Mediji

Ovo je predavanje vezano uz prednosti nedostatke medija. Mediji su danas alkfsklfnadklmnf

Što su to mediji?

mediji su akfjsfksldksčlg

ajdnaslkfsjfsklfkfcnwsldmcxyčlmksdlkwjsefdpskfjefkelčdsk