eLearning Embryonale krommingen

Welkom bij de eLearning Embryonale krommingen. Deze eLearning bevat informatie, filmpjes en vragen over dit proces. Je kunt oefenen met de stof en jouw kennis testen. 

De student kan het proces van embryonale krommingen beschrijven en de bijbehorende onderdelen benoemen.

Voorbereiding I - Benoem de verschillende onderdelen ten tijde van de drie-lagige kiemschijf

Om het proces van embryonale krommingen te begrijpen is het belangrijk om de positie van verschillende embryonale structuren ten tijde van de drie-lagige kiemschijf te kennen. Onderstaande vraag toetst kort of deze kennis aanwezig is. Voor een uitgebreide uitleg van het ontstaan van de drie-lagige kiemschijf kan je hoofdstuk 5 van het boek Levenscyclus van de mens raadplegen.

 • endoderm
 • ectoderm
 • mesoderm
 • amnion
 • dooierzak
 • drielagige kiemschijf

Voorbereiding II - Welke van de onderstaande redenen beïnvloedt de embryonale krommingen NIET?

 • Toename omvang amnionholte
 • Toename omvang chorionholte
 • Toename omvang embryo
 • De stijve dorsale structuren van het embryo zoals de chorda dorsalis, de somieten en de neurale buis

Embryonale kromming I - Klik op de 2 locaties in het amnion dat als paddestoel over de dooierzaak heen groeit

In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe het ontstaan van de embryonale krommingen verlopen. Bekijk de onderstaande video tot 1:10 en probeer daarna de vraag te beantwoorden.

 

Embryonale krommingen II - In welke fase is de chorionholte het grootst?

Hieronder staan de verschillende fasen waarin de embryonale krommingen zich ontwikkelen. In welke van deze fasen is de chorionholte het kleinst?

 

 

 

 

 

 

Bekijk eventueel hier het filmpje nog een keer (niet nodig voor het antwoord):

 

 • 1ste
 • 2de
 • 3de
 • ze zijn even groot

Embryonale krommingen III - Wat is het verschil tussen beide plaatjes?

Hieronder zie je twee screenshots gedurende de ontwikkeling van de embryonale krommingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • De onderstaande plaatjes zijn verschillende fases maar dezelfde doorsnede
 • De onderstaande plaatjes zijn dezelfde fase maar verschillende doorsnedes
 • De onderstaande plaatjes zijn dezelfde fase én dezelfde doorsnede maar op een andere plek op de as

Embryonale krommingen IV - Klik op de doorsnede die het meest craniaal is.

Embryonale krommingen V - Wat is het verschil tussen de 2 filmpjes?

De onderstaande twee filmpjes tonen de vouwingen. De eerste heb je nu meerdere malen gezien. Wat is het verschil tussen het eerste en het tweede filmpje?

 

 • de filmpjes beschrijven verschillende krommingen
 • De filmpjes beschrijven verschillende doorsnedes
 • De filmpjes beschrijven verschillende momenten in de ontwikkeling
 • De filmpjes beschrijven verschillende embryo's