Training Sociaal Domein (Simple course)

WMO in het Sociale Domein

Decentralisatie (algemeen)

Single choicevraag zonder titel

  • Antwoord A)
  • Antwoord B)

Stelling vraag zonder titel

  • Waar
  • Onwaar

Wetgeving

Multiple choicevraag zonder titel

  • OPTIE 1)
  • OPTIE 2)

Veranderingen voor de consulent

Situatieschets

Binnen de WMO is er veel veranderd...

 

 

De veranderingen worden hier in het kort besproken, daar zullen er vragen over worden gesteld. 

Single choicevraag zonder titel

  • Optie A)
  • Optie B)
  • Optie C)

Open vraag zonder titel