Djur advanced - prov

Här får du testa dina kunskaper, du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd.

Vilka av följande hundraser räknas som blandraser?

 • Alaskan husky
 • Papillon
 • Cockerpoo
 • Dansk/svensk gårdshund
 • Schämall

Vilket av följande alternativ beskriver en direktreglering?

 • Kunden kontaktar bolaget, betalar sin del av kostnaden och vi betalar ut ersättning direkt till kunden.
 • Kunden skickar in en skadeanmälan och vi betalar ut ersättning direkt till kunden.
 • Kliniken skickar in sin kostnadsspecifikation till oss och vi betalar ut ersättningen direkt till kliniken. Kunden betalar då sin del av kostnaden direkt till kliniken.

Hur gör kunden för att anmäla förlorad avelsförmåga på sin hund?

 • Skickar in en skadeanmälan för veterinärvård
 • Kontaktar uppfödaren som får skicka in en skadeanmälan
 • Skickar in en livskadeanmälan

Hur anmäler en kund en egendomsskada som är orsakad av hunden?

 • Genom att skicka in en skadeanmälan tillsammans med bilder på skadan och kvitton på den skadade egendomen.
 • Djurförsäkringen ersätter inte sådana skador

Vad kan bidra till att höja en katts livvärde?

 • Att den blir meriterad genom utställning
 • Att den fött många kattungar

Till hur mycket värderas en 3-årig schäfertik som har svenskt utställningschampionat?

 • 40 000 kr
 • 35 200 kr
 • 29 500 kr
 • 27 400 kr
 • 51 400 kr

Vilket bolag har samma uppbyggnadskoncept som oss när det gäller djurförsäkringar?

 • Moderna försäkringar
 • Agria djurförsäkring
 • Sveland djurförsäkringar
 • If
 • Dina försäkringar
 • Inget av dem

Vilka andra djurförsäkringsbolag tillämpar karensfrihet vid nyteckning av försäkring?

 • Moderna försäkringar
 • Agria djurförsäkring
 • If
 • Dina försäkringar
 • Inget av dem
Du kan kryssa i flera alternativ.