Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Prosedürleri Konusunda Bakanlık Personelinin Eğitimi

Bakanlık personeli bu eğitim sonunda aşağıdaki konularla ilgili olarak eğitileceklerdir: