acute zorg aan boord

Verbinden

zomaar een vraag


 BHV in de binnenvaart

Overal kan brand ontstaan. De meeste branden ontstaan doordatmachines falen of door menselijke fouten. Denk hierbij bv aanhet broeien van afvalproducten, onvoorzichtigheid bij het rokenof lassen.Aan boord zal vaak iemand anders dan de schipper de beginnendebrand ontdekken.Het is daarom van belang dat ook anderen aan boord weten hoezij moeten handelen in deze situaties. Zeker op het gebied vancommuniceren, wanneer er sprake is van andere nationaliteitenaan boord.Voor het ontstaan van brand heb je 3 zaken nodig.Dit noemt men de branddriehoek.- Brandbare stof- Zuurstof- Een ontbrandingstemperatuur(afbeelding; branddriehoek)Voor het blussen van de brand is het nodig om één van de zijdenvan deze driehoek weg te halen.Cuo

brand elearning PDF

Changing eLearning dynamics in the enterprise to user-generated content

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

is vuur heet

Head

Aan boordzijn er verschillen de blusmiddelen, zo ja welke?

Volgend deARBO-Wet moet u een reserve blusser aan boord hebben. Heeft u die?

Welkebrandblusser gaat u gebruiken bij een brand in uw woongedeelte?

Welkebrandblusser gaat u gebruiken bij brand in de Stuurhut?

Welkeveiligheidsmiddelen heeft u tot u beschikking voor de BHV organisatie aanboord?

ing 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  • vuur is heet
  • vuur is koud

maak de puzzel

Heading 1 text go

Aan boordzijn er verschillen de blusmiddelen, zo ja welke?

Volgend deARBO-Wet moet u een reserve blusser aan boord hebben. Heeft u die?

Welkebrandblusser gaat u gebruiken bij een brand in uw woongedeelte?

Welkebrandblusser gaat u gebruiken bij brand in de Stuurhut?

Welkeveiligheidsmiddelen heeft u tot u beschikking voor de BHV organisatie aanboord?

es here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  • brand
    blussen
  • bbq
    vuur maken