ภาษาอังกฤษสำหรับประถม

สวัสดีคะ มาพบกับการเรียนรู้กับคุณครูวัน ภาษาอังกฤษสำหรับครู เป็นบทเรียนออนไลน์สำหรับให้นักเรียน เรียนรู้เพิ่มเติม หลังจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ เพื่อทบทวนความรู้ต่างๆ เรามาเริ่มการเรียนกันเลยคะ

Animal

Animal

duck

เป็ด

cow

วัว

horse

ม้า

donkey

ลา

goose

ห่าน

goat

แพะ

rat

หนู

pig

หมู

hen

แม่ไก่

sheep

แกะ

duck

goose

sheep

hen

pig

cow

rat

donkey

goat

้horse

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

จากรูปภาพ ตรงกับคำตอบข้อใด?

 • cat
 • pig
 • dog
 • duck

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

จากรูปภาพ ตรงกับคำตอบข้อใด?

 • sheep
 • monkey
 • dog
 • pig

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

จากรูปภาพ ตรงกับคำตอบข้อใด?

 • goat
 • goose
 • pig
 • dog

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

จากรูปภาพ ตรงกับคำตอบข้อใด?

 • pig
 • hen
 • cat
 • cow

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

จากรูปภาพ ตรงกับคำตอบข้อใด?

 • bee
 • cow
 • bird
 • bug

แบบทดสอบเรื่อง Animal

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดเพื่อประเมินผลว่านักเรียนผ่านการประเมินผลในบทเรียนหรือไม่ หากพร้อมแล้วให้นักเรียน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ เลยคะ