My body in English

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน พบกับครูมายด์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ มหาสนุก นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ เป็นการเรียนแบบออนไลน์ เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะค่ะ สำหรับเรื่องนี้จะเรียนเรื่อง my body ....Good luck....

my Body

Body vocabulary

hand

มือ คืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อแขน สำหรับจับ หยิบ สิ่งของต่างๆ 

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า hand กันดีกว่า

eyes

ตา คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่รับแสง โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะรับแสงที่แตกต่างกัน ตาที่เรียบง่ายที่สุดจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเว้นแต่การรับรู้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมืดหรือสว่างเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ 

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า eyes กันดีกว่า

mouth

ปาก คือ เป็นอวัยวะของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปใช้กินอาหารและดื่มน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหารภายในปากมีน้ำลายซึ่งช่วยย่อยอาหารอีกด้วย

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า mouth กันดีกว่า

nose

จมูก คือเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากตรงกึ่งกลางของใบหน้า รูปร่างของจมูกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิด ฐานของรูปสามเหลี่ยมวางปะ ติดกับหน้าผากระหว่างตาสองข้าง สันจมูกหรือดั้งจมูก มีรูปร่างและขนาดต่างๆกัน 

เรามาออกเสียงคำว่า nose กันดีกว่า

ear

หู คือ เป็นอวัยวะที่ใช้รับฟังหรือการได้ยินสิ่งต่างๆ

เรามาออกเสียงคำว่า ear กันดีกว่า

แบบฝึกหัดข้อที่1

What is this?

 • nose
 • neck
 • leg
 • hand

แบบฝึกหัดข้อที่2

what is this?

 • nose
 • mouth
 • ear
 • eyes

แบบฝึกหัดข้อที่3

what is this?

 • ear
 • hair
 • finger
 • hand

แบบฝึกหัดข้อที่4

What is this?

 • head
 • shoulder
 • mouth
 • eyebrows

แบบฝึกหัดข้อที่5

What is this?

 • eyebrows
 • eyes
 • neck
 • chin

แบบทดสอบเรื่อง my body

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ เรื่อ body เพื่อประเมินผลว่านักเรียนได้เรียนรู้ และผ่านการประเมินผลในบทเรียนหรือไม่

หากพร้อมแล้วให้นักเรียน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์คะ