Karta - Szkolenie praktyczne

Zapraszamy Cię do testu znajomości wypełniania karty wdrożeniowo-coachingowej, wykorzystywanej podczas szkolenia praktycznego. Test składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Do testu możesz podejść maksymalnie 2 razy.

Test składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Przed rozpoczęciem zapoznaj się dokładnie z kartą wdrożeniową :)

Jaki jest główny cel karty wdrożeniowo-coachingowej ?

 • Weryfikacja predyspozycji i zasobów handlowca w pracy z klientami w terenie (narzędzie wspeirające proces rekrutacyjny dla managera)
 • Wyegzekwowanie największego wyniku od handlowca
 • Zmotywowanie handlowca do zwiększonej aktywności w terenie
 • Rozstrzygnięcie konkursu "Najlepszy MENTOR/MANAGER"

Jakie elementy weźmiesz pod uwagę oceniając standardy pracy?

 • Strój biznesowy, przygotowanie do pracy (materiały promocyjne, druki dokumentów), godziny pracy, wykorzystywane narzędzia
 • Sposób rozmowy handlowca z klientem
 • Ilość wejść wykonaną przez handlowca w ciągu dnia
 • Znajomość wiedzy o firmie i produkcie

Ocena z terenu oznacza:

 • Sumę punktów zdobytych za aktywności podczas pracy w terenie (selfie, ilość wejść itp)
 • Ocenę pracy w terenie według opinii managera
 • Sumę punktów zdobytych za aktywności podczas pracy w terenie (selfie, ilość wejść itp) przeliczoną na konkretną cyfrę na skali umieszczonej na samym dole karty
 • Ilość wejść do klientów przeliczonych na punkty

Jaką ocenę wpiszesz handlowcowi, który uzyskał 650 pkt z terenu?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Pole "Zalecenia [obszary do poprawy]

 • Dotyczy zachowań handlowca, wypełnia manager podczas dawania handlowcowi informacji zwrotnej
 • Dotyczy zachowań, osobowości i przekonań handlowca, wypełnia handlowiec w ramach obietnicy poprawy
 • Wypełniane jest głównie wtedy, gdy handlowiec nie otrzymuje rekomendacji do dalszego udziału w szkoleniu
 • Jest obowiązkowe i w przypadku niewypełnienia handlowiec nie może uczestniczyć w dalszym szkoleniu

Manager po drugim dniu szkolenia praktycznego nie przesłał karty szkoleniowej do Działu HR, w takim przypadku:

 • Manager otrzyma karę porządkową w wysokości 500 zł
 • Manager nie zostanie zakwalifikowany do konkursu "Najlepszy Manager/Mentor)
 • nic się nie stanie
 • handlowiec nie zostanie dopuszczony do udziału w dalszej części szkolenia teoretycznego

Końcowa ocena dnia:

 • Może być od 1 do 10 i jest średnią wszystkich punktów z karty
 • Uzyskamy ją poprzez zsumowanie wszystkich punktów z aktywności w terenie
 • Może być od 1 do 10 i jest średnią wszystkich punktów zebranych z aktywności handlowca w terenie
 • Jest subiektywną oceną managera w kontekście pracy handlowca danego dnia

Handlowiec, który otrzymał 10 pkt z kategorii wiedza o Grupie Duon

 • Potrafi bez problemy opisać firmę w 2-3 zdaniach u klienta
 • Wykazuje się chęcią poznania wiedzy o grupie DUON
 • Zna wysokość kapitału zakładowego
 • Potrafi płynnie wymienić min. 5 argumentów pozacenowych "Dlaczego Duon?" oraz 5 klientów referencyjnych, zna produkty, zarząd i strukturę grupy

Kiedy Manager/Mentor ma obowiązek wysłać MMSem kartę szkoleniową do działu HR:

 • drugiego dnia szkolenia praktycznego do godz. 19:00
 • pierwszego i drugiego dnia szkolenia praktycznego do godz. 19:00
 • drugiego dnia szkolenia praktycznego o dowolnej godzinie
 • pierwszego i drugiego dnia szkolenia praktycznego o dowolnej godzinie

Handlowiec podczas szkolenia praktycznego:

 • Prowadzi wszystkie spotkania, a manager/mentor tylko obserwuje
 • Prowadzi spotkania II-giego dnia i ostatnie 5 spotkań/ wejść dnia pierwszego
 • Prowadzi spotkania dnia pierwszego pół na pół z managerem, a drugiego pół na pół z mentorem
 • Prowadzi ostatnie 5 spotkań dnia pierwszego oraz wszystkie spotkania dnia drugiego

Manager terminowo przesłał po drugim dniu szkolenia praktycznego poprawnie wypełnioną kartę szkolenia praktycznego z jednym wyjątkiem - nie zaznaczył rekomendacji. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie

 • Skontaktuje się z nim osoba z HR z prośbą o doprecyzowanie. Karta zostaje uznana za prawidłową.
 • Karta jest wypełniona błędnie, handlowiec nie zostaje dopuszczony do dalszej części szkolenia teoretycznego
 • Handlowiec sam deklaruje po przyjeździe na szkolenie teoretyczne czy manager czy otrzymał takie rekomendacje czy nie
 • Na podstawie średniej liczby punktów, liczby wejść oraz pola "zalecenia "obszary do poprawy" HR sam podejmuje decyzje czy handlowiec może brać udział w dalszej części szkolenia teoretycznego

Czy tabelki wypełnione są poprawnie?

 • tak
 • nie

Czy tabelki wypełnione są poprawnie?

 • tak
 • nie

Czy tabelki wypełnione są poprawnie?

 • tak
 • nie

Czy rekomendacja wypełniona jest prawidłowo?

 • tak
 • nie