Funkcje finansowe w Exel'u

Możliwość lokowania pieniędzy w banku i pobierania odsetek od wpłaconego depozytu jest jedną z podstawowych form dochodu dla zwykłego człowieka i przedsiębiorstw. Program Excel zawiera funkcje, które pomogą każdemu wykonać podstawowe obliczenia związane z finansami, a przede wszystkim z inwestycjami.

Future value(FV) – wartość przyszła inwestycji

Przykład: Wpłacamy do banku 10000 zł. Stopa procentowa w skali roku wynosi 5% z kapitalizacją miesięczną. Dodatkowe miesięczne wpłaty wynoszą 200 zł. Jaka kwota będzie na rachunku po roku? (Kwoty, które wpłacamy zapisujemy ze znakiem minus.)

Po roku na rachunku będzie 12967,39 zł.

Present value(PV) – wartość bieżąca inwestycji

Przykład: Państwo K. postanowili, że za 10 lat chcą dobudować dodatkowe skrzydło do swojej nieruchomości warte 100000 zł. Ile muszą wpłacić do banku, aby przy oprocentowaniu 7% otrzymać taką kwotę?

 

Państwo K. muszą wpłacić na dzień dzisiejszy 50834,93 zł.

RATE – stopa oprocentowania

Przykład: Chcemy wziąć na raty nowy sprzęt biurowy. Raty rozłożone są na 2 lata, a miesięczna kwota zapłaty wynosi 150 zł. Cena sprzętu wynosi 3000 zł. Jakie jest oprocentowanie roczne?

Oprocentowanie w skali rocznej wynosi 12*1,60% = 19,20%.

PMT – wysokość raty

Przykład: Obliczyć miesięczną kwotę spłaty komputera w wysokości 3000 zł oprocentowaną na 7% rocznie, która musi być spłacona w ciągu 8 miesięcy.

Wysokość miesięczna raty wynosi 384,91 zł.

Sprawdź czy potrafisz!

Zadanie 1

Depozyt (płatność jednorazowa). Rodzice postanowili po urodzeniu dziecka zdeponować pewną kwotę, tak żeby w momencie, kiedy dziecko ukończy 18 lat, otrzymało 100 000 zł. Jaką kwotę muszą wpłacić na początku, aby przy stopie procentowej 3% (kapitalizacja roczna) dziecko po osiemnastu latach otrzymało założoną kwotę?

Odpowiedź

  • 58739,46 zł.
  • 50834,93 zł.

Zadanie 2

Nowak jest winny Kowalskiemu 900 zł. Obiecał mu oddać środki jutro, niemniej zaproponował, że jeśli Kowalski przedłuży termin zwrotu o dwa lata, to odda mu 1 050 zł. Czy Kowalski powinien się zgodzić na propozycję? Oprocentowanie lokaty dwuletniej z kapitalizacją roczną w jego banku wynosi 6%.

Odpowiedź

  • Tak, Kowalski dostanie więcej w kwocie 934,5 zł.
  • Nie, Kowalski dostanie tyle samo, czyli 900 zł.

Zadanie 3

Nowak jest winny Kowalskiemu 1 800 zł. Obiecał mu oddać środki jutro, niemniej zaproponował, że jeśli Kowalski przedłuży termin zwrotu o półtora roku, to odda mu 2 000 zł. Czy Kowalski powinien się zgodzić na propozycję? Oprocentowanie lokaty półtorarocznej z kapitalizacją półroczną w jego banku wynosi 5%.

Odpowiedź

  • Tak, Kowalski dostanie więcej w kwocie 1852,2 zł.
  • Nie, Kowalski dostanie tyle samo czyli 1800 zł.