Kurs testowy

Kurs testowy, który ma pokazać możliwości programu.

Pytanie na rozgrzewkę

Który obrazek to logo Mitura Academy

FOZ

FOZ - PODSTAWY

FOZ

FOZ – Format Obchodzenia Zastrzeżeń, to format, który należy zastosować, w przypadku pojawienia się obiekcji po stronie klienta. Składa się z następujących kroków.

1. Przyjęcie do wiadomości zastrzeżenia klienta:

Powstrzymaj się od zaprzeczania.

Zastosuj echo (mhm…, aha…).

Obrona przed grą w „Tak, ale…”

Spytaj o inne wątpliwości.

Ustal najważniejsze zastrzeżenie.

2. Zrozumienie zastrzeżenia klienta:

Zadawaj pytania otwarte.

3. Klasyfikacja zastrzeżenia:

Stosuj parafrazy.

Zdecyduj, z jakiego rodzaju zastrzeżeniem masz do czynienia, aby wybrać najbardziej efektywną odpowiedź.

4. Odpowiedź na zastrzeżenie zgodnie z jego rodzajem:

Nieporozumienie – wyjaśnij,

Obojętność – znajdź potrzebę,

Sceptycyzm – udowodnij,

Realna obiekcja – przywróć właściwą perspektywę.

WYJAŚNIENIE KROKÓW FOZ 1/5

WYJAŚNIENIE KROKÓW FOZ

1. Przyjęcie do wiadomości zastrzeżeń klienta

· Pokaż klientowi, że nie boisz się zastrzeżenia, że jest dla Ciebie ważne, że nie bagatelizujesz jego obiekcji. Powtórz obiekcję, nie wzmacniając jej. Stosuj echo. „ Czyli chodzi o…”

· W celu uniknięcia „gry w tak, ale”, czyli się z klientem argumentami zapytaj o inne zastrzeżenia—”Czy jest coś jeszcze”

· Powstrzymaj się od zaprzeczania. Zawsze wysłuchaj zastrzeżeń do końca. Nie przerywaj klientowi, nie bagatelizuj jego obiekcji.

· Skoncentruj się na jednym zastrzeżeniu, wybierz najważniejszy powód odrzucenia oferty przez klienta—”CO z tego jest najważniejsze?”

FOZ - PYTANIE 1

  • Odpowiedź prawidłowa
  • Odpowiedź nieprawidłowa
  • Odpowiedź prawidłowa
  • Odpowiedź nieprawidłowa

FOZ - PYTANIE 2

  • ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA
  • ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA

ZAZNACZ WSZYSTKIE TWARZE

FILM

FOZ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.