Musical instruments

Hello students can call teacher game. สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูเกมส์ ในวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Musical instruments  เป็นบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนเรียนรู้ได้เพิมเติม และฝึกออกเสียงคำศัพท์ตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา พร้อมทั้งมีแบบฝึก และแบบทดสอบ รอนักเรียนอยู่แล้ว พร้อมกันหรือยังเอ๋ย ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยครับ

Musical instruments

Musical instruments

Musical instrument

A musical instrument is an instrument created or adapted to make musical sounds. In principle, any object that produces sound can be considered a musical instrument—it is through purpose that the object becomes a musical instrument. The history of musical instruments dates to the beginnings of human culture. Early musical instruments may have been used for ritual, such as a trumpet to signal success on the hunt, or a drum in a religious ceremony. Cultures eventually developed composition and performance of melodies for entertainment. Musical instruments evolved in step with changing applications.

มาออกเสียง Musical กันเถอะครับ เริ่มกันเลยนะ

Guitar

The guitar

The guitar is a musical instrument classified as a fretted string instrument with anywhere from four to 18 strings, usually having six. The sound is projected either acoustically, using a hollow wooden or plastic and wood box (for an acoustic guitar), or through electrical amplifier and a speaker (for an electric guitar). It is typically played by strumming or plucking the strings with the fingers, thumb or fingernails of the right hand or with a pick while fretting (or pressing against the frets) the strings with the fingers of the left hand. The guitar is a type of chordophone, traditionally constructed from wood and strung with either gut, nylon or steel strings and distinguished from other chordophones by its construction and tuning. The modern guitar was preceded by the gittern, the vihuela, the four-course Renaissance guitar, and the five-course baroque guitar, all of which contributed to the development of the modern six-string instrument.

กีตาร์ (อังกฤษ: guitar) เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง จัดเป็นพวกเครื่องสาย มักจะเล่นด้วยนิ้วมือซ้าย และดีดด้วยนิ้วมือขวาหรือใช้ปิ๊กดีดกีตาร์ เสียงของกีตาร์นั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย ทำให้เกิดกำทอน (resonance) แก่ตัวกีตาร์และคอกีตาร์ ยอร์ช

มาฟังคำศัพท์คำว่า Guitar กันเถอะ มาเริ่มกันเลยนะ

Trumpet

Trumpet.

A trumpet is a blown musical instrument commonly used in classical and jazz ensembles. The trumpet group contains the instruments with the highest register in the brass family. Trumpet-like instruments have historically been used as signaling devices in battle or hunting, with examples dating back to at least 1500 BC; they began to be used as musical instruments only in the late 14th or early 15th century.Trumpets, which are blow horns are used in art music styles, for instance in orchestras, concert bands, and jazz ensembles, as well as in popular music. They are played by blowing air.

ทรัมเป็ต (อังกฤษ: trumpet) เป็นเครื่องดนตรีสากลในกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (แตร) ประเภทเสียงสูง (high brass) เช่นเดียวกับเฟรนช์ฮอร์น กำเนิดเสียงโดยอาศัยลมจากการเป่าของผู้เล่นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของริมฝีปาก โดยทั่วไปมีปุ่มกด (valve) 3 อัน เรียงอยู่ในระนาบเดียวกัน มีทั้งที่เคลือบผิวด้วยทอง, เงิน, นิกเกิล, และแลกเกอร์

มาฟังคำศัพท์ คำว่า trumpet. กันเถอะนะ

Drum

The drum

The drum is a member of the percussion group of musical instruments.In the Hornbostel-Sachs classification system, it is a membranophone Drums consist of at least one membrane, called a drumhead or drum skin, that is stretched over a shell and struck, either directly with the player's hands, or with a drum stick, to produce sound. There is usually a resonance head on the underside of the drum, typically tuned to a slightly lower pitch than the top drumhead. Other techniques have been used to cause drums to make sound, such as the thumb roll. Drums are the world's oldest and most ubiquitous musical instruments, and the basic design has remained virtually unchanged for thousands of years.

กลองชุด(อังกฤษ: Drum kit) เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีกระทบ ประกอบด้วยตัวกลองและฉาบจำนวนหลายใบ และใช้"ไม้กลอง"เพื่อตีควบคุมจังหวะ กลองชุดเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงหนักแน่น สามารถเพิ่มพลังให้กับบทเพลงได้หลากหลายแนว เช่น ร็อก,บลูส์,ป็อป,ฟังก์,ดิสโก้ และ แจ๊ส เป็นต้นกลองชุดเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

มาฟังคำศัพท์คำว่า Drum กันเถอะนะ

Violin

 Violin

The violin is a wooden string instrument in the violin family. It is the smallest and highest-pitched instrument in the family in regular use. Smaller violin-type instruments are known, including the violino piccolo and the kit violin, but these are virtually unused in the 2010s. The violin typically has four strings tuned in perfect fifths, and is most commonly played by drawing a bow across its strings, though it can also be played by plucking the strings with the fingers (pizzicato). Violins are important instruments in a wide variety of musical genres. They are most prominent in the Western classical tradition and in many varieties of folk music. They are also frequently used in genres of folk including country music and bluegrass music and in jazz. Electric violins are used in some forms of rock music; further, the violin has come to be played in many non-Western music cultures, including Indian music and Iranian music. 

ไวโอลิน เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงระดับเสียงสูงในกลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิกประเภทเครื่องสาย (String instruments) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโลกตะวันตก เป็นเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลินที่เล็กที่สุด อันประกอบไปด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และ ดับเบิลเบส เมื่อนำทั้งหมดมาเล่นร่วมกันแล้วจะเรียกว่า วงเครื่องสาย(string) ซึ่งเป็นตระกูลเครื่องดนตรีหลักของ วงออร์เคสตรา

มาออกเสียงคำศัพท์คำว่า Violin กันเถอะ

Bagpipes

Bagpipes

Bagpipes are a wind instrument using enclosed reeds fed from a constant reservoir of air in the form of a bag. Though the Scottish Great Highland bagpipes are the best known in the Anglophone world, bagpipes have been played for a millennium or more throughout large parts of Europe, northern Africa, and western Asia, including Turkey, the Caucasus, and around the Persian Gulf. The term bagpipe is equally correct in the singular or plural, though pipers usually refer to the bagpipes as "the pipes", "a set of pipes" or "a stand of pipes".

มาออกเสียงคำว่า Bagpipes กันเถอะนะ

Mandolin

Mandolin

A mandolin (Italian: mandolino pronounced [mandoˈliːno]; literally "small mandola") is a stringed musical instrument in the lute family and is usually plucked with a plectrum or "pick". It commonly has four courses of doubled metal strings tuned in unison (8 strings), although five (10 strings) and six (12 strings) course versions also exist. The courses are normally tuned in a succession of perfect fifths. It is the soprano member of a family that includes the mandola, octave mandolin, mandocello and mandobass.

แมนโดลิน (อังกฤษ: Mandolin) เป็นเครื่องดนตรีตระกูลลูท มีสาย 4 คู่ (8 สาย) หรือ 6 คู่ (12 สาย) ตั้งเสียงเท่ากันเป็นคู่ มีลูกบิดคล้ายกีตาร์ใช้ในการตั้งเสียง และมีนม (Feat) รองรับสาย เวลาเล่นจะใช้นิ้วมือซ้ายจับตัวแมนโดลินและใช้มือขวาดีด ลักษณะการดีดคล้ายการดีดกีตาร์โดยใช้พิค (Pick) เสียงที่เกิดจากแมนโดลินมีความไพเราะเป็นเสียงที่มีคุณภาพ เร้าอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะอารมณ์โศกเศร้าเกี่ยวกับความรัก แมนโดลินมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอิตาลี เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวอิตาเลียนนิยมแพร่หลายกัน ในปี ค.ศ. 1713 ได้มีผู้นำเอาแมนโดลินมาเล่นผสมในวงคอนเสิร์ตในประเทศอังกฤษ

มาฝึกออกเสียงคำว่า Mandolin กันเถอะ เริ่มกันเลยจ้า

Keyboard

Keyboard

A musical keyboard is the set of adjacent depressible levers or keys on a musical instrument. Keyboards typically contain keys for playing the twelve notes of the Western musical scale, with a combination of larger, longer keys and smaller, shorter keys that repeats at the interval of an octave. Depressing a key on the keyboard causes the instrument to produce sounds, either by mechanically striking a string or tine (piano, electric piano, clavichord), plucking a string (harpsichord), causing air to flow through a pipe (organ), striking a bell (carillon), or, on electric and electronic keyboards, completing a circuit (Hammond organ, digital piano, synthesizer). Since the most commonly encountered keyboard instrument is the piano, the keyboard layout is often referred to as the "piano keyboard".

คีย์บอร์ด มักใช้นิยมบรรเลงเพลงแนว คลาสสิก และ แจ๊ส แม้ว่าเปียโนจะมีขนาดใหญ่และหนักทำให้ไม่สามารถพกพาได้ และมีราคาค่อนข้างแพง แต่เปียโนก็เป็นเครื่องดนตรีที่ได้เปรียบเครื่องดนตรีมากมาย เสียงของเปียโนสามารถเข้ากับเครื่องดนตรีเกือบทุกชนิด ดังนั้นเปียโนจึงสามารถเล่นได้ทั้งแบบบรรเลงเดี่ยว, แชมเบอร์, คลอเสียง หรือแม้กระทั่งร่วมกับวง ออร์เคสตรา

มาฝึกออกเสียง คำว่า Keyboard กันเถอะนะ

Organ

In music, the organ (from Greek ὄργανον organon, "organ,instrument,tool") is a keyboard instrument of one or more pipe divisions, each played with its own keyboard, played either with the hands on a keyboard or with the feet using pedals. The organ is a relatively old musical instrument, dating from the time of Ctesibius of Alexandria (285–222 BC), who invented the water organ. It was played throughout the Ancient Greek and Ancient Roman world, particularly during races and games. During the early medieval period it spread from the Byzantine Empire, where it continued to be used in secular (non-religious) and imperial court music, to Western Europe, where it gradually assumed a prominent place in theliturgyof the Catholic Church.Subsequently it re-emerged as a secular and recital instrument in the Classical music tradition.

ออร์แกน (อังกฤษ: Organ, กรีก: ὄργανον ออร์กานอน) เป็นเครื่องดนตรีสากล ออร์แกนมีประวัติในการประดิษฐ์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมัน และมีความสำคัญควบคู่มากับศาสนาคริสต์เลยทีเดียว คำว่า Organ นั้น ก็มาจากภาษาละตินOrganumออร์แกนได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งเครื่องดนตรีตะวันตก เนื่องจากมีความซับซ้อนในการประดิษฐ์ และขนาดที่ใหญ่ ออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ แอตแลนติกซิตีคอนเวนชันฮอล ที่เมืองแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ซี่งมีจำนวนไปป์ถึง 33,000 ไปป์

มาฝึกออกเสียง คำว่า Organ กันเถอนะจ๊ะ

Saxophone

Saxophone

The saxophone (also referred to as the sax) is a family of woodwind instruments. Saxophones are usually made of brass and played with a single-reed mouthpiece similar to that of the clarinet. Like the clarinet, saxophones have holes in the instrument which the player closes using a system of key mechanisms. When the player presses a key, a pad either covers a hole or lifts off a hole, lowering or raising the pitch, respectively.

แซกโซโฟน (อังกฤษ: saxophone) เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม้ ใช้ลิ้นเดี่ยวเหมือนของคลาริเนต แม้ว่าตัวเครื่องมักจะทำด้วยโลหะแต่สุ้มเสียงก็กระเดียดมาทางเครื่องลมไม้ แซกโซโฟนจึงได้รับฉายาว่า "คลาริเนตทองเหลือง" (brass clarinet)[ต้องการอ้างอิง] โดยมากจะใช้ในวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง จนถึงวงออเคสตรา และแตรวง

มาออกเสียงคำว่า Saxophone กันเถอะ

Harp

็Harp

The harp is a stringed musical instrument that has a number of individual strings running at an angle to its soundboard; the strings are plucked with the fingers. Harps have been known since antiquity in Asia, Africa and Europe, dating back at least as early as 3500 BC. The instrument had great popularity in Europe during the Middle Ages and Renaissance, where it evolved into a wide range of variants with new technologies, and was disseminated to Europe's colonies, finding particular popularity in Latin America. Although some ancient members of the harp family died out in the Near East and South Asia, descendants of early harps are still played in Myanmar and parts of Africa, and other defunct variants in Europe and Asia have been utilized by musicians in the modern era.

ฮาร์ป (harp) หรือ พิณ คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของตะวันตกมีเสียงเกิดขึ้นจากการใช้นิ้วดีด สายเสียงของเครื่องดนตรีนี้ปกติแล้วมี 47 สาย และที่เหยียบเพดดัล 7 อัน เพดดัลแต่ละอันจะควบคุมสายเสียงแต่ละชุด เช่น เพดดัล อันหนื่งจะบังคับสายเสียง C ทั้งหมดและอีกอันหนื่งจะบังคับสายเสียง D ทั้งหมด ฮาร์ปเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ชนิดหนึ่งที่มีการกล่าวถึงตั้งแต่ราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ที่มาของเครื่องดนตรีชิ้นนี้น่าจะมาจากประเทศไอยคุปต์ (อียิปต์) เพราะตามภาพฝาผนังใต้สุสานของประเทศไอยคุปต์ที่เห็นจะมีรูปคนดีดพิณชนิดนี้อยู่เยอะมาก

มาออกเสียงคำว่า Harp กันเถอะ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

1.What is a member of the percussion group of musical instruments?

  • Drum
  • Keyboard

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

2.is a typically contain keys for playing the twelve notes of the Western musical scale?

  • Mandolin
  • Keyboard

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

3.what is the picture Guitar?

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

4.what is the main idea guitar?


  • A stringed musical instrument in the lute family and is usually plucked with a plectrum or "pick".
  • A musical instrument classified as a fretted string instrument with anywhere from four to 18 strings, usually having six.

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

What is the picture Organ?

การประเมินผล

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียนคลิกเพื่อทำแบบทดสอบ