Wft-Basis

Voor iedereen die in de financiële dienstverlening werkt, is het belangrijk de basisbegrippen en basisvaardigheden te kennen. 

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

U leert hoe u de klant kunt informeren, kunt doorverwijzen naar een andere deskundige en hoe u een financiële relatie aangaat. U leert tevens hoe u service verleent met betrekking tot financiële diensten en hoe u  relatiebeheer voert.

Na bestudering van dit onderdeel kunt u een definitie geven van sparen, lenen en ontsparen

Sparen, lenen en ontsparen

Ontsparen

Sparen

Sparen, lenen en ontsparen

Na bestudering van dit onderdeel kunt u de geldstromen en goederenstromen in een eenvoudige economische kringloop aangeven

Economisch kringloopmodel

Economische kringloop

Basisstromen binnen de economische kringloop

Sectoren in de economische kringloop

  • Consumenten
  • Financiële instellingen
  • Ondernemingen
  • Overheid
  • belastingen
  • investeringen

Hoe verloopt de kringloop?

Сombine elements from the left column with the elements on the right
De consumenten die de productiefactoren arbeid, kapitaal en grond leveren, ontvangen hiervoor
 
inkomsten
De consumenten raken vaak een deel van hun inkomen kwijt doordat zij ........... moeten betalen aan de overheid
 
investeren
Van het geld dat overblijft, geven de consumenten het grootste deel uit aan het kopen van ........
 
productiefactoren
Consumenten die geld overhouden, gaan hiermee ......... bij financieel dienstverleners.
 
sparen of beleggen
Financieel dienstverleners lenen ..... van consumenten uit.
 
het spaargeld
Financieel dienstverleners lenen dat uit aan .....
 
belasting
De ondernemingen ..... met het geleende geld
 
ondernemingen
Ondernemingen investeren in ..... die consumenten leveren
 
inkomen
Door de investering van ondernemingen krijgen consumenten .....
 
(consumptie)goederen en diensten

Levensfasen van de klant

Inhoud zonder titel