EØS avtalens trygdedel del 2

Kurset vil gi videreføring i Europaparlamentets og Rådets forordning om koordinering av trygdeordninger

Generelt om forordningene del 2

De nye forordningene

Forordningene 883/2004 

883/2004 av 29.april 2004 om koordinering av trygdeordningene.

Forordning 987/2004

987/2004 av 16.september 2009 som gir regler for gjennomføring av Europarådets ....

Fyll inn de blanke feltene

EØS forordningene ble innført i De viktigste paragrafene å kjenne til som ansatt i y-linjen er

Hvordan ville du gått frem for å lære mer om europeisk trygderettigheter?

Innhold i forordningene

Inkorporering i norsk rett

Inkorporert etter vedtak i EØS kommiteen

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Alle EU land er også EØS land

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Inkorporert etter egen forskrift

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Endringer skjer når..

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Bestemmelsene i norsk rett må fravikes dersom..

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Inkorporert etter egen forskrift

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Case 1

Edita er polsk og jobber i Norge. Hun har ...

Jobbet i Norge i tre år

Barn i Polen

Gift med en svensk mann som bor i Norge

 

 

Hvilke ytelser kan Edita søke om?

  • Kan søke om barnetrygd
  • Kan søke om kontantstøtte
  • Kan søke om engangsstønad

Hvor kan Edita finne mer info

  • Norske lover
  • Europeiske lover
  • Amerikanske lover
  • Asiatiske lover
  • Australske lover

Ser du hvem som har gjort endringen?

  • Ja
  • Nei