Skladnja

S tem preizkusom lahko preverite svoje znanje skladnje.

Preverjanje

Iz stavka "Marija doma pomiva umazano posodo." izpiši predmet.

Označi primer/e vezave.

 • Pojemo božične pesmi.
 • Učim se slovenščino.
 • Računalnik ne dela.
 • Včeraj je bilo hladno.
 • Na drugem programu gledam zanimivo oddajo.

Med seboj poveži povedi in vrste priredij in podredij ter soredje.

 • Maruša se boji, da se bo poškodovala.
  Predmetni odvisnik
 • Ne samo da se je dobro ogrela, ampak je tudi odlično fizično pripravljena.
  Stopnjevalno priredje
 • Ali bomo odšli na kavo ali pa se bomo odločili za sladoled.
  Ločno priredje
 • Zlomila si je nogo, zato je morala oditi v bolnišnico.
  Posledično priredje
 • Ker si je zlomila nogo, je morala oditi v bolnišnico.
  Vzročni odvisnik
 • Kupila sem ti darilo, da bi te razveselila.
  Namerni odvisnik
 • Stop, tega ne smeš narediti.
  Soredje

Označi vrste priredij in odvisnikov, ki so uporabljeni v povedi "Minka že tri ure pospravlja sobo in zlaga perilo, vendar še ni utrujena, ker je popila tri kave, ki jih je skuhala sama, da bi lahko ostala budna.".

 • Vezalno priredje
 • Protivno priredje
 • Ločno priredje
 • Posledično priredje
 • Pojasnjevalno priredje
 • Vzročni odvisnik
 • Namerni odvisnik
 • Načinovni odvisnik
 • Prilastkov odvisnik.

Pravilno dopolni povedi.

Poznamo moškega,  kolo je rumeno.

 sem danes odšla v šolo, sem s seboj odnesla svojo šolsko torbo

Všeč mi je obleka,  je rdeče barve.

Srečal je prijatelja,  je povedal najnovejšo novico.

Ob katerih glagolih uporabljamo povedkovo določilo?

 • ob glagolu biti (ko pomeni nahajati se)
 • ob glagolu biti (ko je uporabljen kot nepolnopomenski glagol)
 • ob naklonskih glagolih
 • ob glagolu postati
 • ob glagolu imeti (ko z njim ne izražamo lastnine)
 • ob glagolu pospravljati

Ali je stavek "kuhinjo se pospravlja ob ponedeljkih" trpni ali tvorni?

 • Trpni
 • Tvorni

Za povedi "Najraje jem brancine. Najpopularnejše morske ribe v Sloveniji mama pogosto pripravi v pečici." izpolni tabelo.

Nanašalnica: 

Naveznik: 

Napovednik: 

Sredstvo navezovanja: 

 

Poimenuj aktualnostno razmerje pri povedih "Matija je odšel v šolo. Tam je bilo veliko ljudi.".

Poveži povedi z njihovo intonacijo.

 • Katera je tvoja najljubša žival?
  končna, padajoča
 • Ali imaš rad čokolado?
  končna, rastoča
 • Počakaj me!
  končna, vzklična
 • Odšli sta na sladoled.
  končna, padajoča