LVB module 1 "Herkennen en Erkennen

Door deze cursus ontwikkel je kennis over specifieke beperkingen en mogelijkheden van een LVB-cliënt, wat betreft hun cognitief redeneren, reguleren van gedrag, probleem oplossen, sociale competentie en motieven.

Je eigen beleving over de LVB-cliënt wordt anders en je leert beter te herkennen wat er toe doet.  Hierdoor ontwikkel je  een opstelling of attitude naar de LVB-cliënt toe waarin vooral erkenning doorklinkt.

Vanuit de andere kennis en attitude ben je in staat om professioneel  afgestemd gedrag te laten zien, waardoor de LVB-cliënt zich beter kan ontwikkelen.

Typering LVB

Welke typering van LVB is juist?

  • Het IQ is 50-70 + 70-85, er zijn problemen zoals leerproblemen, psychiatrische stoornissen, medische problemen in gezin en sociale context en de problematiek kan leiden tot chroniciteit / langdurige behoefte aan ondersteuning. Er is sprake van enige gedragsproblematiek
  • Het IQ is <50, er zijn bijkomende kenmerken / problemen zoals leerproblemen, psychiatrische stoornissen, medische problemen in gezin en sociale context en de problematiek kan leiden tot chroniciteit / langdurige behoefte aan ondersteuning. Er is sprake van ernstige gedragsproblematiek
  • Het IQ is 50-70 + 70-85, er zijn bijkomende kenmerken / problemen zoals leerproblemen, psychiatrische stoornissen, medisch-organische problemen in gezin en sociale context en de problematiek kan leiden tot chroniciteit / langdurige behoefte aan ondersteuning. Er is sprake van ernstige gedragsproblematiek
  • Het IQ is 50-70 + 70-85, er zijn bijkomende kenmerken / problemen zoals leerproblemen, medisch-organische problemen in gezin en sociale context en de problematiek kan leiden tot chroniciteit / langdurige behoefte aan ondersteuning. Er is sprake van ernstige gedragsproblematiek

LVB is een gedragsprobleem