Båt advanced - prov

Här får du testa dina båtkunskaper, du behöver ha 80 % rätt för att bli godkänd.

Vilken av båtarna du ser i ledtråden är en walkaround?

A: 
B: 
C: 

 

 • A
 • B
 • C

Hur känner man igen en fenkölad segelbåt?

 • Rodret sitter ihop med kölen
 • Båten har en bred köl
 • Båten har en smal köl

Var sitter skeddan på en utombordsmotor?

 • Längst ner
 • Under kåpan
 • Framför propellern

Vad är en pulpit?

 • Räcket runt båten
 • Däcket man går på
 • Kanten på båten

Vilken motor och framdrivning är vanligast på stora båtar?

 • Utombordsmotor
 • Vattenjet
 • Inombordsmotor med rak axel

Vad gör man med gas och växelreglaget?

 • Reglerar båtens fart och lägger i fram och back
 • Styr bogpropellern
 • Svänger båten

Vad kännetecknar en styrpulpetsbåt?

 • Den har inget tak, hytt eller ruff
 • Den har en ruff
 • Den har en hardtop