4 PRZYDATNE I ŁATWE FUNKCJE W PROGRAMIE OPENOFFICE

1. FUNKCJA POTĘGA

Jest to funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca potęgę danej liczby. Składnia funkcji POTĘGA (podstawa;potęga)

PRZYKŁAD: 90 podnieść do potęgi 5. Wpisujemy =POTĘGA(90;5) lub =A6^B6. Oba zapisy zwracają nam poprawny wynik

2. FUNKCJA DNI.360

Jest to funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria data i czas), która zwraca liczbę dni pomiędzy dwoma datami, biorąc założenie, że rok ma 360 dni. Składnia funkcji DNI.360(data1;data2;typ)

typ – parametr dodatkowy, brak parametru lub zero – NASD, różny od zera – metoda europejska.

Funkcja może dokonywać przeliczenia na dwa sposoby – domyślna jest konwencja amerykańska US NASD 30/360 lub metoda europejska. Sposób liczenia określa dodatkowy parametr funkcji "typ".PRZYKŁAD: Ile jest dni pomiędzy 05.06.2017 a 05.06.2020. Wpisujemy = DNI.360(A5;A6). Dany zapis daje nam poprawny wynik, a więc wychodzi 1080 dni.

3. FUNKCJA PI

Jest to funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), służąca do wprowadzania wartości liczby PI (z wewnętrzną dokładnością do 15. miejsca po przecinku). Składnia funkcji PI()

PRZYKŁAD: Aby obliczyć C3 (Objętość kuli w cm^3) posiadając dane z A3 I B3 należy wpisać: PI()*((A3)^3)*4/3. Następnie dostajemy poprawny zapis, czyi w danym przypadku 33,51

4. FUNKCJA BD.ILE.REKORDÓW

Jest to funkcja w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria bazy danych), zwraca ilość rekordów bazy danych spełniającej określone kryterium wyszukiwania w oparciu o wyrażenia regularne. Składnia funkcji BD.ILE.REKORDÓW(baza; "kolumna"; kryterium)

Przykład: Mając bazę cen i artykułów sklepowych, jak na tabeli z prawej (komórki A1:C3), mamy konieczność określenia, ile artykułów w bazie danych spełnia kryterium kosztów.

baza – określenie obszaru bazy danych kryterium – określenie kryterium przeszukiwania bazy danych kolumna – określa kolumnę przeszukiwania w bazie danych, parametr 0 oznacza całą bazę danych.
Baza danych powinna mieć określone nagłówki kolumn, do których odwoływać się można, albo bezpośrednio podając adres komórki, albo podając w cudzysłowie tytuł nagłówka kolumny.

Możemy więc skorzystać z dodatkowej tabeli formularza kryteriów wyszukiwania – w polach A5:C6. Wpisując w komórce C6 kryterium ceny produktu, określając tym samym kryterium wyszukiwania w bazie danych. Komórka C7 będzie zawierała funkcję BD w użyciu umożliwiającym wyświetlenie ilości artykułów spełniających nasze kryteria.
= BD.ILE.REKORDÓW(A1:C3; 0; A5:C6) zwraca czyli dwa przedmioty w całej bazie danych kosztują więcej niż złotówkę.
= BD.ILE.REKORDÓW(A1:C3; "Cena"; A5:C6) zwraca 2 czyli dwa przedmioty z kolumny "Cena", posiadają cenę powyżej złotówki.
= BD.ILE.REKORDÓW(A1:C3; "Kod"; A5:C6) zwraca 2 czyli spośród wszystkich artykułów posiadających kod, dwa są droższe niż złotówka.

Sprawdź czy potrafisz !

Uzupełnij tabelę z wykorzystaniem funkcji DNI.360