Vår kommunikation - introduktion - prov

Här får du testa dina kunskaper, du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd.

Vad menar vi med begreppet "vår kommunikation"?

 • De texter vi skriver med Svedea som avsändare
 • Allt vi gör som påverkar bilden av Svedea
 • Våra samtal och mejl

Varför ska vi kommunicera på ett särskilt sätt?

 • Det ger nöjda kunder
 • Det ser snyggt ut
 • Det skapar mer jobb för oss
 • Det stärker vårt varumärke

Vilka av följande kan räknas som kommunikation?

 • Hur det ser ut på vårt kontor när vi får besök
 • Hur säljare kör de Svedea-stripade bildarna
 • Mejl vi skickar till kunderna när de tecknat försäkring
 • Telefonsamtal med kund

Hur vill vi att vår kommunikation ska vara?

 • Rak, enkel, levereras med passion och ge god service
 • Rak, exakt och professionell
 • Enkel, lättläst och sammanfattande
 • Rak, enkel och utmanande

Vem har ansvar för vår kommunikation?

 • Alla
 • Endast kommunikationsavdelningen
 • Cheferna

Vad är Svedea?

 • Ett försäkringsbolag
 • En försäkringsagentur
 • En försäkringsförmedlare

Vad är det första du bör fundera på när du ska skriva en text?

 • Rubriken
 • Syftet - varför du skriver?
 • Mottagarna - vem ska läsa?
 • Hur lång den ska vara

Vilket av nedan är en bra rubrik på ett kundbrev?

 • Angående din försäkring
 • Försäkring 12596
 • Viktig information om din försäkring

I meningen "Assistansen kontaktade X igår", ska X bytas mot de eller dem?

 • de
 • dem

Vilken av följande meningar är bäst att använda i ett kundbrev?

 • I ditt försäkringsbrev kan du läsa om försäkringens olika moment
 • I ert försäkringsbrev presenteras försäkringens olika moment
 • I försäkringsbrevet står det vad som ingår i försäkringen
 • I ditt försäkringsbrev kan du läsa om vad som ingår i försäkringen

Var kan du hitta brevmall, PPT-mall och info om t.ex. autosvar och telefonsvararmeddelande?

 • Hos kommunikationsavdelningen
 • På intranätet
 • På G-servern