FUNKCJA ROK.

Opis

Zwraca rok odpowiadający dacie. Rok ten jest zwracany jako liczba całkowita z przedziału od 1900 do 9999.

Składnia

ROK(liczba_kolejna)

W składni funkcji ROK występują następujące argumenty:

Untitled section

FUNKCJA MIESIĄC.

Opis

Zwraca miesiąc daty reprezentowanej przez kolejną liczbę. Miesiąc jest podawany w postaci liczby całkowitej z zakresu od 1 (styczeń) to 12 (grudzień).

Składnia

MIESIĄC(liczba_kolejna)

W składni funkcji MIESIĄC występują następujące argumenty:

  • Liczba_kolejna    Argument wymagany. Data poszukiwanego miesiąca. Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA lub jako wynik innych formuł bądź funkcji. Na przykład w przypadku dnia 23 maja 2008 można użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

FUNKCJA DZIEŃ

Opis

Zwraca dzień daty reprezentowanej przez argument liczba_kolejna. Dzień jest wyświetlany jako liczba całkowita z zakresu od 1 do 31.

Składnia

DZIEŃ(liczba_kolejna)

W składni funkcji DZIEŃ występują następujące argumenty:

  • Argument liczba_kolejna    Wymagane. Data dnia chcesz znaleźć. Daty powinny być wprowadzane za pomocą funkcji DATE lub jako wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład użyć funkcji Data(2008;5;23) 23 maja 2008. Mogą wystąpić problemy, jeśli daty są wprowadzane jako tekst.

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

FUNKCJA DZIŚ.

Opis

Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty. Liczba kolejna to kod daty-czasu używany przez program Microsoft Excel do obliczeń daty i czasu. Jeśli komórka miała format Ogólny przed wprowadzeniem tej funkcji, wynik jest formatowany jako Data. Jeśli ma być wyświetlana liczba kolejna, należy zmienić format komórki na Ogólny lub Liczba.

Funkcja DZIŚ jest przydatna, gdy w arkuszu ma być wyświetlana bieżąca data, niezależnie od tego, kiedy skoroszyt zostanie otwarty. Ponadto funkcja ta umożliwia obliczanie interwałów. Jeśli na przykład wiadomo, że pewna osoba urodziła się w 1963 roku, można użyć poniższej formuły do obliczenia wieku tej osoby w roku bieżącym:

= ROK( DZIŚ())-1963

W tej formule użyto funkcji DZIŚ jako argumentu funkcji ROK w celu uzyskania roku bieżącego, a następnie odjęto wartość 1963. Jako wynik formuła zwraca wiek danej osoby.