Möjliga deltagare på aktivitetstillfälle

Möjliga deltagare på aktivitetstillfälle

Här i kurstillfället kan du arbeta med möjliga deltagare på ett aktivitetstillfälle.

Övning 1: Avanmäla en deltagare från ett aktivitetstillfälle

Du ska avanmäla en deltagare från aktivitetstillfället OMTentamen på kurstillfället  Algebra II 7,5 hp 1MA006 TST10. Vilken flik ska du utgå ifrån? Markera i ett rödmarkerat område.

Rätt kurstillfälle

Markera kurstillfället  Algebra II 7,5 hp 1MA006 TST10

Utgå från kurstillfället

Markera var du går för att se listan över möjliga deltagare på OMTentamen.