วิชาภาษาอังกฤษ

สวัสดีจ้านักเรียนทุกคน วิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาหรือเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดต่างๆ เราไปเรียนกันดีกว่านะคะ

vegetable

ผัก vegetable

กะหล่ำปลี  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"cabbage"      c-a-b-b-a-g-e

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ cabbage กันนะคะ

มะเขือเทศ คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"tomato"       t-o-m-a-t-o

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ tomato กันนะคะ

อะโวคาโด  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"avocado"    a-v-o-c-a-d-o

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ avocado กันนะคะ

บร็อคโคลิ  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"broccoli"    b-r-o-c-c-o-l-i

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ broccoli กันนะคะ

ฟักทอง  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"pumpkin"     p-u-m-p-k-i-n

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ pumpkin กันนะคะ

กะหล่ำดอก  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"cauliflower"    c-a-u-l-i-f-l-o-w-e-r

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ cauliflower กันนะคะ

พริก  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"chili"    c-h-i-l-i

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ chili กันนะคะ

แตงกวา  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"cucumber"    c-u-c-u-m-b-e-r

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ cucumber กันนะคะ

หอมหัวใหญ่  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"onion"    o-n-i-o-n

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ onion กันนะคะ

มะเขือยาว  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า

"eggplant"    e-g-g-p-l-a-n-t

เรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ eggplant กันนะคะ

แบบฝึกหัด ข้อที่ 1

ดูภาพแล้วคำถาม

ผักในภาพมีชื่อเรียก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • avocado
 • cucumber
 • cabbage

แบบฝึกหัด ข้อที่ 2

ดูภาพแล้วตอบคำถาม

ผักในภาพมีชื่อเรียก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • carrot
 • watermelon
 • onion

แบบฝึกหัด ข้อที่ 3

ดูภาพแล้วตอบคำถาม

ผักในภาพมีชื่อเรียก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • chili
 • tomato
 • potato

แบบฝึกหัด ข้อที่ 4

ดูภาพแล้วตอบคำถาม

ผักในภาพมีชื่อเรียก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • broccoli
 • avocado
 • eggplant

แบบฝึกหัด ข้อที่ 5

ดูภาพแล้วตอบคำถาม

ผักในภาพมีชื่อเรียก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • cabbage
 • green cabbage
 • pumpkin

แบบทดสอบเรื่อง ผัก (vegetable)

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ผัก เพื่อประเมินผลนักเรียนว่าได้เรียนรู้ และผ่านการประเมินผลในบทเรียนหรือไม่


หากพร้อมแล้วให้นักเรียน    คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ