Antisotsiaalsete meeste suhtlemisoskuste parandamine

Elulise probleemi sõnastus: Noored mehed õpivad tegevuste jäljendamise kaudu, neil puuduvad eeskujud ja mudelid. Mees ei saa suhte loomisega hakkama ja ei tunne ennast eduka mehena. Mees loob erinevate tegevuste kaudu endas eduka mehe tunde.

Whole task: Tutvub iseseisvalt ja edukalt talle huvi pakkuva inimesega.

Teemad: - Kontakti loomine Jannus

Kontakti hoidmine - Pirje

Suhtlemisoskuste põhitõed - Anu

Kehakeel- Katariina -

Inimeste jälgimine (film) Kaasus - Forrest Gump - Restorani külastus, - Blind date - Eventi korraldamine - korraldame sünnipäeva kellelegi teisele

#õppedisain

Kontakti loomine

Veebiplatvormide tutvustusslaidid

Kirjuta ennast tutvustav tekst veebi jaoks

Video slideshow näited headest profiilipiltidest

Analüüsi teadmiste ja video põhjal enesetutvustist ning vali omale sobivad pildid

Soorita enesekontrolli test õpikeskkonnas: olulised punktid enese kirjalikul ja pildilisel tutvustamisel

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here

Eri platvormide partnerite otsinguloogika

Naiste profiilide analüüs - Analüüsi valitud tutvusplatvormil kasutajaprofiile

Analüüsi teadmiste põhjal partnerite vastavust Sinu huvidega

Endale "hitlisti" loomine otsingu põhjal

Kehakeel

Tutvumine mõistega 'kehakeel' ja mida see endast kujutab.

Kirjuta üles tähtsamad punktid kehakeele kasutamisel

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here

Filmi 'Forrest Gump' vaatamine

Kontakti hoidmine

Kontakti hoidmise mõistete slideshow

Forrest Gumpi filmi kontakti hoidmise klipi vaatamine (antinäide)

Õige/vale test kontakti hoidmiseks vajalikue tegevustega

  • Type your statement here...
  • Type your statement here...

Restoranikülastus väljavalitud kaaslasega

Eneseanalüüsiks checklisti täitmine kohtingul sooritatud kontakti hoidmise võtete kohta ning hindab oma tulemust

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here

Verbaalne eneseväljendus

Verbaalse suhtlemise põhitõed.

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here

Forrest Gump klipi vaatamine

Refleksioon. Skype kõne. Online testi tulemused

Kohting päriselus. (salvestatakse videosse)

Kohtinguvideo analüüs

Arenguplaani koostamine