Εισαγωγή

Intro

Test

Αλγόριθμος

 • Σωστό
 • Λάθος

Αντιστοιχίστε :

 • " ΨΕΥΔΗΣ "
  Αλφαριθμητικό
 • - 2.34
  Πραγματικός
 • 56
  Ακέραιος

Σειρά :

 • Εμφάνισε α
 • Διάβασε α
 • Αλγόριθμος Α