Cursus Werktekening maken

Op Schaal tekenen

Sommige producten passen niet op een tekenvel. De producten zijn te groot of heel erg klein.
Je huis op ware grootte tekenen is onpraktisch. Ook bij een microchip (een onderdeel van bijv je
MP3-speler) levert dat problemen op, omdat daar de onderdelen heel erg klein zijn.
Om je huis en je microchip toch op tekening te kunnen zetten ‘verklein’ je het huis en ‘vergroot’ je
de microchip. Dit doe je met een verkleining (huis) en een vergroting(microchip) .
Dat noem je ‘op schaal tekenen’

 

Lesdoel van deze cursus

doel 1

Je gaat met deze cursus een tekening maken van een slaapkamer. In deze tekening willen we zien hoe groot alles is en waar alles staat. Deze technische tekening maak je op schaal.

doel 2
We willen verder ook een goed beeld hebben van hoe jullie bureau thuis is ingericht.
Daarom maak je ook van je bureau (thuis) een technische tekening op schaal met daarop
het voor-, zij- en bovenaanzicht van je bureau.

 

 

Onderdeel 1 Rekenen met schaal

Werken met schaal

Werken met schaal.

Bij een schaal 1 : 100 (spreek uit : ‘1 staat tot 100’) is 1 cm op jouw tekening in werkelijkheid wel 100 cm. Denk maar aan het huis. Bij een schaal 20 : 1 (spreek uit : ’20 staat tot 1’) is 20 cm op je tekening in werkelijkheid maar 1 cm. Denk maar aan de microchip van je MP3.

Geveltekening huis op schaal


Microchip op schaal


Kaart uit de Atlas 1:10000 Wat is de afstand tussen A en B in het echt? =

Kaart van een woonwijk 1:2500 Wat is de afstand tussen A en B in het echt? =

Een bout op schaal 1:1. Afstand tussen A en B in het echt? =