שפה כתה ב

Untitled section

הקיץ הגיע

השלם את זוגות המילם

Сombine elements from the left column with the elements on the right
קיץ
 
הגנה
ים
 
שמש
שמש
 
חם
מדוזה
 
צורבת
קרם
 
סוער
משקפי
 
יוקדת

מה אתה אוהב לעשות בקיץ

Untitled fill in the blanks question