Test po telekonferencji nr 3 – TEST BUSINESS CLASS

Cześć,

zapraszamy Cię do testu "BUSINESS CLASS" z Programu Wdrożeniowego.

Próg zaliczenia to 80% poprawnych odpowiedzi. Test jest wielokrotnego wyboru (oznacza to, iż w każdym pytaniu może być więcej niż jedna odpowiedź poprawna)

Do testu można podejść 2 razy. Czas na wykonanie testu to 15 minut.

Test należy wykonać do 48h od zakończenia telekonferencji, z tematu którego dotyczy test. 

Wyniki będą dostępne w CRM zakładka raporty-wdrożenia dzień po zakończeniu testu .

Powodzenia!

Business Class

Kiedy możemy zawrzeć umowę w standardzie Business Class

 • Tylko w przypadku zawarcia umowy o sprzedaż energii elektrycznej dla Firmy
 • Tylko w przypadku wybrania przez klienta pełnej opcji Pakietu PV
 • W każdej sytuacji - jest to pakiet dedykowany dla każdego klienta

Obsługa w Standardzie Business Class:

 • Wiąże się z podwyższoną opłatą handlową do kwoty 25,99 zł/msc
 • Jest zarezerwowana dla klientów o zużyciu rocznym powyżej 100MWh
 • Jest zagwarantowana każdemu klientowi bezpłatnie

Porozumienie GazPrąd oferowane do pakietu Business Class

 • Jest to bonus dla Klienta, który wiąże się z otrzymaniem od 400 do 1000 zł rocznie
 • Doradca potrzebuje zgody managera, by zaoferować klientowi tą opcję
 • Wysokość bonusu bezpośrednio koreluje z wielkością zużycia

W ramach pakietu Business Class, Klient ma możliwość

 • Zagwarantowania sobie korzystnych cen energii elektrycznej dla Firmy i dla domu
 • Dopasowania parametrów dystrybucyjnych do swoich potrzeb
 • Trzech indywidualnych opiekunów z ramienia FORTUM
 • Możliwość zamówienia Audytu fotowoltaicznego

Audyt opłacalności produkcji ze źródeł odnawialnych:

 • Jest przeprowadzany u każdego klienta
 • Dotyczy produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz wiatru
 • Dotyczy możliwości uzyskania dla klienta dotacji z Unii Europejskiej
 • Weryfikuje opłacalność inwestycji w systemy fotowoltaiczne

Audyt Efektywności Energetycznej

 • Jest wykonywany co miesiąc na podstawie informacji przekazywanych na bieżąco przez OSD
 • Powoduje zmianę dotychczasowego Operatora Systemu Dystrybucji na FORTUM
 • Weryfikuje dopasowanie parametrów dystrybucyjnych do rzeczywistych potrzeb
 • Dla dużych klientów z taryfą B kosztuje 559 zł netto

Audyt Efektywności Energetycznej sprawdza

 • Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej czynnej
 • Przedstawia rekomendacje dotyczące oświetlenia energooszczędnego
 • Opisuje kluczowe parametry dystrybucyjne i zawiera rekomendacje jak je dostosować do faktycznych potrzeb klienta

W ramach Audytu Efektywności Energetycznej sprawdzane są:

 • Dobór taryfy dystrybucyjnej
 • Dobór mocy umownej
 • Ponadnormatywny pobór energii czynnej
 • Ponadnormatywny pobór energii biernej

Audyt Efektywności Energetycznej:

 • Może być bezpłatny dla każdego klienta
 • Kosztuje 5000 zł chyba, że Klient zostanie klientem FORTUM na 4 lata
 • Kosztuje 699 zł i jest wykonywany tylko dla klientów posiadających taryfę C2x

Audyt gazowy

 • Może być wykonywany u każdego klienta
 • Może być wykonywany tylko u Klientów posiadających taryfę w-3 i w-4
 • Jest realizowany dla Klientów FORTUM taryf W-5 i wyżej

Indywidualny opiekun klienta

 • jest podany Klientowi wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu
 • zawsze oddzwania w przypadku nieodebranego połączenia
 • przeprowadza w twoim imieniu Proces Zmiany Sprzedawcy

Jakiego dokumentu potrzebujesz, by Klient miał obsługę Business Class

 • Ankiety Business Class i wniosku czytelnie podpisanego przez klienta
 • Nie potrzebuję dokumentu, obsługa BC jest oferowana w standardzie
 • potwierdzenia wypłacalności klienta

Kiedy realizowane są audyty energetyczne u klientów FORTUM (wyłączając pierwszy audyt)

 • raz w miesiącu
 • raz w roku, u każdego klienta
 • za każdym razem gdy pojawia się taka potrzeba
 • W przypadku podpisania umowy na 4 lata, po 24 miesiącach od skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy

Jak często klient otrzymuje bonus w ramach porozumienia GazPrąd

 • Raz w roku
 • To jednorazowy bonus dostępny 3 tygodnie po podpisaniu umowy
 • Raz na 6 miesięcy
 • w zależności od stażu klienta w FORTUM, jednak nie częściej niż co dwa miesiące

Korzyści płynące dla klienta z zawarcia umowy Pakiet Business Class

 • Wykonanie wszystkich audytów nawet przed datą wejścia umowy w życie
 • Nawet po zakończeniu współpracy z FORTUM klient korzysta z informacji przekazanych w ramach audytów
 • Klient przestaje ponosić jakiekolwiek koszta związane z dystrybucją
 • Klient ma 3 opiekunów z ramienia FORTUM