Båtførerprøven - Teorikurs

Velkommen

Velkommen til kurset

1. I denne deloppgaven skal dere utvikle deres egen e-læringsmodul. Dere velger selv hva modulen skal inneholde både når det gjelder tema og presentasjonsform. Bruk det dere har lært i dette kurset som inspirasjon og det skal vises til konk