زبان انگلیسی با محوریت بازرگانی خارجی

 واحد آموزش .موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز ارقام طی 4 سال گذشته با ارائه دوره های آموزشی تخصصی،  با پشتوانه بیش از ۲۷ سال سابقه در ارائه مشاوره و آموزش های تخصصی و مدیریتی و با بهره گیری از دپارتمانهای تخصصی، طراحی و اجرای دوره های کاربردی در زمینه مباحث مدیریتی و حسابداری و در حوزه های مختلف مهارتی به صورت ترمیک در دست اجرا دارد

 این واحد در کنار تولید علم و توسعه تکنولوژی، ارتقای منابع انسانی را به عنوان یکی از محورهای فعالیت خود قرار داده و در این راستا، با نیازسنجی آموزشی و ارائه خدمات مشاوره تخصصی مبادرت به برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از تکنولوژی های روز (اموزش از راه دور)  نموده است