Bewust en veilig omgaan met informatie

Deze training gaat over informatiebeveiliging. Dat lijkt een moeilijk onderwerp, maar in de dagelijkse praktijk hebben we er allemaal mee te maken. Vooral in de zorg speelt het beveiligen van informatie een belangrijke rol. Denk maar eens aan belangrijke en vertrouwelijke informatie waarmee je in de zorg werkt, zoals bijvoorbeeld de dossiers van patiënten of cliënten en andere medische gegevens.

Deze training is erop gericht je bewust te maken hoe om te gaan met informatie. We gaan eerst uitleggen wat informatie en informatiebeveiliging inhoudt. Daarna gaan we in op wettelijke regelingen die gelden of binnenkort gaan gelden. Ook kijken we hoe jouw zorginstelling om wil gaan met informatiebeveiliging. We kijken naar het beleid en de maatregelen die binnen de instelling zijn genomen. Daarna laten we we aan de hand van een aantal praktische situaties zien hoe dit in de praktijk werkt. 

Je leert vooral bewust worden van de gevaren en risico's als informatie niet goed is beveiligd en hoe je kunt voorkomen dat er verkeerde dingen mee gebeuren. Dit doen we aan de hand van theorie die we afwisselen met vragen en voorbeelden die je in de dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. 

Wat is informatiebeveiliging

Introductie

Informatiebeveiliging heeft niet alleen met computers te maken

Rangschik de volgende soorten informatie. Zet de meest vertrouwelijke informatie bovenaan.

Een behandelplan
Het dossier van een cliënt
De vakantiefoto's van een collega, die je op Facebook bekijkt
Een e-mail over de eerstvolgende teambespreking
Een gesprek met de ouders van een cliënt over de behandeling.

Waarom beveiligen

Kies de juiste foto

Beleid en organisatie

Wettelijke verplichting.

Beleid Noorderbrug. Hoe gaat Noorderbrug hiermee om en welke maatregelen zijn er genomen