Ziggo Theorie Test

Inleiding

In dit document vind je de oefenvragen voor het theorie examen. Ook staat hier de informatie in die je nodig hebt omtrent het ZIGGO theorie examen. Het oefenexamen is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van het examen en de netlearnmodules. Dit wil zeggen dat dit oefenexamen niet letterlijk terugkomt op het echte examen. ZIGGO is natuurlijk ten alle tijden vrij om dit examen te wijzigen. Ga dus niet blind het examen in met het idee dat alles letterlijk terugkomt. Gezond verstand en een goede voorbereiding zijn het belangrijkste!

 

Dit document is puur een handvat ter voorbereiding op het examen.

 

Veel Succes!

Inhoudsopgave Sectie

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2. Overzicht - Module 1: CATV- Module 2: DTV- Module 3: Internet  Voip en Open vragen

Overzicht

Voordat je op examen gaat krijg je te horen waar het examen plaats vind en hoe laat je er moet zijn. Zorg dat je ruim van te voren aanwezig bent op het examen. 5 minuten te laat is namelijk geen toegang meer.

Je dient eerst het theorie examen te behalen voordat je praktijk examen kan doen. Het theorie examen bestaat uit drie modules:

 1. Algemene CATV en rekenvragen 
 2. Digitale Televisie en productkennis
 3. Internet, Telefonie en ServAssure

Voor het theorie examen geld dat je een minimale score nodig heb van 85%. Dat betekent dat je niet meer dan 2 of 3 fouten mag maken per examenonderdeel.

- Module 1: CATV -

De afkorting CAI betekent:

 • Central Access Intelligence
 • Centrale Antenne Inrichting
 • Centrale Antenne Installatie

Wat wordt ook wel een "node" genoemd?

 • Eindversterker
 • Local Loop
 • Wijkcentrum
 • Groepversterker

In welke volgorde van buiten naar binnen is een coax kabel opgebouwd?

 • Kunststoflaag, mantel, diëlektricum, kern
 • Mantel, kern, kunststoflaag, diëlektricum
 • Diëlektricum, kunststoflaag, mantel, kern
 • Mantel, diëlektricum, kunststoflaag, kern

In welke volgorde van binnen naar buiten is een coax kabel opgebouwd?

 • Kunststoflaag, mantel, diëlektricum, kern
 • Kern, diëlektricum, mantel, kunststoflaag
 • Diëlektricum, kunststoflaag, mantel, kern
 • Mantel, diëlektricum, kunststoflaag, kern

Hoe wordt het ontvangststation ook genoemd?

 • Backbone
 • Wijkcentrum
 • Node
 • Main Headend

Hoe noemen wij de spanning die alle actieve componenten voedt? En wat is de maximale waarde van deze spanning?

 • Telnetvoeding, 65V
 • Telefoonspanning, 60V
 • Televoeding, 60V
 • Telnetvoeding, 60V

Met welke eenheid meten wij het signaal van Ziggo?

 • dB
 • dBmV
 • dBuV
 • ohm

Wat betekent AOP?

 • Abonnement overname plek
 • Abonnee overname punt
 • Abonnement overname punt
 • Abonnee overname plek

Waar dient de MTA modem van de klant te allen tijde geplaatst te worden? En wat is de maximale afstand?

 • Op 1 meter afstand van waar de WCD staat
 • Op 2 meter afstand van waar de NTP1 hangt
 • Op 2 meter afstand van het AOP
 • Binnen 15 meter van het WiFi apparaat van de klant

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Telefoonmodem
 • Wandcontactdoos
 • Abonnee Overname Punt (AOP)

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • CAM module
 • CAM kaart
 • CI+ module

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Telefoonmodem
 • Internetmodem
 • Modem

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Humax HDDVR
 • Cisco HDDVR
 • Horizon Box

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Humax HDDVR
 • Extra Mediabox
 • Horizon Box

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • IP Client
 • Humax HDDVR
 • Horizon Box

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Cisco HDDVR
 • Humax HDDVR
 • Horizon Box

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Modem
 • Switch
 • Router

Wat vertoont de foto hiernaast?

 • Router
 • WiFi Router
 • AccessPoint

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • WCD
 • AOP
 • DIO

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • AOP
 • WCD
 • ISRA

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • Multitap
 • Splitter
 • WCD

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • Woonkamer AOP
 • NTO-1 AOP
 • Meterkast AOP

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • Een verzegelde meterkast AOP die je niet mag vervangen
 • Een verzegelde woonkamer AOP die je mag vervangen
 • Een verzegelde meterkast AOP die je mag vervangen

Wat vertoont de foto hiernaaaast?

 • WCD
 • AOP

Waarom is monteren van een metalen coaxstekker beter dan monteren van een stekker met een plastic kapje?

 • Een metalen stekker is veel steviger
 • Een metalen stekker past beter in de contactdoos
 • Een metalen stekker is makkelijker opnieuw te monteren
 • Een metalen stekker is beter afgeschermd tegen instraling

Wat word bedoeld met het Acces Network van ZIGGO

 • De plaats van conversie van glasvezel naar koper
 • Het aanvoernetwerk via Hubs
 • Het landelijke hoofdnetwerk van het multimedianetwerk van ZIGGO

Je wilt een eMTA modem voor internet en telefonie aansluiten in de meterkast. Er is echter niet genoeg ruimte.

 • 0.5 Meter
 • 1 Meter
 • 2 Meter
 • 3 Meter

Je wilt de modem dus op iets grotere afstand van het aansluitpunt zetten, hoe lang mag de coaxkabel die je in dit geval gebruikt tussen het aansluitpunt en de modem maximaal zijn?
 

Met coax 12 word aangegeven dat de kabel:

 • 12 mm dik is.
 • 12 dB per kabellengte demping geeft.
 • 12 dB per 100 meter demping geeft bij een frequentie van 860 Mhz.
 • 12 dB per 100 meter demping geeft bij een frequentie van 230 Mhz.

Met coax 9 word aangegeven dat de kabel:

 • 9 mm dik is.
 • 9 dB per kabellengte demping geeft.
 • 18 dB per 100 meter demping geeft bij een frequentie van 860 Mhz.
 • 18 dB per 100 meter demping geeft bij een frequentie van 230 Mhz.

Welk van de volgende eigenschappen is van toepassing op coaxkabel?

 • Hoe lager de frequentie hoe hoger de demping.
 • Hoe hoger de frequentie hoe hoger de demping.
 • Hoe korter de kabel, hoe hoger de demping.
 • Hoe langer de kabel, hoe hoger de demping.
Meerdere antwoorden juist.

Het uitgangspunt van een versterker is ingeregeld op 155 dBuV. De versterker versterkt het signaal met 13 dB. Wat is het ingangsvermogen van de versterker?

 • 142 dB
 • 142 dBuV
 • 168 dB
 • 168 dBuV

Je hebt een versterker met een uitgangswaarde van 140 dBuV. Hoeveel dBmV is dat?

 • 80 dBmV
 • 140 dBmV
 • 200 dBmV

Waar staat de afkorting RGB voor?

 • Rood, Geel, Blauw
 • Rood, Groen, Blauw
 • Rood, Groen, Bruin
 • Rood, Geel, Bruin

Wat is het aantal beeldlijnen van de PAL standaard?

 • 8
 • 432
 • 625
 • 1080

Welke waarde geeft een full HD resolutie weer?

 • 625
 • 720
 • 1920
 • 432

Stel, het signaal op een bepaalde tap is 10 dBmV. Het minimale signaal niveau op de aansluitdoos is -3,5 dBmV, het maximale signaal niveau is 12 dBmV. Doosdemping 1 dB. Wat is de maximaal mogelijke demping bij het aansluiten van de coax 12 kabel.

 • 3 dB
 • 12,5 dB
 • 6,5 dB
 • 8,5 dB

Stel, Het signaal op een bepaalde tap is 20 dBmV op 860 MHz, het minimale signaal niveau op de aansluitdoos is -3,5 dBmV, het maximale signaal niveau is 12. Wat is de minimale lengte van de coax 12 kabel om te zorgen dat er een goed signaal binnenkomt?

 • 8 Meter
 • 29 Meter
 • 12,5 Meter
 • 68,7 Meter
De coax 12 heeft een demping van 0.24 dB per meter bij 860 MHz. Vergeet niet dat de doos ook 1dB dempt.

Wat is de theoretische demping van 17 meter coax 18 bij 230/860 MHz?

 • 3 dB @230MHz en 6 dB @860MHz
 • 1,8 dB @230MHz en 3,6 dB @860MHz
 • 4,2 dB @230MHz en 5,2 dB @860MHz

Wat is de theoretische demping van een 100 meter coax 9 bij 860MHz?

 • 17 dB
 • 18 dB
 • 19 dB
Huis aansluitkabels werden in het verleden gelegd met een coax 12 of coax 6. Tegenwoordig word hiervoor coax 9 (schuim)kabel gebruikt. Voor coax 12 geld dat de demping per 100 meter 12 dB@230 MHz en 24 dB@860MHz bedraagt. Voor coax 9 geld een dempingswaarde van 9dB @230MHz bij een lengte van 100 meter. Wat is de theoretische demping van een 100 meter coax 9 bij 860MHz?

Het uitgangsvermogen van een versterker is ingeregeld op 99 dBuV. Deze versterkt het signaal met 13dB. wat is het ingangsvermogen van de versterking in dBmV

Je rijdt een dagje storingen als NWS monteur en controleert een multitap. De storing bij de klant is opgelost als:

 • De signaalniveaus niet binnen de norm zijn en het vervangen van de connector niet zinvol is.
 • De signaalniveaus goed zijn en de connector vervangen is.
 • De signaalniveaus goed zijn en de connector niet vervangen is.

Wanneer is er sprake van een kabelkruising?

 • als de kabel van de klant los is op de multitap en de kllant geen signaal meer kan ontvangen.
 • Als de kabel van de klant los is op de multitap en bij de klant nog steeds signaal aanwezig is.

Zet de stappen van de storing aan de multitap in de goede volgorde van 1 tot 6.

 • D. Openen eindversterker kast
 • A. Zoeken multitap
 • F. Zoeken juiste kabel
 • X. Connector controleren
 • B. Signaal niveau controleren
 • L. Sluiten van de kast

Met welke indicator meet de sniffer standaard?

 • dBuV
 • uVm
 • dBuVm
 • dB

Wat betekent galvanisch scheiding?

 • Wanneer de ingang en uitgang van AOP gescheiden zijn doormiddel van isolatoren, waardoor het signaal doorgevoerd word doormiddel van de wisselspanning.
 • Wanneer de ingang en uitgang van een AOP gescheiden zijn doormiddel van condensators.
 • Wanneer het netwerk beschermd is tegen bliksem inslag.
 • Om een kabelbreuk te voorkomen.

Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn.

 • Een WCD heeft standaard een verlies van 4 dB
 • Binnenhuis kom je doorgaans coax c9 en c12 tegen.

Uit welk volgorden, uit welke delen bestaat het multimedia netwerk van ziggo?

 • Backbone, Acces network, Local loop
 • Backbone, Local loop, Acces high, Acces low
 • Aanvoer, Backbone, Acces network, Node
 • Acces network, Backbone, Local loop

Wat word er bedoelt met het skineffect?

 • Bij een hogere demping meer verlies op een kabel door de elektronen van het signaal.
 • Bij een hogere frequentie meer verlies op de kabel door de elektronen van het signaal.
 • Bij een langere lengte van de kabel meer verlies door de elektronen van het signaal.

De main hub staat in verbinding met?

 • Acces low netwerk & Local loop
 • Backbone & acces low als aanvoer van hubs
 • Wijknet

Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn.

 • Het wijkcentrum staat via glasvezel in verbinding met de groepversterker.
 • De conversie van glasvezel naar koper vindt plaats in het node.

Wat betekent RGB?

 • Rood, Grauw, Blauw
 • Rood, Geel, Blauw
 • Rouge, Groen, Blank
 • Geen van de bovenstaande antwoorden zijn goed.

Uit welke delen bestaat het acces network?

 • Fiber acces en coax acces network
 • Acces high en local acces network
 • Acces high en acces low network

- Module 2: DTV -

Welke box zie je hier?

 • De Pace SD/HD non DVR
 • De Pace SD non DVR
 • De Thomson SD non DVR
 • De Thomson new DVR

Signaalwaarden HFC richtlijn voor Ziggo QAM256

Wat zijn de richtlijnen bij QAM 256

AOP minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

WCD minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

CPE minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

Signaalwaarden HFC richtlijn voor Ziggo PAL

Wat zijn de richtlijnen bij PAL

AOP minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

WCD minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

CPE minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

Signaalwaarden HFC richtlijn voor Ziggo QAM64

Wat zijn de richtlijnen bij QAM 64

AOP minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

WCD minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

CPE minimale waarde en maximale waarde en MER waarde en BER

Welke (minimale) type COAX kabel adviseert ZIGGO richting haar klanten bij het aansluiten van digitale televisie?

 • Coax type C6
 • Coax type C12
 • Coax type C18
 • Coax type C24

Wat is de snelste manier om te testen of de digitale televisie retour geschikt is?

 • Door de bekabeling te controleren.
 • Door samen met de klant een film te bestellen.
 • Door naar voorkeuzekanaal 999 te gaan.
 • Door de technische helpdesk van ZIGGO te bellen en het te laten controleren in het systeem.

Welk van de onderstaande opties zijn onder meer mogelijk met digitale televisie van ZIGGO?

 • Films bestellen.
 • Series kijken.
 • Muziek op MP3 format bestellen.
 • Uitzending gemist kijken.
 • Tijdens het kijken VOD de uitzending doorspoelen of pauzeren.
 • Internetten.
Let op! meerdere antwoorden mogelijk.

Je hebt een mediabox bij een klant geïnstalleerd. Vervolgens doe je de retourtest op kanaal 999. Je ziet hier een IP adres staan dat begint met 192. Is dat een probleem?

 • Ja, je hoort een 10 IP adres te krijgen. Je meldt dit bij het escalatiepunt.
 • Ja, je hoort een 212 IP adres te krijgen. Je meldt dit bij het escalatiepunt.
 • Nee, nog niet. Omdat dit net na de installatie is zal de mediabox zich nog aan het aanmelden zijn.
 • Nee, een 192 IP adres duidt op een goed IP adres en de mediabox dient normaal te werken.

Een klant weet zijn pincode niet meer. Hij heeft deze nooit veranderd. Wat kan hij doen om zijn pincode te achterhalen?

 • Hij kan contact opnemen met de helpdesk van ZIGGO.
 • Hij kan naar voorkeurscherm 999 gaan, daar vindt hij de pincode terug.
 • De standaardcode is 0000. Als de klant dit niet heeft veranderd zal dit het nog zijn.

Een klant heeft zwart beeld op meerdere digitale zenders, je controleert de box met Menu 1789 en je ziet bij de basistransportstroom netwerk-id 43136. Van welke regio is dit netwerk-id:

 • Amsterdam
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Brabant
 • Rotterdam

Een klant heeft zwart beeld op meerdere digitale zenders, je controleert de box met Menu 1789 en je ziet bij de basistransportstroom netwerk-id 43138. Van welke regio is dit netwerk-id:

 • Amsterdam
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Brabant
 • Rotterdam

Een klant heeft zwart beeld op meerdere digitale zenders, je controleert de box met Menu 1789 en je ziet bij de basistransportstroom netwerk-id 43146. Van welke regio is dit netwerk-id:

 • Amsterdam
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Brabant
 • Rotterdam

Een klant geeft aan dat hij bij teletekst optie via de mediabox te traag vindt werken. Wat antwoord je daarop?

 • Dat klopt, helaas werkt teletekst niet zo snel als via analoge televisie.
 • Dat klopt, heleaas is teletekst voor uw type mediabox niet geschikt.
 • dat klopt niet, teletekst werkt op de digitale televisie geheel zoals het zou moeten.

Waar vind je de meest recente transportstreamlijst terug?

 • In de handleiding.
 • Door te bellen met het escalatiepunt.
 • Door te bellen met de klantenservice.
 • Via Aqua/Citrix

Een klant krijgt de melding: "Niet Toegankelijk". U heeft geen toegang tot deze zender. Etc' Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

 • De kabels die de klant gebruikt zijn niet goed.
 • De klant staat in het systeem op "suspend".
 • De box is lang van de spanning af geweest.
 • De klant is niet geabonneerd op de zender.
 • De klant heeft zijn mediabox niet goed ingesteld bij de "Tv Instellingen".
 • Het retourverkeer is geblokkeerd.
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Je zit in menu 1789. Je bent bezig met een storingsanalyse van een thomson mediabox. je bent bij de frequentiescan aangekomen en ziet een aantal transportstreams met een quality van 100% en de strength van 60%. Wat concludeer je hieruit?

 • De 'quality' van de TS is niet goed, deze hoort 60% te zijn.
 • De 'quality' van de TS is te hoog, deze hoort 0% te zijn.
 • De 'quality' van de TS is goed, deze hoort 100% te zijn.

Een klant heeft last van blokkerig beeld op een aantal kanalen op zijn digitale televisie. Je ziet in de transportstreamlijst de desbetreffende transportstream in het groen staan. Wat doe je?

 • Bij deze klant zit mogelijk een DSR contactdoos, dus ik ga kijken of deze vervangen dient te worden.
 • De klant heeft mogelijk last van interferentie door digitenne (DVB-T), dus ik adviseer goed bekabeling.
 • Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak kan zijn, ik ga naar voorkeurzender 999.

Als de klant gebruik wilt maken van de CI+ dan zijn de volgende zaken belangrijk.

 • De klant moet beschikken over een CATV abonnement.
 • De software versie op de televisie van de klant moet up to date zijn.
 • De klant moet beschikken over een mediabox.
 • Digitale televisie van ZIGGO moet beschikbaar zijn.
Let Op! Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

De smartcard van de klant is verlopen. Wat doe je?

 • Verwijder de CI+ module uit de televisie.
 • Zorg dat de televisie op een DVB zender staat met de foutmelding in het beeld.
 • Geef refresh entitlements op de juiste smartcards.
 • Installeer de televisiesoftware opnieuw.
Let op! meerdere antwoorden mogelijk.

Selecteer de onderstaande JUISTE stellingen.

 • Voor CI+ is een downstream signaal voldoende.
 • CI+ werkt alleen als de klant een mediabox aangesloten heeft.
 • Met CI+ kan de klant gebruik maken van video on demand en uitzending gemist.
 • Met CI+ kan de klant alleen zenders kijken uit het abonnement dat de klant heeft afgesloten.

Bij welk televisiemerk zit het CI+ slot aan de rechterkant?

 • LG
 • Sony
 • Samsung
 • Philips

Je komt bij een klant en deze heeft eerst de CI+ module in de televisie geplaatst en daarna pas de digitale zenders geïnstalleerd. Welke foutmelding ziet de klant in beeld?

 • Smartcard verlopen.
 • Autorisatie verlopen (host certificate expired error 17)
 • De klant heeft de stappen juist doorlopen dus ziet geen foutmelding

Een upstream signaal is 44 dBmV. Hoeveel dBuV is dat?

 • 44 dBmV + 60 = 16 dBuV
 • 44 dBmV + 60 = 104 dBuV
 • 44 dBmV + 107 = 151 dBuV
 • 44 dBmV - 107 = -63 dBuV

Signaalmeting

Wat is het signaal op de Horizon, zowel op de lage frequentie als de hoge frequentie? Zie afbeelding.


Signaalmeting

Wat is het signaal op de Horizon in de woonkamer, zowel op de lage frequentie als de hoge frequentie? Zie afbeelding.


Signaalmeting

Vraag 1. Wat is het signaal op de Horizon in de woonkamer, zowel op de lage frequentie als de hoge frequentie? Zie afbeelding.

 

Vraag 2. Wat is het signaal op de TV (zonder Horizon) in de slaapkamer, zowel op de lage frequentie als de hoge frequentie? Zie afbeelding.


Kenmerken van COAX kabel

Schrijf van alle vijf de type coax kabel met verschillende aantallen meters wat de dempingswaarde is op de kabel.

Coax 9

* 5 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 20 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 13 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 31 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?

Coax 6

* 1 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 22 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 35 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 99 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?

Coax 18

* 3 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 11 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 9 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 14 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?

Coax 12

* 7 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 3 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 9 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 15 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?

Coax 10

* 4 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 9 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 7 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?
* 11 meter, demping op 230Mhz en 860Mhz?

- Module 3: Internet & Voip -

Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn.

 • Als je een modem/router terugzet naar farbieksinstellingen is het mogelijk om bedraad een internetverbinding te krijgen.
 • De opgegeven snelheden voor wi-fi gaan over de haalbare snelheid.
 • De ZIGGO monteur is ervoor verantwoordelijk dat de draadloze verbindingen van de klant correct werken.

Hoe kun je uitsluiten of snelheidsproblemen te maken heeft met wi-fi, routers of andere PC's in het netwerk?

 • Modem resetten.
 • PC rechtstreeks op de kabelmodem aansluiten.
 • PC opstarten in veilige modus.
 • PC resetten.

Wat is het verschil tussen TCP/IP en UDP?

 • UDP verzendt pakketjes waarbij voor elk pakketje een ontvangstbevestiging wordt verkregen en bij TCP/IP is alles eenrichtingsverkeer.
 • TCP/IP verzendt pakketjes en ontvangt niets en UDP is voor streaming.
 • TCP/IP verzendt pakketjes waarbij voor elk pakketje een ontvangstbevestiging wordt verkregen en bij UDP is alles eenrichtingsverkeer.
 • Geen van de bovenstaande antwoorden zijn juist

Wat betekent TCP/IP?

 • Translated Control Protocol / Internet Prototcol
 • Translated Control Protocol / Interlineair Protocol
 • TCP/IP verzend pakketjes en ontvangt niets en UDP is voor streaming
 • Transmission Control Protocol / Internet Protocol

Wat betekent DHCP?

 • Download with High Capacity
 • Dynamic Hybrid Configuration Protocol
 • Dynamic Host Configuration Protocol
 • Dynamic Host Coax Protocol

Wat doet DHCP?

 • Het toewijzen van MAC adressen
 • Het toewijzen van Internet
 • Het toewijzen van IP adressen
 • Geen van de antwoorden is juist

Welke van de onderstaande beweringen zijn juist? Er zijn meer keuzes mogelijk.

 • Box heeft IP-adres: 010.xx.xx.xx box status: offline
 • Box heeft IP-adres: 192.xx.xx.xx box status: online
 • Box heeft IP-adres: 010.xx.xx.xx box status: online
 • Box heeft IP-adres: 192.xx.xx.xx box status: offline

Een klant zijn email werkt niet goed. hij kan wel mail verzenden maar niet ontvangen. Wat doe je?

 • Ik adviseer de klant outlook instellingen onder 'tools' na te kijken.
 • Ik adviseer de klant dit te controleren op de ZIGGO website of contact op te nemen met de klantenservice.
 • Ik ga samen met de klant zijn outlookinstellingen bekijken en laat de klant waar nodig dit aanpassen.
 • Ik zet de computer terug op fabrieksinstellingen.

Een klant gebruikt de arris TM5028. deze is oud en word ook gebruikt om te internetten. Zijn aansluiting werkt nu echter niet. Wanneer je bij de modem kijkt zie je dat het power lampje brand en het DS lampje knippert. Wat betekent dit?

 • De modem krijgt geen voeding en zal dus niet werken.
 • Er staat een voeding op maar er komt geen signaal binnen op de modem. Ik controleer de binnenhuisinstallatie.
 • Er staat voeding op, maar de modem is niet aangemeld. De klant dient de storingsdienst te bellen.
 • De modem probeert een IP adres voor telefonie aan te vragen. De klant dient de storingsdienst te bellen.

Hoe start je een computer op in de veilige modus? In Windows 7.

 • Door op F6 te tikken tijdens het opstarten.
 • Door op F8 te tikken tijdens het opstarten.
 • Door op F6 te tikken wanneer de computer opgestart is.
 • Door op F10 te tikken wanneer de computer opgestart is.

Vink de stelling aan die juist is.

 • Hoe hoger de modulatie, des te hoger de signaaleisen. (de SNR)
 • Hoe hoger de modulatie, hoe lager de signaaleisen (de SNR)

NAT routering heeft als doel het tegelijkertijd te verbinden van meerdere apparaten op een thuisnetwerk met private IP adressen met het internet via één publiek IP adres.

 • Juist of Onjuist?

ZIGGO kent vaste IP-adressen toe aan computers van thuisgebruikers.

 • Juist of Onjuist?

Een gebruiker van ZIGGO zakelijk internet 5 IP wil instellingen in zijn modem wijzigen. Kan dat?

 • Nee, bij zakelijk internet IP 5 zijn er geen wijzigbare instellingen in de modem.
 • Ja, bij zakelijk internet 5 IP kan dat.

Wat is een SSID?

 • Een draadloos netwerknaam wat in de lucht hangt wat je vervolgens op kunt verbinden.
 • Een naam voor het thuisnetwerk waardoor je bedraad kunt verbinden met andere apparaten

Wat is een MAC adres?

 • Een uniek nummer binnen het netwerk wat wordt bepaald door de router in je netwerk
 • Een uniek nummer binnen het netwerk wat wordt bepaald door de netwerkadapter van het apparaat zelf

Wat is een router?

 • Een apparaat wat IP adressen toewijst aan draadloze apparaten en met elkaar verbind.
 • Een apparaat wat IP adressen toewijst aan bedrade apparaten en met elkaar verbind.
 • Een apparaat wat internet geeft aan bedrade en draadloze apparaten.
 • Een apparaat wat IP adressen toewijst aan bedrade en draadloze apparaten en met elkaar verbind.

Wat is het verschil tussen een router en een switch?

 • Een switch wijst IP adressen toe via het DHCP en een router niet
 • Een router wijst IP adressen toe via het DHCP en een switch niet
 • Een router en switch zijn vrijwel hetzelfde
 • Een router geeft internet af en een switch niet

Wat is het verschil tussen een modem en een router?

 • Een modem geeft internet door en een router niet
 • Een modem en een router zijn hetzelfde apparaat
 • Een modem geeft geen IP adres uit aan een aangesloten apparaat, een router wel.
 • Een router geeft geen IP adres uit aan een aangesloten apparaat, een modem wel.

Geef met een vinkje aan of onderstaande instellingen juist zijn.

 • De SSID heb je nodig om het juiste wi-fi netwerk te kunnen selecteren.
 • Als de klant dat wil mag je als monteur van de dienst ZIGGO service basis draadloos internet op meerdere apparaten zoals bijvoorbeeld de computer,laptop en smartphone installeren.
 • Het wachtwoord dat je nodig hebt om een draadloze verbinding tot stand te brengen, vind je op de sticker op de onderkant van de ZIGGO modem of router van de klant.

Welke oorzaken zijn van invloed op de kwaliteit van draadloos internet?

 • H. Huisdieren in de buurt van de modem of router.
 • X. Een grote afstand tussen computer en de modem of router.
 • A. Straling van huishoudelijke apparaten zoals een babyfoon of een magnetron.
 • F. Het SSID.
 • L. De wi-fi verbinding van de buren.
 • O. De antenne van de modem of router die niet goed vastgedraaid zijn.
 • G. De orïentatie van de router ten opzichte van de computer.
Let op! meerdere antwoorden mogelijk.

De router instellingen en daarbij behorende standaarden kunnen van invloed zijn op de snelheid van het internet. Wat is het hoogst haalbare snelheid in normaal gebruik bij een 802.11n verbinding.

 • 23 Mbps
 • 90 Mbps
 • 300 Mbps
 • 450 Mbps

Geef met een vinkje aan of onderstaande instellingen juist zijn.

 • Router en computerinstellingen kunnen van invloed zijn op de snelheid van de draadloze verbinding.
 • De standaardsnelheden van de internetverbinding zijn voor draadloze netwerken anders dan voor bekabelde netwerken.
 • Een firewall kan de internetsnelheid van de klant verminderen. adviseer de klant deze firewall uit te schakelen.

Op welk besturingssysteem moet minimaal service pack 1 geïnstalleerd zijn om een goede internetsnelheid tot stand te kunnen brengen.

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Mac OS X

Hoe weet je welk WiFi netwerk je bij de klant moet selecteren?

 • Dit staat op de doos van de modem of router.
 • Deze staat aan de bovenkant op de router of modem.
 • het SSID staat op de onderkant van de router of modem.
 • De klant heeft hier een brief van ontvangen.

Voor optimale prestaties van de draadloze internetverbinding adviseer je de klant:

 • Een besturingssysteem te gebruiken wat maximaal 2 jaar geleden geïnstalleerd is.
 • Een computer te gebruiken van maximaal 2 jaar oud.
 • Een computer te gebruiken van maximaal 5 jaar oud.
 • Een besturingssysteem te gebruiken wat maximaal 5 jaar geleden is geïnstalleerd.
Let op! meerdere antwoorden mogelijk.

Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn.

 • De gemeten internetsnelheid bij een draadloze internet verbinding zal over het algemeen lager zijn dan de snelheid van het internet abonnement.
 • Het gebruik van wi-fi verhoogd de internet snelheid.
 • Een trage bedrade verbinding kan veroorzaakt worden door een actieve draadloze adapter.

De klant wil meerdere apparaten aansluiten op draadloos internet. Wat doe je?

 • Geen enkel probleem. Je doet wat de klant vraagt.
 • Je geeft aan dat dit kan, maar wel tegen betaling.

Wat is de beste beveiligingsmethode voor WiFi?

 • SSID in HIDE modus zetten (dus verborgen).
 • De juiste versleuteling kiezen, WPA1 TKIP
 • De juiste versleuteling kiezen, WPA2 AES
 • Een PSK sleutel kiezen van minder dan 8 karakters
 • Een PSK sleutel kiezen van meer dan 8 karakters
Meerdere antwoorden mogelijk.

Wat is FSK?

 • Een standaard voor nummerweergavesytemen.
 • Hetzelfde als DTMF
 • Het nummerweergavesysteem dat KPN hanteert

Welk van de onderstaande onderdelen en/of toestellen werkt over het algemeen wel met ZIGGO telefonie (uitzonderingen daar gelaten)?

 • FSK signalering.
 • DTMF signalering.
 • Dect telefoon.
 • Fax apparaat.
 • Pulse toestel.
 • Een 'lifeline'
Let op! meerdere antwoorden mogelijk.

Wat word er bedoeld met LEN telefonie?

 • Het 10-cijferige telefoonnummer van de klant.
 • Een unieke code vergelijkbaar met het KTA nummer.
 • Het linear Extra Number, oftewel het tweede nummer wanneer een klant twee lijnen heeft.

Hoeveel aderparen heeft een RJ11? Bij een standaard Ziggo kabel.

 • 0 of 1
 • 1 of 2
 • 2 of 3
 • 2 of 4

Je hebt een RJ11 waarbij twee aderparen in gebruik zijn. is dat een probleem?

 • Ja, dit zal altijd een probleem veroorzaken. ik vervang de RJ11.
 • Ja, dit zal altijd een probleem veroorzaken. ik gebruik de 'varkenssnuit'
 • Het kan een probleem veroorzaken. Ik test dit met mijn testkabel.
 • Nee, dit is standaard en zal geen probleem veroorzaken.

Geef van beide stellingen aan of deze juist of onjuist is

 • ZIGGO telefonie gaat via een packet switched netwerk.
 • Het grote voordeel van digitale telefonie is dat je geen ruis hebt in de gesprekken, ongeacht de afstand.

Wat is de rol van de media gateway bij NCS VoIP?

 • Bij telefonie zet deze het IP adres om in een LEN.
 • Bij telefonie zet deze het LEN om in DN.
 • Bij telefonie zorgt deze ervoor dat spraak word omgezet in IP.
 • Bij telefonie zorgt deze voor het verbinden van het ZIGGO netwerk met andere telefonieproviders.

Een klant hoort een soort van "onderwatergeluid" op zijn telefoon. Je hebt getest met testtelefoon en jij hebt het ook De modem is rechtstreeks aangesloten op de AOP en alle bekabeling is verder in orde. Signaal in service verify ook. wat is het probleem?

 • Dit is waarschijnlijk een netwerkprobleem. Je neemt contact op met COD/lijnmeting.
 • Dit is waarschijnlijk een modem probleem. Je vervangt de modem en test het nogmaals.
 • Dit is waarschijnlijk een probleem met de AOP. Je vervangt de AOP en test het nogmaals.

Je meet de signaal waarden 52-55-50 dBuV aan de binnenkomende kabel. Wat doe je?

 • Netwerkstoring/lijnmeting melden bij ZIGGO.
 • Internet modem vervangen.
 • POS-F vervangen.
 • Kabel/connectoren controleren.
 • AOP vervangen.

Je meet de signaal waarden 13/14/3 dBmV bij QAM265 aan de binnenkomende kabel. Wat doe je?

 • Internet modem vervangen.
 • Netwerkstoring/lijnmeting melden bij ZIGGO.
 • Kabel/connectoren controleren.
 • AOP vervangen.
 • Pos-F splitter vervangen.

De klant wil graag een derde en een vierde televisie aansluiten. Wat adviseer je de klant?

 • Versterker plaatsen.
 • 2 splitters achter elkaar plaatsen.
 • 4 weg splitter plaatsen.

Je bent thuis en je wilt nog even wat nakijken in servassure, kan dat?

 • Nee, je hebt immers geen toegang tot het ZIGGO netwerk.
 • Ja, dat kan altijd, door naar het internet te gaan en daar de pagina Http://saa-nl01.ziggobroadband.com/login te openen.
 • Ja, dat kan, mits je gebruik maakt van je token en vervolgens via citrix het programma of het internet opent.

je hebt het MAC adres: 00:23:D1:5f:BB:33. op welk manier voer je dit in, in servassure?

 • 00:23:D1:5fBB33
 • 00:23:d1:5f:bb:33
 • 0023D15FBB33
 • 00,23,D1,5F,BB,33
 • Alle bovenstaande zijn correct.
Let op! meerdere antwoorden mogelijk.

Een klant heeft problemen met de downloadsnelheid van zijn (internet) verbinding. Wat doe je in servassure?

 • Bij de tab 'real time' zoek ik naar het downstream Rx signaal om zo te zien of de snelheid wel gehaald word.
 • Bij tab "real time" ga ik naar de downstream max om zo te zien welke downloadsnelheid de klant zou moeten halen.
 • Bij de tab "network data' ga ik naar de grafiek downstream Rx om zo te zien welke downloadsnelheid de klant zou moeten halen.
 • Bij de tab 'Network data' ga ik naar het service leven van de modem om te zien welke snelheid de klant zou moeten halen.

- Open vragen -

Wat betekenen de kleuren blauw en rood in de grafieken in ServAssure?

Hoe kun je in ServAssure op MAC adres zoeken?

Welke time period moet je instellen bij een zoek opdracht in ServAssure?

Bij het uitlezen van een modem: welk MAC adres gebruik je dan?

Welke functies zijn het belangrijkst voor een home monteur in ServAssure?

Hoeveel dB verschil zit er tussen 16 en 64 QAM (SNR) ?

Wat is de minimale waarde van de SNR op de CMTS bij QAM8?

Wat mag de maximale upstream pathloss zijn?

Wat is de streef waarde van de upstream pathloss?

Mag de downstream SNR variëren (zo ja, hoeveel dB?)?

Wat mag de downstream RX zijn als streefwaarde?

Wat mag de CER waarde maximaal zijn?

Hoeveel megabyte is 256 Mbit?

Wat zie je aan een bootfile van het modem?

Met welke handeling kunnen wij de mediabox uitlezen en streams bekijken?

Het uitgangsvermogen van een versterker is geregeld op 81 dBmV. De versterker versterkt met 24dB. Wat is het ingang vermogen deze versterker?

Je hebt een versterker met een uitgaanswaarde van 127 dBmV. Hoeveel dBuV is dat?

We hebben een multitap met een vermogen van 88 dB. Het minimale signaal niveau is 55,9 dB. het maximale signaal niveau is 77 dB. De WCD dempt 1,5 dB. Wat is zowel de minimale als de maximaal mogelijke demping van de aansluitkabel?

We hebben een minimale demping van 5 dB op een tap en we hebben een maximale demping van 17,5 dB op een tap. Wat is de maximale en minimale lengte coax c12 kabel welke gebruikt kan worden, houd rekening met 860 MHz.

Wat is het verschil tussen een dynamische IP-adres en een statische IP-adres