DEMO 21-04-2016

Woningborg en E-learning

Instructie voor de cursist

Geachte cursist, veel succes met de cursus. Klik op Home en vervolgens in 'Cursus Woningborg Toetsing en Toezicht' op Start. Beantwoord de vragen zo goed mogelijk en als u klaar bent, kunnen wij uw resultaten bekijken en hoort u van ons.

Cursus: Woningborg Toetsing en Toezicht

In een woongebouw zijn zes appartementen aanwezig (zie de plattegronden hieronder). Voldoen deze balkons aan de eis van een 'buitenruimte' (art. 4.35)?

Volgens norm Bouwbesluit: ja / nee

Volgens norm Goed & Deugdelijk werk: ja/ nee

art. 4.35

 • Ja
 • Nee
Toelichting: Elk van de appartementen is voorzien van een balkon met een breedte van 1,0 m en een oppervlakte van 3,2 m2.

Kalkzandsteen elementen worden gelijmd voor het binnenspouwblad. Morgen gaat hier een PUR isolatieplaat (harde persing) tegen aan om vervolgens te metselen. Wat moet hier eerst nog gedaan worden?

 • De wand moet eerst uitharden. Dit is onvoldoende tijd.
 • De spouwankers zijn ondeugdelijk aangebracht.
 • De lijmbaarden dienen verwijderd te worden.

Wat is een Frans balkon?

Wat weet je over ventilatie bij opstelplaats huishoudelijk afval? (NEN 1087:2001 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw)

Bouwbesluit: Vanuit het Bouwbesluit 2003 was een opslagruimte voor het huishoudelijk afval verplicht, voorzien van de nodige eisen over afmetingen, bereikbaarheid, afsluitbaarheid en ventilatie. Vanaf 1 april 2012 is de eis voor de aanwezigheid van een opslagruimte voor huishoudelijk afval niet meer verplicht. Mocht een dergelijke ruimte wel toegepast worden, dan is er nog wel een eis qua ventilatie.

Goed en Deugdelijk werk: Zoals hiervoor is aangegeven, is de aanwezigheid van een ruimte in een woongebouw ten behoeven van afvalcontainers niet meer verplicht. Op grond van goed en deugdelijk werk kan een arbiter in een vonnis een dergelijke ruimte echter nog steeds verplicht stellen. Een berging in de woning en/of een niet-gemeenschappelijke buitenberging die alleen bereikbaar is vanuit gemeenschappelijke verkeersruimten, voldoet niet. Dit wordt niet toegelicht, maar heeft mogelijk te maken met het ontbreken van ventilatie-eisen en de daaruit voortkomende kans op stankoverlast.

Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan  heeft een niet-afsluitbare voorziening voor met een volgens de NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste per vloeroppervlakte van die ruimte. Voor een opslagruimte voor huishoudelijk afval, welke voor de invoering van het Bouwbesluit 2012 zijn gerealiseerd, kan terug gegrepen worden op de voorschriften bestaande toestand. De enige toevoeging is, dat er  conform de NEN 8087 van ten minste 100 dm3/s aanwezig moet zijn

Moet een bouwplan altijd voldoen aan het Bouwbesluit?

 • bouwplan moet voldoen
  altijd
 • bouwplan kan afwijken in bepaalde gevallen
  experimentele bouw

Benoem de onderdelen van een brandblusser

Brandveiligheid betekent het nemen van een aantal maatregelen om een brand te voorkomen, of bij brand de gevolgen te beperken en het waarborgen van een vluchtroute. Voor bedrijven gelden wetten en regels waaraan de brandveiligheid moet voldoen. 

 • brandslang haspel
 • drukhendel

Onderstaande goot uitgevoerd in zink. Wordt deze correct aangebracht?

 • Nee deze wordt niet volgens verwerkingsvoorschriften aangebracht. Zink dient op ruwe houten latten, geventileerd, te worden aangebracht.
 • Ja zink kan op deze wijze worden verwerkt zolang er maar geen vocht onder het zink kan komen.

Geef hieronder aan waar een rookmelder aanwezig moet zijn volgens het Bouwbesluit