تجارت الکترونیک

دوره مقدماتی تجارت الکترونیک

مفاهیم اولیه

تعریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به معنی خرید، فروش و معاوضه هر گونه کالا و خدمات در بستر اینترنت و یا هر محیط دیجیتال دیگری می باشد.

استراتژی های طراحی

انواع استراتژی

Informational

Full Ecommerce