preverjanje _TJA, 4.r

PREVERJANJE ZNANJA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 4. RAZRED

12.5.2017

IZBERIPRAVILNI ODGOVOR. (_/5)

My pet .............. got a small snout.

 • have
 • has
 • is

My birthday is .............. March.

 • on
 • at
 • in

What'..............your favourite toy? It's a ball.

 • s
 • are
 • is

How many …. are there in your family? Four.

 • girl
 • boy
 • people

Where do you….? In my bedroom.

 • slip
 • sleep
 • sleap

POIŠČI ODGOVOR IN GA POVEŽI Z VPRAŠANJEM. (_/5)

 • Have you got a hedgehog?
  Yes, I have.
 • Do you like dogs?
  Yes, I do.
 • Does a fish live in a tank?
  Yes, it does.
 • Has Jessica got a mouse?
  Yes, she has.
 • Is your birthday in April?
  Yes, it is.

POIMENUJ ŽIVALI.Pomagaj si z besedami v okvirčku. POZOR- dve sta odveč. (_/4)

a mouse,         a wolf,         a parrot,         a guinea pig,         a hamster,         a rabbit,         a turtle     
 
     
     
  a wolf  

POIMENUJ PROSTORE V HIŠI. Izberi besedo in jo povleci v pravi okvirček. POZOR- ena je odveč. (_/5)

 • bathroom
 • toilet
 • kitchen
 • garden
 • living room
 • stairs

DOPOLNI Z IMENI. (_/5)

 1. Larry is Kelly's dad.
 2. Anna  is Kelly's sister.
 3. Nick  is Kelly's brother.
 4.  Gordon is Kelly's grandad.
 5. Sophia  is Kelly's mum.
 6. Angela  is Kelly's grandma.
 • Larry
 • Anna
 • Nick
 • Gordon
 • Sophia
 • Angela

POIMENUJ IGRAČE IN JIM DOLOČI PRAVO BARVO. Besede najdeš v okvirčku. Glej primer, ki je že rešen. (_/5)

kite        aeroplane          ball             bicycle              car            balloon
It's a black aeroplane. It's a yellow . It's a red .
BARVA: ČRNA BARVA:  BARVA:
     
It's a white . It's a blue . It's a green .
BARVA:  BARVA:  BARVA: 

 

VPIŠI IMENA MESECEV, KI MANJKAJO. (_/6)

MARCH MAY JUNE
 

JULY SEPTEMBER NOVEMBER

 

NAPIŠI, KAJ OPISUJEJO POVEDI. Besede najdeš v okvirčku. Glej primer. (_/4)

red            snake                 teddy bear              ruler               thirteen

1. It’s an animal beginning with S.  ____a snake_____

2. It’s a toy beginning with T.  

3. It’s a school object beginning with R.   

4. It’s a colour beginning with R.   

5. It’s a number beginning with T.   

 

DOPOLNI POVEDI. (_/5)

1. I watch TV in the .

2. There is a and an  in the kitchen.

3. I read in my room.

4. I take a  in the bathroom.

5. I  my face and my hands every day.