Positieve relaties leggen

Ondersteunende en inspirerende relaties op het werk, vergroten je werkplezier. Ze zorgen ervoor dat je gemakkelijk bij anderen kunt aankloppen als je iets nodig hebt. Als je elkaar goed kent, weet je daarnaast beter wie je waarvoor kunt benaderen. Door elkaar te vertrouwen werk je beter samen, en ontstaat een goede uitwisseling over wat je als team wilt bereiken. Lastige zaken worden gemakkelijk bespreekbaar en er is meer draagvlak voor besluiten.

Inspiratie

Inspiratie 1: Onderling vertrouwen

Inspiratie 2: Samenwerking werkt!

Gespreksonderwerpen

Gespreksonderwerpen

Gespreksonderwerpen:

 • Wat willen deelnemers tijdens deze sessie bereiken?
 • Wat zijn positieve relaties en welke voorbeelden zien we op het werk?
 • Hoe komen we tot beter onderling contact? Wat speelt daarbij?
 • Waarom vinden wij feedback geven zo moeilijk?
 • Hoe kan ik een stroef lopend contact verbeteren?

Extra verdieping en theorie

Handout Drama Driehoek

Handout Johari Venster

Het JOHARI-venster en positieve relaties

Voor het aangaan van positieve werkrelaties is het behulpzaam om op de hoogte te zijn van elkaars eigenschappen zoals gedrag, behoeften, gevoelens en overtuigingen. Het is daarom belangrijk om jezelf te kennen en zicht te hebben op jouw “gebruiksaanwijzingen”. Daarnaast dien je ook het vermogen en de bereidheid te hebben om wat jij over jezelf weet aan anderen uit te leggen. Positieve relaties hangen ook af van de mate waarin wij ons in anderen kunnen verplaatsen en willen ontdekken wat de ander beweegt, en welke eigenschappen de ander heeft. Feedback neemt in dit proces een doorslaggevende rol in.

Het JOHARI-venster kan helpen om zichtbaar te maken in hoeverre deze eigenschappen:

 1. bij een medewerker zelf bekend zijn en
 2. in hoeverre deze medewerker deze zaken zichtbaar maakt naar andere collega’s, klanten en eventueel andere betrokkenen.

De naam JOHARI is afkomstig van de bedenkers van het model in 1955: Joseph Luft en Harry Ingham. Onderstaand zie je de afbeelding waarin de theorie is vervat.

1. Vrije ruimte: Het eerste venster is het gebied waarin iemand zijn of haar eigen eigenschappen kent en waarvan de bijbehorende gedragingen, behoeften, gevoelens en overtuigingen en het ontbreken ervan ook anderen van iemand kennen. De Vrije ruimte kan worden vergroot door leren en feedback te vragen (richting je Blind gebied), of door meer over jezelf te vertellen en je open te stellen naar de ander (richting je Verborgen gebied). In de werksituatie is het goed om je bewust te zijn hoe groot je eigen Vrije ruimte is en te beseffen dat de omvang van je Vrije ruimte de kwaliteit van de communicatie kan beïnvloeden. Als een werkomgeving veilig is, dan zal de Vrije ruimte ook groter zijn.

2. Blind gebied: Het tweede venster geeft de eigenschappen weer waarvan iemand zich niet bewust is, oftewel die onbekend zijn bij iemand zelf. Anderen zien deze eigenschappen of het ontbreken ervan wel. Iemand is zich niet van bewust hoe hij of zij overkomt op anderen. Feedback van anderen kan waardevolle inzichten opleveren en het Blind gebied verkleinen. Hierdoor kan men leren, zich verder ontwikkelen en zo de eigen Vrije ruimte vergroten.

3. Verborgen gebied: Het derde venster geeft bepaalde eigenschappen, meningen, gevoelens die iemand van zichzelf  kent, weer. Echter deze worden bewust niet genoemd of ze worden onzichtbaar gehouden. Collega’s, klanten en eventueel andere betrokkenen kennen dit gebied niet van jou. Bijvoorbeeld je geheimen, je irritaties, je hoop, je angsten.

4. Onbekend gebied: Het vierde venster zijn de eigenschappen die zowel bij iemand zelf, als ook bij een ander onbekend zijn. Iemand kan bewust ernaar op zoek gaan vanuit de behoefte van zelfontwikkeling. Bijvoorbeeld, wat zijn iemands verborgen talenten of wat voor ideeën en gevoelens durf je niet eens jezelf te bekennen. Hiermee kan het onbekende gebied worden verkleind en het Verborgen gebied en of de Vrije ruimte worden vergroot.

Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling zijn alleen mogelijk indien medewerkers open staan en zich veilig genoeg voelen voor het vergroten van de Vrije ruimte. Een veilige werkomgeving houdt in dat men het risico kan nemen om fouten te toe te geven, nieuwe ideeën te opperen, eerlijk te zijn, risico´s te nemen zonder afgerekend te worden als het mis gaat. In een veilige werkomgeving praten mensen mét elkaar en niet over elkaar. 

Er zijn twee manieren om de Vrije ruimte te vergroten:

Door Feedback: door te vragen wat de ander van jou vindt krijg je inzicht in hoe je op de ander overkomt. Door feedback te geven, geef je informatie aan de ander over wat de ander in jou triggert, daarmee geef je informatie over hoe jij in elkaar steekt en waar jij moeite mee hebt, wat jouw blij maakt en wat voor jou positief werkt.

Door je Open te stellen voor anderen: we stellen ons open als we actief vertellen over wat in ons omgaat. Aan de ene kant nemen we een risico, aan de andere kant geven we helderheid over onze innerlijke wereld, meningen, zorgen. Openstellen is makkelijker als de ander moeite doet om zich in jou te verplaatsen, door vragen te stellen en onbeoordeeld luisteren te luisteren, door nieuwsgierig te zijn en empathisch te reageren.

Opdrachten na eerste sessie

Inhoud zonder titel

Je kunt een keuze maken uit één of meerdere opdrachten die je na de bijeenkomst aan de teamleden kunt meegeven.

 • Relatie versterken door complimenteren
 • Reflectie op interacties gedurende de dag
 • Reflectie op het contact met een collega
 • Het inbouwen van feedbackmomenten