KeyLib Functioneel Testen

In deze training gaan we dieper in op functioneel testen met KeyLib. Om deze training te kunnen volgen, is het noodzakelijk eerst de KeyLib Foundation training te volgen..

De training bevat uitleg, opdrachten en vragen. Om de training met goed gevolg te kunnen afleggen moeten alle opdrachten worden gemaakt en alle vragen worden beantwoord. Bij een voldoende resultaat krijg je het "KeyLib Functioneel Testen" certificaat.

KeyLib Functioneel Testen

Functioneel Testen

In de KeyLib Foundation training heb je de basisvaardigheden voor het werken met KeyLib geleerd. In deze training gaan we dieper in op het functioneel testen met KeyLib. Je leert hoe je een makkelijk onderhoudbare structuur opzet en hoe je omgaat met lastige situaties.

Uitleg: Structuur

Een testscenario doorloopt over het algemeen een aantal schermen in een applicatie. Vaak maken meerdere testscenario's gebruik van dezelfde schermen. 

Om te voorkomen dat bij wijzigingen aan de applicatie alle testscenario's doorlopen moeten worden om te zien wat er is gewijzigd, gaan we testscenario's opknippen in blokjes die bij een enkel applicatiescherm horen.  

Uitleg: Applicatiestructuur gebruiken

Een applicatie is over het algemeen opgebouwd uit modules en schermen. Een KeyLib Solution is met Suites op dezelfde manier te structureren.

Een Suite is een map in de Solution Explorer. Suites kunnen andere Suites bevatten, maar ook KeyFiles.


Voorbeeld: Structuur van de testapplicatie

De testapplicatie die we ook in de Foundation training hebben gebruikt bestaat uit 2 schermen (een invoerscherm en een controlescherm). Het invoerscherm bestaat uit een aantal delen. 

Als we dit structureren met behulp van Suites, dan ziet dit er uit zoals in het voorbeeld hiernaast.

Deze mappen gaan we gebruiken bij het maken van de testen.

Opdracht: Structuur voor de testapplicatie maken

 • Start KeyLib
 • Maak een nieuwe Solution aan met de naam "CBT Functioneel Testen".
 • Leg een mappenstructuur aan als in het voorbeeld hiernaast (hint: klik met de rechter muisknop op de Solution of een Suite om een nieuwe Suite aan te maken)

Opdracht: Een opstartscript maken

We gaan beginnen met het maken van een script dat de testapplicatie opstart.

 • Maak een nieuwe KeyFile "Testform starten".
 • Start de testapplicatie (www.keylib.nl/testform) en wacht totdat deze actief is.
 • Als de testapplicatie al actief is, sluit deze dan eerst.
 • Maak het script shared.

Opdracht: KeyFiles maken voor verzekeringstype

 • Maak in de suite "Verzekering" een KeyFile met de naam "VerzGeen".
 • Voeg een regel toe aan de KeyFile die de verzekeringsoptie "Geen" selecteert. 
 • Leg het benodigde plaatje vast met de Capture Tool.
 • Maak in dezelfde suite 3 andere KeyFiles aan die de overige verzekeringtypes selecteren.
 • Maak alle 4 KeyFiles shared.


Opdracht: KeyFiles maken voor uitrusting

 • Maak in de suite "Opties" 4 KeyFiles die elk een optie voor de uitrusting voor de huurauto selecteren.
 • Maak ook deze KeyFiles shared.

Opdracht: Een Keyfile maken om te scrollen

Om te controleren of het totale huurbedrag dat wordt weergegeven klopt, moeten we naar beneden scrollen. Ook hier gaan we een KeyFile voor maken.

 • Maak een nieuwe suite met de naam "Hulpscripts"
 • Maak in deze suite een KeyFile die in de testapplicatie naar beneden scrollt (tip: denk aan het op de goede plek zetten van de cursor)
 • Maak de KeyFile shared.
 • Sleep de KeyFile "Testform opstarten" ook in de suite "Hulpscripts"

Opdracht: Het totaalbedrag uitlezen.

 • Maak in de suite "DagenEnBedrag" een nieuwe KeyFile met de naam "TotaalLezen" en maak de KeyFile shared.
 • Sleep het "ScrollOmlaag" script in deze KeyFile.
 • Gebruik het READ keyword om het totaalbedrag uit te lezen en in de variabele @Totaal te zetten.
 • Maak een datafile met de naam "Test data" en voeg hier de variabele @Totaal aan toe.

Uitleg: Testscenario's samenstellen

Met de 10 shared KeyFiles die we nu gemaakt hebben, kunnen we eenvoudig meerdere testscenario's samenstellen.

In het voorbeeld hiernaast zie je hoe je met behulp van deze KeyFiles een testscenario kunt opbouwen.

We starten de testapplicatie, kiezen een verzekeringssoort, 2 opties en vervolgens controleren we het totaalbedrag.

Opdracht: Testscenario samenstellen

 • Maak een nieuwe suite met de naam "Testscenario's" aan in de solution.
 • Maak een nieuwe KeyFile die het verzekeringstype "Compleet" selecteert en de opties voor "Airconditioning" en "Navigatiesysteem" en controleer dat het totaalbedag 75 euro is.
 • Stel je KeyFile samen met de shared KeyFiles die je in de vorige stappen hebt gemaakt. 

Voer de test uit. Je ziet nu dat de juiste opties worden geselecteerd en dat het totaalbedrag klopt.

Tip: vergeet niet de datafile "Test data" aan je KeyFile te koppelen.

Opdracht: Andere testscenario's maken

Maak op dezelfde manier nog 3 andere testscenario's:

 1. Verzekering geen, geen opties, totaalbedrag 45 euro
 2. Verzekering inzittenden+buitenland, alle opties, totaalbedrag 75 euro
 3. Verzekering inzittenden, alleen airconditioning, totaalbedrag 55 euro

Vergeet niet de datafile aan elk scenario te koppelen.

Opdracht: Alle scenario's achter elkaar uitvoeren

We gaan de gemaakte scenario's nu achter elkaar uitvoeren.

 • Klik met de rechter muisknop op de suite "Testscenario's".
 • Kies de optie "Run/Schedule".
 • Klik in het schedulevenster voor "Save".

Alle testscenario's in de suite worden nu achter elkaar uitgevoerd.

Samenvatting: Bouwblokken en testscenario's

De 10 shared KeyFiles zijn bouwblokken waarmee je nu makkelijk verschillende testscenario's kunt samenstellen.

Dit maakt het flexibel, overzichtelijk en onderhoudbaar. Bij wijzigingen in de applicatie hoeven alleen de blokken die betrekking hebben op de wijzigingen nagelopen te worden.

Als bijvoorbeeld in de testapplicatie het verzekeringstype "Geen" gewijzigd zou worden in "Standaard", dan vergt dat 1 aanpassing in 1 KeyFile waarna alle scenario's weer werken.

Inleiding: cross-browser testen

KeyLib maakt het makkelijk om testen op verschillende browsers uit te voeren. 

Hiervoor moet in op de KeyLib client een tweede browser geinstalleerd worden. We gebruiken hiervoor Firefox. 

Als dit nog niet het geval is, installeer dan eerst een de Firefox browser op de KeyLib client. Je kunt dit doen via het live-venster.


Opdracht: de opstart Keyfile aanpassen

Met de KeyFile "Testform starten" wordt de website met de testapplicatie gestart. 

Omdat hierbij geen browser is meegegeven wordt de website geopend met de standaardbrowser op de KeyLib Client. Meestal is dat Internet Explorer. We gaan dit nu aanpassen:

 • Open de KeyFile "Testform starten".
 • Verander de regel bij het START keyword zodat de testapplicatie in Firefox wordt geopend.

Opdracht: De testapplicatie starten in Firefox

 • Voer nu de KeyFile "Testform starten" uit.
 • Controleer het resultaat in het resultaatvenster.

Je ziet nu dat de testapplicatie wordt gestart in Firefox.

Opdracht: De overige testscenario's uitvoeren

 • Klik met de rechter muisknop op de suite "Testscenario's"
 • Kies "Run/Schedule" en klik in het schedule venster op "Save"

Je ziet nu dat alle eerder gemaakte scenario's falen. 

Opdracht: De oorzaak opsporen

 • Klap de resultaten uit tot aan de eerste stap die is gefaald.
 • Dubbelklik op de resultaatregel

Je ziet nu dat KeyLib de afbeelding van de radiobutton niet met voldoende zekerheid heeft kunnen vinden (slechts 77% overeenkomst).

Dat komt omdat Firefox en Internet Explorer tekst niet op dezelfde manier weergeven.

Uitleg: Tolerantie

KeyLib kan afbeeldingen ook herkennen als de afbeelding niet helemaal gelijk is aan de afbeelding die met de Capture Tool is vastgelegd.

De maximale afwijkng stel je in met de property “Tolerance”.  De standaardinstelling voor de tolerantie is 98.

Je ziet in het detailvesnter dat KeyLib de afbeelding wel heeft kunnen vinden, maar dat de afwijking veel groter is.

Uitleg: Verschillen in weergave

Browsers gebruiken verschillende manieren om tekst weer te geven.

Met het oog zijn de verschillen niet altijd direct te zien, maar bij het vergroten van de afbeelding waar naar gezocht wordt, wordt het verschil direct duidelijk.

In het voorbeeld hiernaast zie je het verschil in weergave tussen Internet Explorer en Firefox. Je ziet dat Internet Explorer de letters dikker weergeeft.

Uitleg: Interactive mode en collecties

Om toch de radiobutton in Firefox te kunnen herkennen, gaan we een tweede versie van de afbeelding opslaan. KeyLib gebruikt hiervoor "Collecties". Een collectie is een set aan afbeeldingen. KeyLib zoekt bij het uitvoeren van de test naar alle afbeeldingen in een collectie.

Collecties maak je door de test uit te voeren in "Interactive mode". Je kunt interactive mode aanzetten door "Interactive" in de KeyLib titelbalk aan te vinken voor het uitvoeren van de test.

Voorbeeld: Interactive mode en collecties

In onderstaand voorbeeld gebruiken we Interactive mode om ervoor te zorgen dat KeyLib het verzekeringstype "Geen" ook in Firefox kan herkennen.

Start de video hieronder om te zien hoe dat moet.

Uitleg: Interactive mode en collecties

In de video zag je dat KeyLib in interactive mode het scherm van de KeyLib client toont als een object niet gevonden kan worden.

Omdat het object al eerder werd gevonden, werd de plek waar het object eerder werd gevonden aangegeven een rood kader. Dit kader werd met de pijltjestoetsen naar de goede plek in de andere browser verplaatst en bij het opslaan werd gekozen voor "Create collection".

In de "Object editor" is nu te zien dat er een collectie is aangemaakt met daarin twee afbeeldingen: de Internet Explorer versie en de Firefox versie.

Opdracht: Collecties voor alle Verzekering KeyFiles

 • Vink "Interactive" aan in de titelbalk van KeyLib
 • Klik met de rechter muisknop op de suite "Verzekering", kies "Run/schedule" en klik in het schedule-venster op "Save"
 • Wacht tot het "Interactive mode" venster veschijnt, kijk in de titelbalk naar welk object wordt gezocht en verplaats de rode rechthoek met de pijltjestoetsen naar de juiste plaats.
 • Klik op "Save" links bovenin het scherm en kies vervolgens "Make collection".

Pro-tip: KeyLib geeft in interactive mode aan waar een tekst of afbeelding bij een vorige testrun gevonden werd. Door met de muis in die rode rechthoek te zetten, wordt de oorspronkelijke afbeelding getoond. Hierdoor is makkelijk te zien wat het verschil is tussen datgene wat gezocht wordt en wat er op het scherm staat.

Opdracht: Collecties voor Uitrusting en controle aantal dagen

 • Gebruik Interactive Mode om voor de KeyFiles in de suites "Opties" collecties te maken voor de afbeeldingen zoals deze in Firefox worden weergegeven.  
 • Doe hetzelfde voor de KeyFile in de suite "DagenEnBedrag". 

Je zult zien bij deze laatste het Interactive Mode venster ook getoond wordt voor het zoeken naar het object waar naartoe gescrolld moet worden. 

Om KeyLib te laten weten dat dit object nog niet op het scherm staat, sluit je het Interactive Mode venster door op het sluitkruisje in de rechterbovenhoek te klikken. KeyLib zal vervolgens naar beneden scrollen en het nog een keer vragen.

Opdracht: Testscenario's uitvoeren

 • Verifieer dat alle scenario KeyFiles nu in Firefox werken door alle KeyFiles in de map "Scenario's" uit te voeren (hint: rechts-klik op de suite en kies "Run/schedule".

Opdracht: De opstart KeyFile aanpassen

 • Open de KeyFile "Testform starten".
 • Verander de tekst achter het START keyword in: @browser www.keylib.nl/testform
 • Open de data file "Test data"
 • Maak een variabele met de naam @browser en als waarde "iexplore.exe"
 • Koppel de datafile "Test data" via de Solution Explorer aan de KeyFile "Testform starten"
 • Voer de KeyFile uit.

Je ziet nu dat de testapplicatie in Internet Explorer wordt geopend.

Opdracht: Testformulier opstarten op beide browsers

 • Open de data file "Test data".
 • Klik op de knop "Add iteration" boven in de editor
 • Vul in de 2e kolom onder "Iteration 2" de tekst "firefox.exe" in.
 • Start de KeyFile "Testform starten" door met de rechter muisknop op de naam van de KeyFile te klikken en "Run/schedule" te kiezen.

Je ziet nu dat de de KeyFile voor elke iteratie in de data file wordt uitgevoerd. Het testformulier wordt 2 keer opgestart. De eerste keer met Internet Explorer, de tweede keer met Firefox.

Opdracht: De scenario's op beide browsers uitvoeren

 • Verwijder de data file van de KeyFile "Testform opstarten" (rechter muisknop - Data File - Remove).
 • Koppel de data-file aan elke KeyFile in de suite "Scenario's".
 • Voer de KeyFiles in de suite "Scenario's" uit (hint: klik met de rechter muisknop op de naam van de suite en kies "Run/schedule").

Je ziet nu dat de vier scenario's eerst op Internet Explorer en daarna op Firefox worden uitgevoerd.

Uitleg: Andere mogelijkheden bij cross-browser

Als bij het gebruik van een andere browser het herkenningspercentage hoog genoeg is (>= 90%), dan kun je in plaats van een collectie ook de property "Tolerance" van de teststappen aanpassen. 

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van tekst in plaats van afbeeldingen. Tekstherkenning heeft geen last van het feit dat verschillende browsers teksten op een andere manier weergeven.

Uitleg: Iteraties gebruiken voor testen

Je hebt gezien dat met een data file met iteraties makkelijk dezelfde scenario's op meerdere browsers getest kunnen worden.

We gaan nu iteraties gebruiken om geldige waarden in het aantal dagen veld te testen.

Het aantal dagen veld in de testapplicatie mag alleen waarden tussen 1 en 14 accepteren. Als er een lagere of hogere waarde wordt ingevoerd, wordt de inhoud gecorrigeerd.

Opdracht: Iteraties gebruiken voor testen Dagen-veld

 • Maak een nieuwe data file met de naam "TestDagen".
 • Voeg drie variabelen aan de data file toe: @Dagen, @Verwacht en @Controle.
 • Vul de data file met iteraties als in het voorbeeld hiernaast.

In de variabele @Dagen zit de waarde die we gaan invoeren in het veld. In de variabele @Verwacht zit de waarde die we in het veld verwachten. De hulpvariabele @Controle gebruiken we om de waarde uit het veld te lezen.

Opdracht: Iteraties gebruiken voor testen Dagen-veld (2)

 • Maak een nieuwe KeyFile in de suite "DagenEnBedrag" onder de suite "Invoerscherm" met de naam "VulEnLeesDagen".
 • Voeg een regel toe die het dagen veld invult en afsluit met tab.
 • Voeg een regel toe die het  dagen veld uitleest in de variabele @Controle.
 • Controleer dat de inhoud van @Controle gelijk is aan verwacht.
 • Maak de KeyFile shared.

Opdracht: Iteraties gebruiken voor testen Dagen-veld (3)

Omdat de opstart KeyFile nu een variabele gebruikt voor de browser, moeten we er voor zorgen dat deze variabele bestaat.

 • Maak een nieuwe data-file met de naam "Browser".
 • Voeg de variabele @browser toe en geef deze de waarde "iexplore.exe".

Opdracht: Iteraties gebruiken voor testen Dagen-veld (4)

 • Maak een nieuwe KeyFile in de suite "Scenario's" met de naam "TestDagenVeld"
 • Voeg de KeyFile die de testapplicatie opstart. 
 • Selecteer in het veld achter de naam van de KeyFile de datafile "Browser". 
 • Voeg de KeyFile toe die naar beneden scrollt.
 • Voeg de KeyFile toe die het Dagen-veld vult en uitleest en selecteer in het tweede veld de data file "TestDagen".
 • Voer de test uit.

Je ziet nu dat de eerste twee en de laatste iteraties falen. De controle op de invoer in het veld werkt niet.

Uitleg: Functies

Vaak is het nodig om in een KeyFile met datums te werken of kleine berekeningen te kunnen uitvoeren. 

KeyLib heeft hiervoor functies. Deze kunnen worden gebruikt bij elk Keyword op de plaats waar een tekst wordt verwacht. 

Om KeyLib te laten weten dat het om een functie gaat, moet de tekst beginnen met een is-gelijk teken (=).

Opdracht: Datum controleren

 • Maak een nieuwe data file met de naam "DatumData"
 • Voeg de variabelen @Dag, @Maand en @Jaar aan de data file toe.
 • Maak een nieuwe KeyFile in de suite "Invoerscherm\Datum" met de naam "DatumUitlezen".
 • Voeg regels toe die de inhoud van de verschillende datumvelden oopslaat in de variabelen @Dag, @Maand en @Jaar.
 • Maak de KeyFile shared.

Opdracht: Datum controleren (2)

 • Maak een nieuwe KeyFile in de suite "Scenario's"  met de naam "DatumControleren".
 • Voeg de KeyFile toe die de testapplicatie opstart met de data file "Browser".
 • Voeg de KeyFile "DatumUitlezen" toe.
 • Controleer of de opgehaalde waarden gelijk zijn aan de huidige, dag, maand en jaar. Je gebruikt hiervoor de functie =NOW().
 • Koppel de datafile "DatumData" aan de KeyFile "DatumControleren" 
 • Voer de test uit.

Je ziet nu dat de 3 datumvelden worden gelezen en gecontroleerd.

Opdracht: Naar de volgende maand navigeren

 • Maak een nieuwe KeyFile in de suite "Invoerscherm\Datum" met de naam "NaarVolgendeMaand".
 • Voeg stappen toe om de datumpicker te openen, naar de volgende maand te navigeren (hint: dat is het pijltje direct rechts van het woord "Today") en de datumpicker te sluiten.
 • Maak de KeyFile "Shared".

Opdracht: Datum nogmaals controleren

 • Maak een nieuwe KeyFile in de suite "Scenario's"  met de naam "DatumControlerenVolgMnd".
 • Voeg de KeyFile toe die de testapplicatie opstart met de data file "Browser".
 • Voeg de KeyFile "NaarVolgendeMaand"  toe.
 • Voeg de KeyFile "DatumUitlezen" toe.
 • Controleer of de opgehaalde waarden voor dag en jaar gelijk zijn aan de huidige datum. Je gebruikt hiervoor de functie =NOW().
 • Controleer of de opgehaalde waarde voor de maand gelijk is aan de volgende maand. Je gebruikt hiervoor de functie =ADDDATETIME().
 • Koppel de datafile "DatumData" aan de KeyFile "DatumControleren" 
 • Voer de test uit.

TOT HIER

Nog te doen:

- Veel voorkomende fouten

- Scheduling

- Import/export

Opdracht: Terug naar de invoerpagina

Inmiddels is de controlepagina wel geladen. Om te test opnieuw uit te kunnen voeren moeten we terug naar de invoerpagina.

 • Voeg een stap aan je KeyFile toe die klikt op de knop "Gegevens corrigeren". 

Dit zorgt ervoor dat de testapplicatie weer terug gaat naar de invoerpagina. Ook nu is het weer belangrijk om te wachten totdat de invoerpagina geladen is.

 • Voeg een stap aan je KeyFile toe die wacht op de invoerpagina.
 • Voer alleen de laatste twee stappen in je KeyFile uit. 

Je ziet dat de testapplicatie de invoerpagina weer toont.

Opdracht: Aangepaste Timeout testen

 • Voer de laatste 4 regels van je KeyFile uit.

Je ziet nu dat de testapplicatie naar de controlepagina gaat en weer terug naar de invoerpagina.

Door de aangepaste timeout wacht KeyLib nu wel lang genoeg. Door naar de tijden te kijken van de eerste twee teststappen zie je dat KeyLib geen 25 maar 19 seconden heeft gewacht.

De reden daarvoor is dat de timeout een maximale wachttijd is. Zodra KeyLib de afbeelding of tekst heeft gevonden, gaat KeyLib verder met de volgende stap.

Vraag: Hoe kun je analyseren wat er gebeurd is als er iets misgaat?

 • Door te dubbelklikken op de gefaalde stap in het Results-venster wordt een schermafbeelding en detail-informatie getoond.
 • Door de test in zijn geheel nog een keer uit te voeren en in het Live-venster mee te kijken
 • Beide manieren kunnen je helpen om een fout te analyseren.

Opdracht: De testapplicatie opnieuw starten

 • Open de KeyFile "Testform starten"
 • Voer alleen het eerste stuk uit door met de rechter muisknop op de IF te klikken en te kiezen voor "Run selected".

De testapplicatie wordt nu gesloten.

 • Voer nu de hele KeyFile uit door op de Run-knop in de editor te klikken.

De testapplicatie wordt opnieuw gestart. Het valt op dat het uitvoeren van de IF erg lang duurt, omdat KeyLib 15 seconden naar het logo zoekt maar dit niet op het scherm kan vinden.

Opdracht: Timeout aanpassen voor de IF

Om te controleren of de testapplicatie al gestart is, hoeft KeyLib geen 15 seconden te wachten. Het logo is er of wel of niet.

 • Activeer de KeyFile "Testform opstarten"
 • Klik op de IF in de KeyFile.
 • Zet in het Properties venster de waarde voor de timeout op 1.
 • Sluit via het Live-venster de testapplicatie.
 • Voer de KeyFile "Een auto reserveren" nu in zijn geheel uit.

Je ziet nu dat het opstarten van de testapplicatie veel sneller gaat.

Opdracht: Variabelen toevoegen voor naam, adres en aantal dagen

Je kunt variabelen ook gebruiken om gegevens in de applicatie in te voeren. 

Hierdoor kun je met dezelfde KeyFile meerdere gegevens invoeren en controleren zonder dat je de KeyFile hoeft aan te passen.

 • Maak in je datafile 3 nieuwe variabelen aan
 • Voer in de tweede kolom de waarden in zoals in het voorbeeld hiernaast


Opdracht: Vervang de teksten in je KeyFile door variabelen

 • Activeer de KeyFile "Een auto reserveren".
 • Vervang de tekst "ALMG" bij het eerste EDIT keyword door @Naam.
 • Vervang de tekst bij het tweede EDIT keyword door @Adres.
 • Vervang de "3" bij het derde EDIT keyword door @Dagen. Let op dat de tekst {Tab} blijft staan.
 • Start je KeyFile door op de Run-knop in de editor te klikken. 

Je ziet nu dat in de tekstvelden de inhoud van de variabelen wordt ingevoerd.  

Opdracht: Variabele toevoegen voor het te controleren eindbedrag

Als het aantal dagen wordt aangepast naar 4, verandert ook het huurbedrag (dit wordt 280). Dit kunnen we ook controleren met een variabele.

 • Voeg aan de datafile de variabele @Controle toe met de waarde 280.
 • Verander de waarde van de variabele @Dagen in 4.
 • Gebruik de variabele @Controle bij het VALIDATE keyword.
 • Voer alleen de laatste 7 regels in de KeyFile uit (vanaf het laatste EDIT keyword).

Vraag: Wat zou er aan de hand kunnen zijn als niet de inhoud maar de naam van de variabele wordt getypt?

 • Dan is er een typefout gemaakt in de naam van de variabele
 • Dan bestaat de variabele niet
 • Dan is de datafile niet gekoppeld aan de KeyFile
 • Alle bovenstaande mogelijkheden kunnen hier de oorzaak van zijn

Afsluiting

Gefeliciteerd. Je hebt de KeyLib Foundation training afgerond. Je kunt nu zelfstandig aan de slag met KeyLib om testgevallen te automatiseren. 

Voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat, geven we je graag nog de volgende tips mee:

 • Gebruik altijd het WAIT keyword als het scherm verandert. Hiermee zorg je ervoor dat KeyLib niet sneller gaat dan de applicatie aankan. Als je dit vergeet zul je merken dat je tests het soms wel en soms niet doen.
 • Als je wel overal WAIT hebt gebruikt tussen schermovergangen, en tests doen het toch soms wel en soms niet, verhoog dan de Timeout waarde voor de hele Solution. Dit doe je door op de naam van de Solution in de Solution Explorer te klikken en in het propertiesvenster de waarde voor de Timeout-property te verhogen.
 • Leg plaatjes in de Capture Tool zo vast dat ze uniek zijn voor het scherm, maar maak ze zo klein mogelijk. Hiermee verminder je de kans dat je plaatjes opnieuw moet vastleggen als de applicatie wijzigt.
 • Gebruik shared scripts aan het begin van elke test om de uitgangssituatie te herstellen. Hiermee zorg je ervoor dat je test altijd op dezelfde plek begint.

Voor een compleet overzicht van alle KeyLib-functionaliteit lees je de Handleiding en het Keywords en functies document. Mocht je vragen hebben, kijk dan eerst in onze frequently asked questions database op support.keylib.nl. Je kunt hier een account voor aanvragen door een mail te sturen naar [email protected]