Engelleri Aşalım Projesi e-Modülleri - Görme engelli bireyler için uyumlu modüller


 

 

Engelleri Aşalım Projesi

e-Modülleri

2017

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ SERAMİK ŞEKİLLENDİRME SUCUK YÖNTEMİ İLE ŞEKİLLENDİRME Görme Engelli bireyler için uyumlu modül

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ, SERAMİK ŞEKİLLENDİRME , SUCUK YÖNTEMİ İLE ŞEKİLLENDİRME

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

SERAMİK ŞEKİLLENDİRME

SUCUK YÖNTEMİ İLE ŞEKİLLENDİRME

Giriş

GİRİŞ

İnsanların ateşi bulmalarıyla ve yaptıkları çamurdan formları pişirmeyi keşfetmeleriyle seramik insan hayatındaki yerini almıştır. Zaman içinde gelişmeler göstererek bugünkü yerini almıştır. Bugün evimizdeki süs eşyalarından tutun da uzay mekiklerinin gövdesine kadar bir sürü alanda karşımıza çıkmaktadır.

Seramik üretimi yapabilmek için ilk olarak malzemeyi tanımak gerekir. Sucuk yöntemi işe yeni başlayanların çamur ile çalışmaya alışmaları ve çamurun neler verdiğini öğrenebilmeleri için mükemmel bir yoldur. Çamur ile tanışmak ve ona nasıl şekil verilebileceğini öğrenmek bu mesleğin ilk adımıdır.

Temel teknikler öğrenildikten sonra çamurla olağanüstü ürünler oluşturulabilmesi tamamen kişinin yaratıcılığına ve el becerisine kalır. Sucuk yöntemiyle bu işe başlamanın ilk adımlarından birini atmış olacaksınız.

Bu modülü tamamladığınızda sucuk yöntemiyle form şekillendirme tekniğini öğrenecek ve bu tekniği yeni ürünler ortaya çıkarmak için kullanabileceksiniz.


1. ÇAMURU YOĞURMA

1.1. Seramik

1.1.1. Seramiğin Tanımı

Metal ve alaşımları dışında kalan, inorganik sayılan tüm mühendislik malzemelerinin çeşitli yöntemler ile şekillendirilip, kurutulup, dekorlu-dekorsuz, sırlı-sırsız pişirilmesi bilim ve teknolojisidir. Aynı zamanda bir sanat dalıdır.Resim 1.1: Kırmızı vakumlu çamur


1.1.2. Plastik Çamur

Tanımı: Nem miktarı genellikle % 15- 30 oranında; değişiklik, bağlayıcılık ve plastikiyet özelliği gösterebilen seramik çamurudur.

Çeşitleri: Kırmızı vakumlu çamur (Resim 1.1), beyaz vakumlu çamur (Resim 1.2), şamotlu çamurResim 1.2: Beyaz vakumlu çamur

1.1.3. Yoğurma teknikleri

Yoğurma teknikleri

Yaklaşık 2-4 kg ağırlığında bir çamurla işe başlayınız. Bu yöntemler çamuru yumuşatmak veya sertleştirmek için de kullanılabilir. Dilimlenen çamur, arasına yumuşak (veya sert) çamurdan dilimler yerleştirerek yoğrulur. Şamot ve kum da aynı yöntemle karıştırılır.

Koparma yapıştırma tekniği

Sıkıştırma ile çamur tek tür (homojen) bir kıvama gelir. Bu işlemde çamur kütlesi yarıdan kesildikten sonra alttaki üsttekinin üzerine çarpılır. Çamur kütlesini dikdörtgen biçiminde tutup, her tarafı birbiri üzerine çarpılıncaya kadar işlemi tekrarlayınız(Resim 1.3).

Resim 1.3: Çamur koparma


Resim 1.4: Koparma yapıştırma tekniği


Çamur plakaların dikdörtgen kütle haline getirilip, karşı üst köşeden tutulması yukarı doğru kaldırılarak bükülmesi ve iki elle üstten bastırılması ile yapılan yoğurma tekniğidir. (Resim1.5 Resim 1.6)

Resim 1.5:Öküz başı tekniği


Resim 1.6: Öküz başı tekniği

Resim1.7: Burgu tekniği ile çamur yoğurma

Burgu tekniği (Japon tekniği) 

Çamur kütlesinin yoğrulması sırasında 90° döndürülerek burgu şeklinde yapılan yoğurma tekniğidir.(Resim1.7)


1.1.4. Çamuru tekniğe uygun yoğurmanın önemi

Resim 1.8: Çamur kıvam kontrolleri

 (Sert kıvamlı çamur görüntüsü)


Çamuru tekniğe uygun yoğurmanın önemi

Plastik çamurla şekillendirme aşamasında çamurdan kaynaklanan hataların önlenmesi için yoğrulma önem taşımaktadır. Çamuru tekniğine uygun yoğurmada aranılan üç önemli sonuç, aşağıda belirtilmiştir.

Çamurun homojen hale getirilmesi

İçerisindeki hava boşluk ve kabarcıklarının alınması

İstenilen plastik kıvama getirilmesi

Bu nedenle, yoğrulan çamur, kesme teli ile çeşitli yerlerinden kesilerek ( homojenliği, hava kabarcıklarının olup olmadığı) kontrol edilir. İstenilen özellikleri taşıyıncaya kadar çamuru yoğurma işlemine devam edilir. Burada çamurun plastiklik kıvamının kontrollü de büyük önem taşır. Çamurdan bir parça alınarak avuç içinde döndürülür, çubuk (sucuk) haline getirilir. Çubuk halindeki bu çamur işaret parmağına sarılarak plastiklik kıvamı kontrol edilir. Parmağa sarılan çamurda enine ve boyuna küçük çatlaklıklar oluşmuş ise çamurumuzun kıvamı sert demektir (Resim1.8). Bu durumda çamura bir miktar su ilavesi yapılarak yumuşatmak gerekir.


1.1.4. Çamuru tekniğe uygun yoğurmanın önemi 2.bölümParmağa sarılan çamur düzgün bir görüntü oluşturuyorsa ve herhangi bir çatlama yoksa çamurun plastiklik kıvamı şekillendirme için uygun demektir ( Resim 1.9). Eğer çamur parmağa sarılırken şekli bozulup deforme oluyorsa çamurumuzun kıvamı çok yumuşak demektir ( Resim 1.10). Bu durumda ise çamur ahşap veya alçı yüzeyli masada yoğrulmaya devam edilerek fazla suyu aldırılır.


Resim1.9: Çamur kıvam kontrolleri (Plastik kıvamdaki çamur görüntüsü)Resim1.10: Çamur kıvam kontrolleri (Yumuşak kıvamlı çamur görüntüsü)


Çamur yoğurmada kullanılan araç gereçler

 • Masalar: Çamurun şekillendirilmesi, model ve kalıpların hazırlanmasında kullanılan sehpalardır.
 • Su kapları ve leğenler: Seramiğin şekillendirilmesinde ve kalıplanması işlemlerinde en çok kullanılan el araçlarıdır.
 • Kesme telleri: Plastik çamurları kesmek ayırmak amacıyla kullanılan basit el aletlerindendir.
 • Süngerler: Süngerler hidroskopik yapıya sahip yumuşak sıvıları emen bir malzemedir.
 • Sistire: Paslanmaz çelikten yapılmış malzemedir. Seramik alanının hemen her dalında kullanılır.

1.1.5. Çamuru koruma ortamı

Çamuru koruma ortamı

Plastik çamurda aranılan özellikler; homojen olmalı, içerisinde hava kabarcığı bulunmamalı, rutubet oranı şekillendirmeye uygun olmalıdır.

Plastik çamur, içerisindeki nem oranı genellikle % 15_30 oranında değişik olan; bu oran yapılacak işe, yapım yöntemine göre değişebilen bir çamurdur. Serbest şekillendirme tekniklerini uygularken plastik çamur içerisindeki nem oranının şekillendirmeye uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle hazırlamış olduğumuz plastik çamurun nem oranının sabit kalmasını sağlamak gerekir. Plastik çamuru rutubetli depolarda saklayabiliriz. Plastik çamuru naylon poşetlere sarıp hava almasını engelleyerek nem oranını sabit tutabiliriz.


V1. Çamuru Yoğurma

Sucuk Yöntemi ile ilgili filmi izlemek içim tıklayınız.

2. SUCUK TEKNİĞİ

2. SUCUK TEKNİĞİ

2.1. Tanımı

Genelde daire kesitli dönel formlu eşyaların yapımında kullanılan, plastik çamurdan hazırlanan belirli kalınlıktaki çubukların (sucukların) birbiri üzerine sarılması ile form oluşturulması yöntemidir. Plastik çamurun el ile sucuk şekline benzetilerek uygulanmasından dolayı bu yöntem sucuk yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Fitil tekniği, çubuk tekniği, sosis tekniği gibi çeşitli isimlerle de anılmaktadır.

Bu tekniğin uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar.

 • Plastik çamurun nem oranının tekniğe uygun miktarda olması gerekmektedir.
 • Çamur yoğrulurken içinde hava kalmamasını dikkat etmek gerekmektedir.
 • Hazırlanacak sucukların kalınlığı forma uygun olmalıdır.
 • Sucuklar hazırlanırken kopuşmalar ve çatlamalar olmamasına dikkat etmek gerekmektedir.
 • Form oluşturulurken sucukların birbirine iyice kaynaştırılmasına dikkat etmek gerekmektedir.
 • Rötuşlama ve kurutma aşamalarında tekniğine uygun davranmak ve dikkatli olmak gerekmektedir.

2.2. Şekillendirme Tekniği

2.2. Şekillendirme Tekniği

Sucukla şekillendirme tekniği çok eski çağlarda çanak ve çömlek yapımının başlamasıyla ortaya çıkmış olan bir tekniktir. Günümüzde de hala bu teknikle bazı işler yapılmaktadır. Fakat bu işler genellikle, teknik seri üretime uygun olmadığı için sadece amatör çalışmalarla sınırlı kalmaktadır.

Sucuk tekniği ile yapılacak iş 2.5 cm’den 1.5 m’ye kadar çeşitli yüksekliklerde olabilir.

Hazırlanacak sucukların kalınlığı ise yapılacak işin yüksekliğine bağlıdır. 20 cm’ye kadar olan işlerde kalınlık sabit tutulurken işin boyutu büyüdüğünde alt kısımlarında daha kalın, üst kısımlarda daha ince sucuklar kullanılabilir. Burada amaç yukarı kısımların ağırlığının taşınabilmesidir.


Yapılacak işin ilk olarak taban yani dip kısmını oluşturmak gerekir. Bunun için yoğrulmuş, havası alınmış homojen hale getirilmiş plastik çamurdan yapılacak işin büyüklüğüne uygun miktarda çamur alınarak iki el arasında ileri geri hareketlerle inceltilir (Resim 2.1).


Resim 2.1: Çamurun iki el arasında inceltilmesi


2.2. Şekillendirme Tekniği 2. bölüm

Çamur sucuk görünümünü alınca temiz ve kuru bir yüzey üzerine yerleştirilerek eller yan yana ve ayaları aşağı doğru olmak üzere ortasından başlanıp kenarlara doğru yavaş ve dikkatli hareketlerle daha uzun, düzgün ve istenilen kalınlığa gelinceye kadar yuvarlanır Resim (2.2). 


Resim2. 2: Sucuğun istenilen kalınlığa getirilmesi


Resim 2.3: Sucukların çentiklenmesi  


Sucuğun üzerine çentikler atılarak, çamurun sulandırılması ile hazırlanmış balçık adlı malzeme fırça yardımıyla çentikler üzerine sürülür (Resim 2.3,Resim2.4).

               

  Resim 2.4: Çentikler üzerine balçık sürülmesi


2.2. Şekillendirme Tekniği 3. bölüm

Resim 2.5: Sucuğun merkezden başlanarak sarılması


Daha sonra hazırlanan sucuklar merkezden başlanarak kendi etrafında sarılır (Resim 2.5).


Resim 2.6: Sucukların birbirleriyle kaynaştırılması


Parmaklarla ve modelaj kalemleriyle düzeltilerek çamurun birbirine kaynaşması sağlanır (Resim 2.6).

Resim 2. 7: Dip kısmın çentiklenmesi                

Dip kısmı oluşturulduktan sonra kenarları çepeçevre çentiklenir.

Resim 2. 8: Sucuğun yerleştirilmesi

Çentikler üzerine balçık sürülür ve sucuklardan bir tur çentiklerin üzerine yerleştirilir (Resim 2.7, Resim 2.8).

2.2. Şekillendirme Tekniği 4. bölüm


Yerleştirilen sucuk önce iç, sonra dış taraftan başparmak veya bir modelaj kalemi yardımı ile tabana tutturulur (Resim 2.9).


Resim 2.9: Sucuğun tabana tutturulması


Daha sonra aynı şekilde sucuklar üst üste sarılmaya devam edilir. Her sırada çentikleme ve balçık sürme işlemi devam eder. Yine aynı şekilde parmaklarla sıvazlanarak düzeltilir. Sucuklar birbiri üzerine sarılırken oluşturulacak formun şekline göre sarılmasına ve aralarında hava kabarcığı kalmadan birbirlerine iyice kaynaştırılmasına dikkat edilmelidir. 


Resim 2.10: Sucukların üst üste eklenmesi


Resim 2.11: Sucukların dışa doğru eklenmesi


Yapılacak form silindir şeklinde olacaksa sucuklar bir alttakinin tam üstüne gelecek şekilde (Resim 2.10), yukarı doğru genişliyorsa sucuklar bir alttakinin hafifçe

Resim 2.12: Sucukların içe doğru eklenmesi


dış kenarına (Resim 2.11), yukarı doğru daralıyorsa sucuklar bir alttakinin hafifçe iç tarafına (Resim 2.12) oturtularak kaynaştırılmalıdır.

2.2. Şekillendirme Tekniği 5. bölüm

Sucuklarla kabaca şekillendirilen form elle sıvazlanarak ve rötuşlama aletleri kullanılarak düzeltilir. Formun üzeri ıslak süngerle rötuşlanarak çamur kırıntıları ve el izleri yok edilir (Resim 2.13, Resim 2.14).

Resim 2. 13: Sucukların düzeltilmesi  

Resim 2. 14:Formun süngerle rötuşlanması


Resim 2.15: Formun Süslenmesi


Çamur üzerine çizikler atılarak ya da çeşitli materyallerle bastırılarak süsleme yapılabilir (Resim 2.15).

Formun tüm işlemler bittikten sonra ilk olarak üzeri naylonla örtülerek daha sonra yavaş yavaş havalandırılarak kuruması sağlanır.

2.3. Sucuk ile Kalemlik Şekillendirme

2.3. Sucuk ile Kalemlik Şekillendirme

2.3.1. Kalemliğin Fonksiyonları

Kalemlikler içlerine kalemlerimizi koymak ve masa üstü düzeni   sağlamak için kullandığımız kaplardır. Kalemlikler değişik şekillerde olabilir. Kare, dikdörtgen, silindir gibi geometrik formlardan esinlenilebilir.

Silindir bir kalemlik yapabilmek için  en uygun yöntem sucuk yöntemidir.

2.3.2. Ölçü

Kalemliğin ölçüleri belirlenirken fonksiyona uygun ölçüler belirlenmelidir. Kalem boyutlarına uygun, ne gereğinden alçak ne de gereğinden yüksek bir kalemlik olmamalıdır. İçinde belli miktarda kalemi muhafaza edebilecek genişlikte olmalıdır. Çok alçak olursa içinde kalemler durmaz ve denge sağlamak zor olur. Gereğinden yüksek olursa kalemler içinde kaybolur alınması zorlaşır. Çok ince olursa da yeterince kalemi muhafaza etmek mümkün olmaz. Bu nedenle yapılacak formun ölçülerini doğru belirlemek güzel bir ürün ortaya çıkartmakta önemli bir yer tutar.

Bu uygulamada şekillendirilecek olan silindir kalemliğin ölçüleri öğretmen tarafından belirlenecektir. Tecrübe kazandıktan sonra ise uygun ölçülere karar verip kendiniz uygulama yapabileceksiniz.

2.3. Sucuk ile Kalemlik Şekillendirme 2. bölüm

2.3.3. Kullanılan Araç Gereçler

 • Ahşap veya mermer masa: Çamurun şekillendirilmesi için kullanılır.
 • Turnet: Plastik çamuru şekillendirirken rahat döndürebilmek için üzerinde çalışılır.
 • Modelaj kalemleri: Çamura şekil vermek ve kaynaştırmak için kullanılır.Resim 2.13 ve Resim 2.14 ‘e bakınız.


Resim 2.16 Modelaj kalemleri


 • Plastik çamur: Formun yapımında kullanılır. Uygun nem oranına sahip olması gerekir.
 • Misine: Formun fazlalıklarının kesilmesinde ve turnetten ayrılmasında kullanılır.
 • Maşrapa :Formun rötuşlama aşamasında içinde su bulundurulmasında kullanılır.
 • Bıçak: Çamuru kesmek ve çentik açmak için kullanılır.
 • Sünger: Formu rötuşlayıp yüzeyi düzgünleştirmek ve sucukları birbirine iyice kaynaştırmak için kullanılır.
 • Fırça: Sucuklar arasına balçık sürmek için kullanılır.
 • Cetvel: Formun ölçülerinin kontrol edilmesi için kullanılır.
 • Sistire veya ıspatula: Formu turnetten rahat kaldırabilmek için kullanılır.


Resim 2.17 Şekillendirme kalemleri


V2. Çamuru Sucukla Şekillendirme

Sucuk Yöntemi ile ilgili filmi izlemek için tıklayınız.

3. SUCUK YÖNTEMİ İLE ANTİK FORM ŞEKİLLENDİRMEK

3. SUCUK YÖNTEMİ İLE ANTİK FORM ŞEKİLLENDİRMEK

 

3.1. Şekillendirme Tekniği

Eski çağlarda, çark keşfedilinceye kadar insanlar formlarını şekillendirmek için sucuk tekniğini bol miktarda kullanmışlardır hatta bu teknik çarkın keşfedilmesinden sonra da devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir.

Sucuk tekniği ile antik form şekillendirebilmek için en önemli aşamalardan birisi araştırma aşamasıdır. Antik formların hangi dönemlerde yapıldığı, hangi amaçla kullanıldığı, üzerinde süslemeler olup olamadığı, ne tür çamurla yapıldığı ve ölçüleri iyice araştırılmalıdır. Antik form şekillendirmesinde su kapları, yemek kapları, yiyecek saklama kapları dikkate alınarak fonksiyonellikleri incelenmelidir. Burada unutulmaması gereken nokta şekillendirme tekniğine uygun formun seçimidir. Uygulama faaliyetlerinde basit antik formlardan, bileşik (çok parçalı) formlara doğru, insana görelik(ergonomi), estetik görünüm, sağlıklı ve güvenilir olma özelliklerine uygun antik form ölçüleri belirlenmelidir.

3.1. Şekillendirme Tekniği

Resim 3.1: Çamurun yoğrulması

Daha sonra ise araştırılan bu işlerden yukarıda anlatılan kriterlere göre bir form seçilir. Seçilen formun yüksekliği, taban çapı, karın çapı, ağız çapı vs dikkate alınarak yapım ölçülerine uygun eskiz çizimi yapılır.

Şekillendirilecek antik formun büyüklüğü ve şekli göz önüne alınarak kullanılacak olan plastik çamur, tekniğine uygun yoğrulup hazır hale getirilir (resim 3.1).

Resim 3.2: Çamurdan balçık hazırlanması

Şekillendirmede kullanılan plastik çamurdan balçık hazırlanır. (Resim 3.2)


3.1. Şekillendirme Tekniği 2. bölüm

Resim 3.3: Dip kısmın sucukla yapılması

 Seçilmiş olan formun büyüklüğüne uygun kalınlıkta sucuklar hazırlanıp dip kısmı oluşturulmaya başlanır. Dip kısım oluşturulurken hazırlanan sucuklar çentiklenip kendi etrafında sarılabileceği gibi, uygun büyüklükte bir plaka açılıp hazırlanan şablonla kesilerek de yapılabilir(Resim 3.3,Resim 3.4 ).

 Resim 3.4: Dip kısmın plakadan  yapılması

Taban oluşturulduktan sonra sıra yan yüzeyleri oluşturmaya gelir. Burada önemli olan formun şeklidir. Yukarıya doğru genişleyecek mi, daralacak mı, bir süre aynı ölçüde gidip daha sonra genişleyecek veya daralacak mı yapılacak formun şekline bakılarak karar verilir.

3.1. Şekillendirme Tekniği 3. bölüm

Eğer tabandan sonra genişleyen karınlı bir modelse yapılan sucuklar tabandan sonra eklenirken bir alttakinin biraz dış kısmına doğru yerleştirilerek kaynaştırılır (Resim 3.5 ). Genişlik kaç mm olacak ve kaç mm yükseklikte bitecekse o ölçülere ulaşıncaya kadar sucuklar dışa doğru sarılmaya devam eder.


Resim 3.5: Sucukların dıştan sarılarak formun genişletilmesi


Yapılacak formda daralan kısımlar varsa buraların oluşturulması için de sucuklar bir alttakinin biraz iç kısmından yerleştirilir. Gerekli darlığa ve yüksekliğe ulaşılıncaya kadar bu işleme devam edilir (Resim 3.6).Resim 3.6: Sucukların içten sarılarak formun daraltılmaya başlanması


3.1. Şekillendirme Tekniği 4. bölüm

Resim 3.7: Sucukların çentiklenmesi 

     

Tüm bu işlemler yapılırken silindir kalemlik şekillendirme işleminde de yaptığımız gibi sucukların çentiklenmesi, balçık sürülmesi, parmaklar ve modelaj kalemleriyle birbirine kaynaştırılması unutulmamalıdır (Resim 3.7,Resim 3.8).

     


Resim 3.8: Sucukların balçık sürülmesi

Form bittikten sonra elle ve rötuşlama aletleri kullanılarak düzeltilir, üzeri ıslak süngerle rötuşlanarak parmak izleri ve çamur kırıntıları temizlenir. Bütün bu işlemler sonunda tamamen düzeltilmiş ve temizlenmiş olan form uygun bir ortamda belirli aralıklarla kontrol edilerek kurutmak için kaldırılır.

3.1. Şekillendirme Tekniği 4. bölüm

Resim 3.9, resim 3.10, resim 3.11, resim 3.12, resim 3.13, resim 3.14'te sucuk yöntemi ile şekillendirilmiş antik form örnekleri görülmektedir.

Resim 3.9: Antik form                           


Resim 3.10: Antik form


Resim 3.11: Antik form


Resim 3.12: Antik form


Resim 3.13: Antik form

                       

Resim 3.14: Antik form


3.2. Formların Fonksiyonları

3.2. Formların Fonksiyonları

Seramik, killerin şekillendirilebilme ve pişirilme suretiyle şekillerini koruyabilme özellikleri dolayısıyla dünyanın en eski kültür kaynaklarından biridir. Tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar dayanmaktadır.

İnsanların ateşi bulmalarıyla birlikte insanlar şekillendirmiş oldukları çamurları pişirip suda erimeyen sertleşmiş kullanım araçları yapmayı keşfetmişlerdir.

Eski çağlarda yapılan ilk seramik ürünler suyu taşımak ve muhafaza etmek amacıyla yapılmıştır. İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacı için gerekli olan yiyecekleri muhafaza etme ve pişirme amaçlı formlar üretmişlerdir. İlk başlarda tamamen kullanıma yönelik basit bir şekilde üretilen bu formlar daha sonraları işin içine zevk unsurunun da girmesiyle üzerlerinde çeşitli süslemelerle karşımıza çıkmaktadır.

İlk çağlarda insanlar seramik kaplar içine ölülerini yerleştirmişler ve hatta Babil sarayı ve piramitlerin duvarlarında pişmiş tuğlalar kullanmışlardır.

3.2. Formların Fonksiyonları 2. bölüm

Antik form dediğimizde akla eski çağlarda yaşamış çeşitli kültürden insanların yapmış oldukları ve çeşitli amaçlara hizmet eden arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış, Resim 3.15, resim 3.16, resim 3.17, resim 3.18 de ki  gibi çeşitli formlar görülmektedir..

Resim 3.15: Antik form


Resim 3.16: Antik form


Resim 3.17: Antik form


Resim 3.18: Antik form


3.2. Formların Fonksiyonları 3. bölüm

Bahsedildiği gibi bu formlar zaman ve kültüre göre değişiklik göstermektedir. En yaygın form örnekleri olarak su ve içki kapları, yiyecek pişirme ve muhafaza etme kapları, dinsel tören kapları, süs eşyaları, dekoratif kaplar sıralanabilir. Sucuk yöntemi ile antik form şekillendirmede özellikle bu grup içerisine giren formların fonksiyonları dikkate alınarak bunlar arasından seçim yapılmalıdır.

Arkeolojik kazılarda bulunan bu örneklerin büyük bir kısmının elle şekillendirme yöntemleriyle yapıldığı ve bu örnekler arasında özellikle sucuk tekniğiyle yapılan form örneklerinin oldukça fazla olduğu görülmektedir.

3.3. Ölçü

3.3. Ölçü

Antik formlarda kullanılan ölçüler formların çeşitliliği oranında değişiklik göstermektedir. Formun kulanım alanı, ölçülerin belirlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır.

Çok küçük boyutlarda eserler olabildiği gibi çok büyük boylarda eserler de vardır. Su içmek için kullanılan kaplar, yemek pişirilebilen kaplar, yiyecek saklanabilen kaplar, ölülerin konulabildiği kaplar ölçü ve şekil bakımından farklılık göstermektedir.

Bu nedenle antik form şekillendirmesinde su kapları, yemek kapları, yiyecek saklama kapları dikkate alınarak fonksiyonellikleri incelenmelidir. Burada unutulmaması gereken nokta, şekillendirme tekniğine uygun formun seçimidir.Uygulama faaliyetlerinde basit antik formlardan, bileşik (çok parçalı) formlara doğru, insana görelik(ergonomi), estetik görünüm, sağlıklı ve güvenilir olma özelliklerine uygun antik form ölçüleri belirlenmelidir.


3.4. Kullanılan Araç Gereçler

 • Ahşap masa 
 • Mermer masa  
 • Turnet
 • Modelaj kalemleri  
 • Plastik çamur
 • Misine
 • Maşrapa
 • Bıçak
 • Sünger
 • Fırça
 • Cetvel
 • Sistire veya ıspatula

4-FORMU DEKORLAMA

4-FORMU DEKORLAMA

Sucuk tekniği ile Şekillendirilmiş form üzerine çeşitli dekorlama teknikleri uygulanabilir.

Bu teknikler;

 • İz dekoru
 • Kazıma
 • Parça ekleme)
 • Motif (desen oluşturma)
 • Ajur
 • Rölyef
 • Astarlama (angop) dekor tekniği vb.

Biz burada iz dekoru ve kazıma tekniğinin uygulanmasını ele alacağız.

4.1. İz Dekoru

Şekillendirme işlemi tamamlanmış deri sertliğine gelen parçaların üzerlerine çeşitli  biçim ve büyüklükteki nesnelerin, gereçlerin bastırılmasıyla yapılan dekor türüdür.(Resim 1.15) İnsanoğlunun yaradılışı ile tarihlenen en eski, en doğal tekniktir. İlk insanın çamura tırnağını bastırarak yarattığı izler, süslemenin yani dekor uygulamalarının başlangıcı olmuştur. Uygulanması en kolay ve en hızlı üreyebilen dekor yöntemlerinden biridir. Kullanılabilecek araç gereç sınırsızdır. Bu amaçla özel olarak tasarlanmış şimşir, kemik, metal, plastik araçlar, uygun taş parçacıkları, çeşitli bitkiler, kuru dallar, deniz kabukları, zincir, irili ufaklı parçacıklar, dokulu kumaşlar, dantel parçaları, metal, alçı vb. her türlü malzemeden yapılabilecek izleme ruletleri, (Resim 4.1) yüzeyde doku bırakan her türlü malzeme kullanılabilir.

Resim 4.1: İz Dekoru

Resim 4.2: İzleme Ruletleri-Silindir Mühürler

4.1. İz Dekoru 2. bölüm

İz dekorlarının uygulanmasında ıstampa denilen mühürlerden de faydalanılır. (Resim 4.3-4.4)Yaş çamur üzerine uygulanmak istenen motif, seçilen malzemenin üzerine oyulur. Malzeme olarak kauçuk, ahşap, alçı, seramik vb. kullanılabilir. 

Resim 4.3: Ahşap Istampa(Mühür)


Resim 4.4: Alçı Istampa (Mühür)


4.2. Kazıma Dekoru

4.2. Kazıma Dekoru

Kazıma, çeşitli yapım türleriyle şekillendirilmiş pişmemiş yarı mamul çamur yüzeye uygulanan dekor türlerinden biridir. Şekillendirilmiş seramik formların rötuş işlemi tamamlandıktan sonra deri sertliğine gelmiş yüzeylere uygulanır. Uygulama esnasında parça çok yaş ise biçim bozulmaları ve deformasyonlar olabilir. Gereğinden fazla kuru ise şekillendirme esnasında parça atmaları, kopmalar olabileceği gibi sonradan telafisi mümkün olmayan hatalar meydana gelebilir. Kazıma için özel olarak imal edilmiş sert uçlu madeni araçlar kullanır. Uygulanacak dekor, serbest olarak parça üstünde oluşturulabileceği gibi önceden şablon yardımı ile hafifçe parça üzerine izlenerek de uygulanabilir. (Resim 4.5 )Parçanın zedelenmemesi için uygulamada fazla bastırılmadan, kontrollü bir şekilde güç uygulanmalıdır (Resim 4.6); hatta parça yumuşak bir zemin ya da sünger üzerine konarak çalışılabilir. Parçanın rötuşu yapılırken çapaklar iyice temizlenip tozları alınmalıdır. (Resim 4.7) 

4.2. Kazıma Dekoru 2. bölüm

Renklendirme, iz dekorlarında olduğu gibi sır-altı veya sır-üstü boyalarla yapılabilir. İstenirse dekorlu bölümlere ayrıca fırça ile renkli sır, angop veya boyalarla süsleme yapılabilir.

Resim 4.5: Deseni çamura aktarma  

Resim 4.6:Kazıma dekorunu uygulama

Resim 4.7: Kaseye dekor uygulanmasıResim 4.8:Kazıma dekorunu uygulama


4.2. Kazıma Dekoru 3. bölüm

Kazıma dekorlarının bir başka türü sgrafittodur. Sgrafitto dekorları, gerçekte, seramik eşya süslemeleriyle ilgili sınıflamada “Çiğ Hamurlar Üstünde Dekoratif Uygulama Türleri” arasında geçiyorsa da yerine göre sır, angop ya da yaş hamurlar üstündeki kazıma dekorlarında yararlanılır bir süsleme yöntemidir. Kazıma dekorunda, yüzey sert cisimlerle kazınarak alçaklı yüksekli yüzeyler oluşturulur. Sgrafitto dekorunda ise yüzey astarlandıktan sonra seçilen alanlarda kazıma yapılarak desen ortaya çıkar. (Resim 4.8,  Resim 4.9,  Resim 4.10,  Resim 4.11)Resim 4.9: Sgrafitto Dekorlu Form 


Resim 4.10 :Sgrafitto Dekorlu Form


Resim 4.11: Sgrafitto Dekorlu Form


V3. Formu Dekorlama

Sucuk Yöntemi ile ilgili filmi izlemek için tıklayınız.

5.FORMU KURUTMA VE BİSKÜVÜ PİŞİRİMİ

5.FORMU KURUTMA VE BİSKÜVÜ PİŞİRİMİ

5.1. Kurutma

Tanımı: Kurutma fiziksel bir süreçtir ve rutubetli bir malzemeden şekillendirme suyunun uzaklaştırılıp kurutulması işlemidir.

Seramikte pişirme işleminden önce yapılacak olan en önemli işlem kurutmadır. Kurutmanın yapılabilmesi için, malın içindeki suyun buhar şeklinde uzaklaştırılması gerekir. Bu buharlaşmanın miktarı şunlara bağlıdır:

 • Kurutma havasının sıcaklığı,
 • Kurutma havasının hızı,
 • Kurutma süresi,
 • Malın kuruma yüzeyinin büyüklüğü.

5.2. Kurutma çeşitleri:

Seramik teknolojinde önemli üretim kademelerinden biri kurutmadır. Kilin yapısında bulunan su bünyeden su buharı olarak çıkar. Eğer pişirme öncesi kurutma yapılmazsa bünyede bulunan nem fırınlama sırasında çatlamaya neden olur.


Resim 5.1 Seramik kurutma

5.2. Kurutma çeşitleri:

Çamurun bünyesinde iki çeşit su bulunur:

1.Fiziksel su: Plastik çamurun şekillendirilebilmesi amacıyla içerisine belli miktarda katılan ve kurutma yolu ile bünyeden uzaklaştırılan sudur.

2.Kimyasal su: Çamur taneciklerinin içerisinde kimyasal bağla bağlı olan ve ancak pişirme yolu ile uzaklaştırılan sudur.

5.2.1.Plastik Çamuru Doğal Kurutma Yöntemi:

 • Daha çok tuğla, kiremit ve çömlekçi ürünlerinin kurutulmasında uygulanır. Malınkuruması tamamen ortamın koşullarına bağlıdır, bu nedenle doğal kurutma olarak tanımlanır.

Doğal kurutmanın avantajları

 • Herhangi bir kurutma ısısına gerek duyulmaz.
 • Parçalar çok yavaş kurutulduğunda hemen hiç kurutma hatası göstermez.

Doğal kurutmanın dezavantajları

 • Ortalama 14-20 gün süren kurutma süresine bağlı olarak, büyük kurutma alanları ve yollarına gerek vardır.
 • Açıkhava kurutmaları sadece sezon kurutucularıdır. İlkbahar ve sonbaharda ortaya çıkan sürekli yağışlar, gece donları mallara zarar verir.
 • Rüzgâr ve güneş malların büyük bir kısmının hemen bozulmasına yol açar.
 • Mamüldeki artık rutubet oranının yüksek oluşundan, (% 4-6) fırında ön kurutmanın yapılması gerekir.

5.2.2.Yapay Kurutma

5.2.2.Yapay Kurutma

Odalı Kurutucular

En çok kullanılan kurutma sistemidir. Hareketsiz duran mal, sıcak hareketli kurutma havası ile temas eder. Odalı kurutucular periyodik olarak çalışır ve çoğunlukla tek taraftan doldurulup boşaltılır.

Kanal veya Tünel Kurutucular

Kontinü çalışan bir kurutma sistemidir. Bu sistemde mal sabit olmayıp, tünel boyunca hareketlidir. Kurutma arabalarının doldurma – boşaltma işlemi kurutucunun dışında yapılır. Arabaların tünel içindeki yürüme hızları ayarlanabilir.

5.3.Kurutmaya Etki Eden Faktörler

 1. Çamurun tane büyüklüğü ve dağılımı
 2. Çamurun bünyesindeki hammaddelerin mineral türleri
 3. Bünyede eriyen tuzların olup olmadığı
 4. Moleküllerin yapısal düzeni
 5. Çevrenin rutubet koşulları
 6. Ortamdaki hava sıcaklığı
 7. Kurutmaya giren malların boyut, şekil, su oranlarında beraberlik

5.4. Kurutmadan Kaynaklanan Hatalar ve Kurutmada Dikkat Edilecek Noktalar

5.4. Kurutmadan Kaynaklanan Hatalar ve Kurutmada Dikkat Edilecek Noktalar

Çamur hazırlamadan başlayarak, şekillendirmede bilerek veya bilmeden yapılan hatalara, yanlış kurutma teknikleri eklenince, kurutma hatalarının ortaya çıkması kaçınılmaz olur.

Şekillendirilen bir parçada eğer farklı et kalınlıkları varsa kuruma sırasında, ince kısımlar daha çabuk kuruyacaklarından, geç kuruyan kısımlarla arasında bazı gerilimler ortaya çıkar. Bu ise, ince ve kalın kısımların birleştikleri yerlerde kuruma çatlağı denen çatlak türünü oluşturur.

Daha önce ince mallarda görülen bir kurutma hatası da deformasyon ve eğilmedir. Fakat hareketsiz zemin ve raflarda kurutulan büyük parçalarda da görülür. Nedeni, parçanın yetersiz kuruması veya yalnızca yüzeyinin kurumasıdır. Bu hata, yetersiz kurutma düzenlerinde ortaya çıkar. Malların kurutma içinde hızlı hareketi veya kurutma havasının iyi ayarlanamayan sıcaklığı ve hızı da hataların baş nedenidir.

5.4. Kurutmadan Kaynaklanan Hatalar ve Kurutmada Dikkat Edilecek Noktalar 2. bölüm

Hareketsiz kurutmalarda hep bir taraftan kurutulan parçalar, deformasyonauğrar ve çokça kurutma çatlaklıkları da gösterir.

Kurutma sırasında yüzeye doğru hareket eden su, beraberinde ince tanecikleri de taşıyabilir. Bu durumda yüzeyde ince tanelerden oluşan bir tabakalaşma hatası ortaya çıkar.

Eğer çamurun yapısında çözünebilir tuzlar varsa kuruma sırasında bunlar kolayca yüzeye taşınabilir ve yüzeyde renk lekeleri oluşturur.

5.6. Bisküvü Pişirimi

5.6. Bisküvü Pişirimi

5.6.1. Pişirim ve Önemi

Şekillendirilmiş ve kurutulmuş yarı mamülün, bir program içinde ısıtılması ve oluşan seramiğin tekrar bir program içinde soğutulması işlemidir.

Nem ve suyun tamamen ürün içinden uzaklaştırılıp ürüne mukavemet kazandırılmasıdır.

5.6.2. Bisküvi Pişiriminde Ortak Evreler

 • Fırının doldurulması
 • Ön ısınma
 • Sürekli ısınma
 • Pişme ısınması
 • Soğuma
 • Boşaltma

5.6.3. Pişirimde Bünyede Meydana Gelen Değişiklikler

 • Pişme sırasında seramik, bazı geçici ve kalıcı değişiklikler gösterir.
 • Geçici değişiklikler: Hacimsel büyüme
 • Kalıcı değişiklikler: Kristal değişikliği, cam fazı oluşumu, yer değiştirme reaksiyonları

5.6.4. Bisküvi Pişiriminde Meydana Gelen Hatalar

Pişme sırasında ortaya çıkan hataların bir kısmı üretimin ilk basamaklarında oluşmaktadır. Örneğin: Çamur hazırlamada, şekillendirmede, kurutmada yapılan ve henüz ortaya çıkmayan hatalar, pişirme sırasında ortaya çıkar.

5.6. Bisküvü Pişirimi 2. bölüm

Ham Maddeye Bağlı Hatalar

 • Yaş, topraklı saygısızlıkların kilde bulunması, çatlamalara yol açan homojen ürün verir.
 • Kuruma sırasında yüzeye gelen çözünebilir tuzlara bağlı olarak yüzey lekelenir.

Şekillendirme Yöntemine Bağlı Olan Hatalar

 • Farklı nem miktarına sahip parçaların birleştirilmesi
 • Yüzey çatlakları.

Kurutma Sonucu Ortaya Çıkan Hatalar

 • Bünyenin içi daha nemliyken aniden kurutma işlemi uygulanacak olursa kuruma çatlamaları oluşur. 
 • Derin çatlaklar kurutma hatasıdır.

Pişirme Hataları

 • Seramik üründen su uzaklaştırma işlemi çok ani yapılacak olursa bünyede çarpıklıklar oluşur.
 • Bazı gazlar çıkmadan sinterleşme olursa şişmeler görülür.
 • Su uzaklaştırma işlemi ani hacim değişmeleri ve soğutma işlemleri gereğince yavaş oluşturulamaz ise çatlamalar olur.
 • Sıcaklığın çok çabuk yükselmesinden pişme çatlakları meydana gelir.
 • Pişen ürünlerin çok çabuk soğumasıda çatlamalara neden olur. Bu çatlaklar sert ve keskin olmasıyla diğerlerinden ayrılır.

5.6. Bisküvü Pişirimi 3. bölüm

5.6.5. Bisküvü Pişirimini Yapma

Şekillendirilen bir seramik ürününe ihtiyaç vardır. Bu ürün iyice kurutulduğuna emin olduktan sonra, içinde nem barındırmayacak şekilde kurutulma odalarında bir hafta bekletildikten sonra pişirmeye hazır hale gelir. Aksi takdirde çamurun patlamasına ve deforme olmasına yol açar.

Seramik parçalar fırın plakalarının üzerine üst üste dizilebilir şekilde pişirilebilir. Ancak ürünler fırın duvarlarına değmeyecek şekilde dizilmelidir. Pişirme süresi 8 saate kadar sürer. Bir gün bekledikten sonra fırın kapağı açılır. İçindeki ürünler deforme olmadan çıkartılmış olur.

İlk pişirme ürüne dayanıklılık kazandırmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Sıcaklığı 900 - 1000 derece arasında seramik çamurlarının bünyelerine göre değişiklik gösterir. Diğer pişirim ise sırlı pişirimdir. Dayanıklılık pişirimi yapılmış olan mamul üzerine sır boyaları sürülerek daha yüksek sıcaklıkta yapılan bir pişirimdir. Sır yapılan malzeme tamamen camsı bir maddedir. Sır parça üzerinde camsı bir tabaka oluşturur.

Resim 5.2. Seramik ürünleri

V4. Formu Kurutma ve Bisküvü Pişirimi

Sucuk Yöntemi ile ilgili filmi izlemek için tıklayınız.

V5. Ürünü Sırlama ve Sırlı Pişirimi

Sucuk Yöntemi ile ilgili filmi izlemek için tıklayınız.

Engelleri Aşalım

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ HAZIR TAKI İMALATI MİSİNALI TAKI YAPMA Görme Engelli bireyler için uyumlu modül

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ HAZIR TAKI İMALATI MİSİNALI TAKI YAPMA

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ, HAZIR TAKI İMALATI, MİSİNALI TAKI YAPMA

Giriş

GİRİŞ

İlk çağlardan günümüze kadar taş ve boncuklar, kuyumculuk ve el sanatlarına özgü yöntem ve tekniklerle işlenip son derece zevkli, modern takı ve ev aksesuarlarına dönüşerek hayatımıza tekrar girmiştir.

Piyasada çok çeşitli taş ve boncuklar bulunmakta ve gün geçtikçe de bu sektör hızla gelişmekte ve çeşitlilik artmaktadır. Çeşitli taş ve boncuklar, farklı kombinasyonlarda misinalarla örülerek ya da dizilerek birbirinden farklı şık takılara dönüştürülebilir.

Bu modülde, misina kullanılarak yapılan takıları tanıyarak, hangi tekniklerde üretilebileceği öğrenilecektir/öğretilecektir.

1. MİSİNALI TAKI YAPIMI İÇİN MALZEMELERİ HAZIRLAMA

1. MİSİNALI TAKI YAPIMI İÇİN MALZEMELERİ HAZIRLAMA

1.1. Misina Çeşitleri

Çeşitli kalınlıklarda misinalar bulunmaktadır. Kullanılan kristal, kum ve boncukların iç genişliklerine göre misina seçilmelidir. Misinalı takılar üretiminde, genellikle 15-20-25-30 mikron kalınlıklarında misinalar kullanılmaktadır. Ayrıca misinaların bilezik yapımında kullanılan lastikli olanları bulunmaktadır.

1.2. Araç ve Gereçler

Boncuk İğnesi: Kristal örme işleminde misinaların ucuna takılarak boncukların arasından misinanın rahat geçmesini sağlar. (Resim1.1)

Kargaburnu: Örme işlemi sırasında kristal veya boncukların arasından misinanın geçişinde zorlanma olduğu durumlarda, iğneyi karga burunla çekerek örme işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ayrıca kilit gerektiren takılarda kilit takmada kullanılır. (Resim1.2)

 

Resim 1.1. Boncuk İğnesi

Resim.1.2. Kargaburnu

1. MİSİNALI TAKI YAPIMI İÇİN MALZEMELERİ HAZIRLAMA 2. bölüm

Kristal ve Boncuklar: Piyasada çok çeşitli kristal ve boncuklar bulunmaktadır. Misinalı takılarda genellikle prizma kristaller ve kum boncuklar kullanılmakla birlikte, farklı özellik ve niteliklerdeki boncuk ve taşlarda da misina teknikleri kullanılarak üretim yapılabilir. (Resim 1.3)

• Bitler: Misina üzerinde boncukları dizmede ve boncukları misina üzerine sabitlemede kullanılır. (Resim 1.4)      

 

Resim 1.3. Kristal ve Boncuklar 

Resim 1.4. Bitler

V1. Gerekli Araç-Gereç ve Malzemeler

Misinalı Takı Yapımı ile ilgili filmi izlemek içim tıklayınız.


Misina İpine Boncuk Dizme ve Bağlama ile Misinalı Bileklik Yapımı

Aşağıdaki uygulamaları ve işlem basamaklarını gerçekleştirerek, misina ipine boncuk dizme ve bağlama yaparak misinalı bileklik yapımını tamamlayınız.

Gerekli Malzemeler:

 • 20 mikron 30 cm lastikli misina
 • Büyük boy yuvarlak boncuk
 1. Yaklaşık 15 adet boncuk kullanabilirsiniz.
 • Boncuk iğnesi
 • Kolye kilidi ve büyük boy halka
 • Kargaburnu
 • Bit
 1. Görme engellilerin takıyı rahat uygulayabilmeleri için ortalama boncuk sayısı verilmiştir. Kullanıma göre eksiltilip çoğaltılabilir.

Resim 1.5. Gerekli Malzemeler


Misina İpine Boncuk Dizme ve Bağlama ile Misinalı Bileklik Yapımı 2. bölüm

İşlem Basamakları:

 • Malzemelerinizi temin ediniz.
 • 30 cm uzunluğunda misina kesiniz.
 • Kestiğiniz misinaları bitten geçirerek düğümleyiniz ve pensenizle bitin ağzını kapatınız.
 • Misinaların ucuna boncuk iğnesi takınız.
 • Misinanıza, iğne yardımıyla büyük boy yuvarlak boncukları diziniz. (Resim.3)
 1. Boncuk delikleri geniş olduğu için boncuk iğnesi de kullanılmayabilir. Görme engellilerin misinadan boncuğu geçirebileceği kadar genişliktedir.

Misina İpine Boncuk Dizme ve Bağlama ile Misinalı Bileklik Yapımı 3. bölüm

 • Dizdiğiniz misinadaki boncukları bileğinize göre ayarlayınız. İstediğiniz boy uzunluğuna göre boncuklarınızı eksiltiniz ya da fazlalaştırınız. (Resim.4)
 • Boncukların misinaya dizilme işlemi sonunda misinaları bitten geçirerek düğümleyiniz ve pensenizle bitin ağzını kapatınız. (Resim.5)
 • Bit halkalarına halka ve kilit takınız. (Resim.6)
 • Takınızı tamamlayınız. (Resim.7)
 1. Görme engelliler bit ve klipsler takmakta zorlanırlarsa, tek bit kullanarak takının iki ucunu birbirine bağlayabilirler. Bağlantı yerini kapatmak için tek bit kullanabilirler. Lastikli misina olduğu için kullanım sıkıntısı olmayacaktır.

Resim 1.6 Misinaya boncuk dizme


Misina İpine Boncuk Dizme ve Bağlama ile Misinalı Bileklik Yapımı 4. bölüm

Resim 1.7. Misinaya boncuk dizme


Resim 1.7. Misinaya boncuk dizme


Resim 1.8 Kullanıma hazır misinalı bileklik


V2. Misinaya Boncuk Dizerek Bileklik Yapımı

Misinalı Takı Yapımı ile ilgili filmi izlemek içim tıklayınız.


2. MİSİNAYA BONCUK DİZEREK KOLYE VE KÜPE YAPMA

2. MİSİNAYA BONCUK DİZEREK KOLYE VE KÜPE YAPMA

2.1. Misinalı Basit Kolye Yapımı: 

Tek sistemde misinaya boncuk dizilerek yapılan takılardır. 


Resim 2.1. Misinalı Kolye


Misinalı Basit Kolye Yapımı

Misinalı Basit Kolye Yapımı :

Gerekli Malzemeler

 • 50 cm uzunluğunda 25 mikron kalınlığında lastikli misina
 • Boncuk İğnesi
 • 10 mm büyüklüğünde boncuk)

(Boncuk sayısı yaklaşık 40 adet)

 1. Görme engellilerin takıyı rahat uygulayabilmeleri için ortalama boncuk sayısı verilmiştir. Kullanıma göre eksiltilip çoğaltılabilir.
 • Bit
 • Kargaburnu pense
 • Kilit ve halkalar
 • Ortasına takmak için hazır kolye ucu

Misinalı Basit Kolye Yapımı 2. bölüm

İşlem Basamakları:

 • Malzemelerinizi temin ediniz.
 • 1 metre uzunluğunda misina kesiniz.
 • Kestiğiniz misinanın bir ucunu bitle sabitleyiniz.
 • Misinaların ucuna, boncuk iğnesi takınız.
 1. Boncuk iğnesi kullanımı çok gerekli değildir. Misina kalın olduğu için iğne isteğe göre tercih edilebilir. Görme engelliler için misina kalınlığı ve boncuk genişliği takı yapabilmeye uygundur.

Resim-2.2. Malzemeler


Misinalı Basit Kolye Yapımı 3. bölüm


 • Misinanın yarısına kadar boncuk diziniz.
 • Ortasına takmak için hazırladığımız kolye ucunu misinalı takımızın ortasına yerleştirip boncukları dizmeye devam ediyoruz.
 •  İstediğiniz kolye uzunluğuna ulaşıncaya kadar aynı işlemleri şekil 2. 6’ dan yardım alarak tekrarlayınız.

 1. Görme engelliler bit ve klipsler takmakta zorlanırsa tek bit kullanarak takının iki ucunu birbirine bağlayabilirler. Bağlantı yerini kapatmak için tek bit kullanabilirler. Lastikli misina olduğu için kullanım sıkıntısı olmayacaktır.
 • İstediğiniz kolye uzunluğuna ulaştığınızda, bit ve kilitleri takarak çalışmanızı tamamlayınız.

 

Resim-2.3 Misinaya boncuk dizme


Misinalı Basit Kolye Yapımı 4. bölüm

Resim-2.4. Misinaya boncuk dizme


Resim-2.5. Misinaya kilit takma


Misinalı Basit Kolye Yapımı 5. bölüm

Resim-2.6. Misinalı Takı


V3. Misinaya Boncuk DizerekBasit Kolye Yapımı

Misinalı Takı Yapımı ile ilgili filmi izlemek içim tıklayınız.

Misinaya boncuk dizme tekniği ile küpe yapımı

Misinaya boncuk dizme tekniği ile küpe yapımı:

Resim-2.7. Küpe


Gerekli Malzemeler:

 • 6 adet kristal veya taş boncuk (10 milimlik)
 • Boncuk iğnesi
 • 25 mikron kalınlığında 10 cm uzunluğunda misina
 • Bit
 • Kargaburnu
 • Küpe klipsi


Resim-2.8. Malzemeler

Misinaya boncuk dizme tekniği ile küpe yapımı 2. bölüm

İşlem Basamakları

 • Malzemelerinizi temin ediniz.
 • 10 cm uzunluğunda hazırladığınız misinaya düğüm atınız.
 • Misinanın ucundan üç boncuğa geçiriniz.
 • Üçüncü boncuktan sonra bitle misinayı kapatınız.
 • Bite küpe klipsini takarak takıyı tamamlayınız.
 • Küpenin başında sonunda kalan misina fazlalıklarını makasla kesiniz.
 • Aynı işlemi diğer teki için de uygulayıp takımız tamamlıyoruz.

Misinaya boncuk dizme tekniği ile küpe yapımı 3. bölüm

Küpe Yapım Aşamaları


Resim-2.8. Misinaya boncuk geçirme


Resim-2.9. Küpeyi bitirme


Misinaya boncuk dizme tekniği ile küpe yapımı 4. bölüm

Resim-2.10 Misinalı küpe

V4. Misinaya Boncuk Dizerek Küpe Yapımı

Misinalı Takı Yapımı ile ilgili filmi izlemek içim tıklayınız.


Misinaya Ahşap Malzemeleri ve Boncukları Dizerek Takı Yapma

Misinaya Ahşap Malzemeleri ve Boncukları Dizerek Takı Yapma

Gerekli Malzemeler

 • 60 cm uzunluğunda 25 mikron kalınlığında lastikli misina
 • Boncuk İğnesi
 • 2 adet ahşap boru boncuk
 • 2 adet büyük delikli prizma boncuk
 • Ortası için büyük boy yuvarlak boncuk
 • 2 adet yüzeyi tırtıklı 10 mm genişliğinde boncuk
 • 10 mm büyüklüğünde boncuk) (Boncuk sayısı yaklaşık 20 adet)
  • Görme engellilerin takıyı rahat uygulayabilmeleri için ortalama boncuk sayısı verilmiştir. Kullanıma göre eksiltilip çoğaltılabilir.
 • Bit
 • Kargaburnu pense
 • Kilit ve halkalar
 • Ortasına takmak için hazır kolye ucu
  • Görme engelliler için farklı boyutta boncuklar seçilebilir. Dokusu farklı olan boncukların seçimi görme engelli bireylerin işini kolaylaştıracaktır. Dokunarak hangi taşı kaçıncı sırada kullanacağını bilecektir.


Resim-2.11. Malzemeler


Misinaya Ahşap Malzemeleri ve Boncukları Dizerek Takı Yapma 2. bölüm

İşlem Basamakları

 • 1-Malzemelerinizi temin ediniz.
 • 2- Misinanızı bitten geçirip düğüm atınız. Ve bitle misinayı sabitleyiniz.
  • Görme engelli birey için bitten geçirmek zor bir uygulama ise sadece düğüm atabilir.
 • 3- Misinadan önce bir tane büyük boy yuvarlak boncuk geçiriyoruz.
 • 4-Sonra ahşap uzun boru şeklinde boncuğu geçirip takıyoruz ve yanına   ayırt edilmesi için yuvarlak bir boncuk takıyoruz.
 • 5-. Yuvarlak boncuktan sonra aynı boy, yüzeyleri ayırt edici özelliğe sahip. (tırtıklı, simli, oymalı, prizma, vb.) aynı boyda 4 boncuk takarak dizmeye devam ediyoruz.
 • 6-Büyüklüğü ve modeli dokunma yolu ile ayırt edilen plastik malzememizi de takıp sonrasında bir tane daha büyük boncuk ilave ediyoruz.
 • 7-Takının tam ortasına geldiğimiz için tek olan kolye ucunu takıp takımızın yapımına devam ediyoruz.

Misinaya Ahşap Malzemeleri ve Boncukları Dizerek Takı Yapma 3. bölüm

8-Misinalı takımızın diğer yarısını da yukarıdaki sırayı takip ederek tamamlıyoruz.

9-Bitimizi takıp takımıza klipsini pense yolu ile takıyoruz.

10-Misina fazlalıklarını kesip takımızı tamamlıyoruz.

 • Görme engelliler bit ve klipsler takmakta zorlanırsa tek bit kullanarak takının iki ucunu birbirine bağlayabilirler. Bağlantı yerini kapatmak için tek bit kullanabilirler. Lastikli misina olduğu için kullanım sıkıntısı olmayacaktır. 


Resim-2.12 Misinaya tahta boncuk dizmeMisinaya Ahşap Malzemeleri ve Boncukları Dizerek Takı Yapma 4. bölüm

İşlemi bileklik bitimine kadar aynen tekrarlayınız.

Resim-2.13. Misinaya kilit takma


Resim-2.15 Kolyeyi tamamlama


Misinaya Ahşap Malzemeleri ve Boncukları Dizerek Takı Yapma 5. bölüm

Resim-2.15 Ahşap boncuklu kolye

V5. Misinaya Ahşap Malzeme  Dizerek Takı Yapımı

Misinalı Takı Yapımı ile ilgili filmi izlemek içim tıklayınız.

3. MİSİNA ÖRME TEKNİĞİ İLE TAKI YAPMA

3.1. Basit Örme

 

Tek sistemde misina ile örülerek yapılan takılardır.

Resim 3.1 Basit Örme Kolye


3.2. Karmaşık Örme

Birden çok sistemde misina ile örülerek yapılan takılardır.Resim 3.2 Karışık Örme Küpe


Basit Örme Tekniği ile Kolye Yapmak

Basit Örme Tekniği ile Kolye Yapmak

Gerekli Malzemeler

 • 15 mikron misina
 • Boncuk iğnesi
 • 4 numara kristaller
 • Orta boy yuvarlak kum boncuk
 • Bit
 • Kargaburnu pense
 • Kilit ve halkalar

Resim 3.3. Basit Örme Kolye


Basit Örme Tekniği ile Kolye Yapmak 2. bölüm

İşlem Basamakları

 • Malzemelerinizi temin ediniz.
 • 1 metre uzunluğunda iki misina kesiniz.
 • Kestiğiniz misinaları bitle sabitleyiniz.
 • Misinaların ucuna, boncuk iğnelerini takınız.
 • Misinaların birine, 4 kum boncuk takınız.
 • İkinci misinaya 4 kum boncuk ve 1 kristal takınız.
 • 4 boncuk taktığınız misinanın iğnesini çaprazlayarak ikinci misinaya taktığınız kristalden geçiriniz.
 • Misinanın birincisine 2 kristal, ikincisine de 1 kristal boncuk takınız.
 • Bir kristal taktığınız misina iğnesini diğer misinada bulunan kristallerden en başta olanıyla çaprazlayınız.
 • Misinaların birine 14 adet kum boncuk takınız.
 • İkinci misinaya 7 adet kum boncuk, 1 kristal boncuk ve bir adet kum boncuk takınız.
 • Son taktığınız kum boncuğu boşta bırakarak, iğneyi sadece kristal boncuktan geri geçiriniz.


Basit Örme Tekniği ile Kolye Yapmak 3. bölüm

 • Aynı misina üzerine 7 adet kum boncuk ve bir kristal takınız.
 • 14 Adet kum boncuk bulunan misinanın iğnesini ikinci misinada bulunan kristalden geçiriniz
 • İstediğiniz kolye uzunluğuna ulaşıncaya kadar aynı işlemleri şekil 2.1’ den yardım alarak tekrarlayınız.

Şekil 3.1. Kolye Desen


Resim 3.4 Basit Örme Kolye Modeli

 • İstediğiniz kolye uzunluğuna ulaştığınızda, bit ve kilitleri takarak çalışmanızı tamamlayınız.

Karmaşık Örme Tekniği ile Peçetelik Yapmak

Karmaşık Örme Tekniği ile Peçetelik Yapmak

Gerekli Malzemeler                                

 • 20 mikron misina
 • Boncuk iğnesi
 • Yuvarlak boncuk
 • Büyük boy yuvarlak kum boncuk
 • Kargaburnu pense


İşlem Basamakları


 • Malzemelerinizi temin ediniz.
 • 1 metre uzunluğunda misina kesiniz ve kestiğiniz misinanın her iki ucuna, boncuk iğnesi geçiriniz.
 • Misinaya 4 adet boncuk geçiriniz.
 • Misinada bulunan iğnelerden bir tanesiyle, diğer iğnede bulunan en baştaki boncuğu çaprazlayınız.
 • Misinaların birine 1 boncuk geçiriniz.
 • İkinci misinaya 2 adet boncuk geçiriniz.
 • 1 adet boncuk geçirdiğiniz misinadaki iğneyi, diğer misinada bulunan en son taktığınız boncuktan geçirerek çaprazlayınız.
 • Dokuz sıra olacak şekilde bu işleme devam ediniz.

Karmaşık Örme Tekniği ile Peçetelik Yapmak 2. bölüm

Resim 3.5.Karmaşık örme tekniği


 • Misinanın her iki ucuna da birer adet boncuk geçiriniz.
 • Örmenizi kapatmak için en baştaki, ortada bulunan boncuktan her iki iğneyi çaprazlayarak geçiriniz.
 • Misinanın her ikisine ayrı ayrı 11 adet kum boncuk takınız


 • Resim 2.7’ de olduğu gibi misinanızı çaprazlayarak kum boncuklarınızı siliniz


Resim 3.6. Karmaşık örme tekniği


Karmaşık Örme Tekniği ile Peçetelik Yapmak 3. bölüm

 • Misinalarınıza ayrı ayrı 9 adet kum boncuk diziniz.
 • Resim 2.8’ de olduğu gibi çaprazlama işlemini yaptıktan sonra iğnenin birini yanındaki kum boncuktan, diğerini de yine kendi yanındaki kum boncuktan geçiriniz.
 • Bu işlemi tekrarlayarak ilk örülen sıra üzerinde kum boncukları diziniz.
 • Çalışmanızı sonlandırmak için misinaları düğümleyiniz
 • Misinaların ucunda bulunan iğneleri çıkartınız.
 • 1cm kadar uzunluk bırakarak misinaları kesiniz ve yakarak düğüme kadar yok ediniz.

Resim 3.7. Karmaşık örme tekniği ile yapılmış aksesuar

Karmaşık Örme Tekniği ile Yüzük YapımıKarmaşık Örme Tekniği ile Yüzük Yapımı

Gerekli Malzemeler

 

 • 20 mikron misina
 • Boncuk iğnesi
 • Kum boncuk
 • 5 numara prizma kristal
 • Kargaburnu, pense


Resim 3.8. Karmaşık örme tekniği ile yapılmış yüzükKarmaşık Örme Tekniği ile Yüzük Yapımı 2. bölüm

İşlem Basamakları

Malzemelerinizi temin ediniz.

 • 1 metre uzunluğunda misina kesiniz ve kestiğiniz misinanın her iki ucuna boncuk iğnesi geçiriniz.
 • Misinaya 3 adet kristal ve bir kum boncuk takınız ve misinaları kum boncukla çaprazlayınız.
 • Misinalardan birine 2 adet kum boncuk diğerine, 1 adet kum boncuk takınız.
 • 1 adet kum boncuk taktığınız misinayı, diğer misinaya en son taktığınız kum boncukla çaprazlayınız.
 • Şekildeki şemayı takip ederek çalışmayı tamamlayınız.


Şekil 3.1 Örme Deseni

Karmaşık Örme Tekniği ile Yüzük Yapımı 3. bölüm

 • Misinalardan her birine üçer adet kum boncuk geçiriniz ve şekil 2.2 deki gibi çaprazlayarak bu işleme devam ediniz.

Şekil 3.2 Örme Deseni

 • Misinalardan birine 8 adet, diğerine 4 adet kum boncuk geçiriniz.
 • Parmak ölçünüze göre 4 adet kum boncuk geçirdiğiniz misinayı, diğer misinadaki 4 boncukla şekil 2.3’deki gibi çaprazlayarak yüzük kolunu örünüz.
 • En son misina uçlarına 4’er adet kum boncuk ekledikten sonra, dördüncü kristalden karşılıklı geçirip çaprazlayarak yüzük kolunu oluşturunuz.

Karmaşık Örme Tekniği ile Yüzük Yapımı 4. bölüm

Resim 3.9. Karmaşık örme tekniğine örnek takı            Şekil 3.3 Örme deseni

 • Tekrar son eklediğiniz kum boncuktan geri dönerek, her dört kum boncuk arasındaki boşluğa birer kum boncuk ekleyiniz.
 • Misinaları düğümleyerek iğneleri çıkartınız.
 • Düğümden 1 cm uzunlukta kesiniz ve yakarak fazlalık olarak gözüken misinaları düğüme kadar yakarak yok ediniz.

Engelleri Aşalım