Odwołanie względne i bezwzględne

ODWOŁANIE WZGLĘDNE I BEZWZGLĘDNE

Odwołanie względne

Jest to domyślne odwołanie Excela . Odwołania te zmieniają się podczas kopiowania formuły z jednej komórki do drugiej, gdyż odnoszą się do bieżącego położenia komórki w arkuszu.

Odwołanie względne Przykład

Aby w komórce C nie wpisywać ręcznie imienia i nazwiska wystarczy użyć łączenia komórek wraz z odwołaniem względnym. Wpisujemy do komórki C1 " =A1&" "&B1 " Jest to względne połączenie komórki A1 i B1.  Poprzez użycie autowypełniania uzupełnimy tabele.

Zadanie

Proszę stworzyć listę 5 najlepszych znajomych.  
Założenia: W pierwszej kolumnie powinno się znaleźć imię, w drugiej nazwisko,  trzecia przeznaczona do wieku znajomego, natomiast w czwartej imię i wiek ( wykorzystując odwołanie względne ). 

Odwołanie bezwzględne

W odwołaniu może się pojawić symbol "dolara" $. Jest on potrzebny, gdy chcemy wskazać Excelowi zawsze tą samą wartość do podstawienia w obliczeniu.
Symbol dolara możemy wstawić za pomocą kliknięcia na składowej równania przyciskiem F4, bądź po prostu go wpisać.

Odwołanie bezwzględne przykład

Aby ręcznie nie wpisywać stawki za godzinę w kolumnie C należy poprzez odwołanie bezwzględne "zablokować" tą komórkę poprzez wpisanie znaku dolara przed literę komórki oraz przed cyfrę . W tym przypadku blokujemy komórkę B6 (stawka godzinowa)

W komórce C2 wpisujemy znak "równa się" = po czym zaznaczamy komórkę B2 (ilość przepracowanych godzin) wstawiamy znak mnożenia (*) i zaznaczamy komórkę B6 ( stawka godz) . Dodatkowo przed "B" i pomiędzy "B" a "6" wstawiamy znaki dolara ($) . powstaje =B2*$B$6

Odwołanie bezwzględne zadanie

W firmie X od wypłaty odciągane są składki pracownicze w wysokości 17% zarobków.

 Lista płac za miesiąc maj:
1. Jan Kowalik            2568,58 zł
2. Halina Bąk             1256,99 zł
3. Maja Olak               3458 zł
4.Damian Filok         2689 zł

Oblicz, za pomocą odwołania bezwzględnego,  ile pieniędzy z wypłaty pracownicy muszą przeznaczyć na składki pracownicze.

W którym odwołaniu użyję znaku dolara ?

 • bezwzględnym
 • względnym
 • żadnym
 • każdnym

w odwołaniu bezwzględnym ile znaków dolara umieszczamy ?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

czy odwołanie względne ułatwi Tobie tworzenie listy pracowników ?

 • nie
 • tak

Chcesz wyliczyć ceny netto różnych produktów ( podatek 19%). Ułatwi ci to :

 • odwołanie bezwzględne
 • odwołanie względne

czy możemy szybko wpisać znak $ w formule

 • tak, za pomocą kliknięcia na składowej równania przyciskiem F4
 • Tak, zaznaczyć komórki w których chcemy mieć znak $ i nastepnie nacisnąć klawisz "d"
 • nie, niestety nie ma skrótu do wpisywania tego znaku (trzeba ręcznie)