ULUMUL QURAN

PENGENALAN AL QURAN

Al Quran ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.W.T kepada Nabi Muhammad S.A.W melalui Malaikat Jibril secara beransur-beransur selama 23 hari.

Apakah pengertian Al-Quran?

  • Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad S.A.W secara beransur-ansur selama 23 hari
  • Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W melalui Malaikat Jibril secara beransur-ansur selama 23 hari
  • Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W melalui Malaikat Jibril secara sekali gus selama 1 hari

NAMA-NAMA AL-QURAN

Nama- Nama Al-Quran ada 4 iaitu : 1) Al-Kitab  2) Al-Furqan  3) Az-Zikr 4) At-Tanzil

Berapakah jumlah nama nama Al-Quran yang anda pelajari?

  • 2
  • 5
  • 4
  • 3

Untitled content