Дейността Уики в Moodle

Този урок ще представи целта и възможностите на дейността Уики в Moodle

Същност на Уики

Какво наричаме Уики?

Терминът "Уики" представлява съвкупност от свързани уеб страници, създадени съвместно от група автори, в повечето случаи на доброволен принцип. Терминът "Уики" получава името си от хавайската дума "wiki-wiki", което означава "много бързо". "Уики" позволява бързо и лесно добавянето, редактирането и поддържането на колекция от страници по дадена тема от група автори, без да е необходимо да знаете HTML. Тя може лесно да се използва като инструмент за създаване на списък с връзки, както и за създаване на цели енциклопедии. Wikipedia [1] е най-широко известната база данни, създадена с помощта на софтуера на MediaWiki [2].

Дейността "Уики" в Moodle е съвкупност от взаимосвързани уеб документи, които могат да бъдат четени, добавени и редактирани от всеки участник в онлайн курса, в съответствие с правата на разрешение. Всяка "Уики" има своя начална страница, от която можете да започнете да разглеждате. Авторите могат да качват собствените си страници, като добавят връзка към страница, която все още не съществува. "Уики" може да се използва за съвместно създаване на статия по определена тема, за управление на груповата работа по даден проект, като виртуално пространство за споделяне на идеи (brainstorming) и др.

[1] http://www.wikipedia.org/

[2] http:/www.mediawiki.org/  

Каква е целта на Уики?

  • Уики се използват за съвместно създаване на текст
  • Уики се използват предимно за онлайн енциклопедии
  • Уики се използват за писане на компютърни програми
  • Уики са графични редактори

Добавяне на дейност Уики

Добавяне на дейност Уики

Фигурата показва как да добавите дейност "Уики":


Настройки на Уики

Разработване на Уики

Настройки на типа на Уики

Преди създаването на първата страница трябва да настроите типа Wiki. Най-често срещаният тип е HTML форматът (форматът, използван от Уикипедия). Другите типове се използват относително рядко:

След като са определени основните настройки на "Уики" и самата "Wiki" е създадена на платформата, можете да продължите със създаването на отделни страници за нея. Системата предоставя на потребителя екран, откъдето може да започне да пише заглавната страница на новата "Wiki", като използва наличния HTML редактор. За да създадете първа страница, трябва да маркирате ключовите думи и фрази, за които по-късно, ще бъдат създадени отделни страници. Това се прави, като се включат тези думи и фрази в текста в двойни квадратни скоби, например [[ ]]:

Обикновено, [[дистанционното обучение]] може да бъде описано като тип [[учене]], където обучаваните се намират на място, различно от местоположението на учителя и комуникират чрез [[компютър]] или други средства за комуникация.

Настройките за текста по-горе са такива, че ще бъдат създадени отделни страници за ключовите думи и фразите "дистанционно обучение", "обучение" и "компютър". Когато се запази първата страница, тези думи и фрази се маркират в различен цвят и се показват като хипервръзки. Ако потребител избере такава връзка, той може да започне да пише страница, която описва съответната ключова дума или фраза. Тези опции се визуализират на следващата страница.

Добавяне на първа страница на Wiki

Преглед на първа страница на Wiki

Началната страница вече е готова

Началната страница изглежда така, както е показана на снимката отляво. Думите в двойни скоби в редактора са отбелязани в синьо, така че те са маркирани като ключови думи, но страниците с техните описания и обяснения все още предстои да бъдат създадени.

Когато кликваме върху такава дума (например "уеб страница"), ще се появи екран, подобен на този при създаването на първата страница, и трябва да създадем новата страница. След като бъде създадена нова страница, връзката с маркирана дума ще последва към новата страница. Така ще изглежда  думата във всяка страница на Уики.

По този начин трябва да бъдат създадени всички нужните wiki страници. Изборът на ключовите думи, обяснени със страниците, трябва да бъде внимателно обмислен, тъй като наличието на твърде много ключови думи и страници ще направи за четенето по-трудно, а липсата на достатъчно обяснения ще остави материала неясен.

Допълнителни настройки на Уики

Уики като средство за колаборативно създаване на електронно съдържание

Уики като среда за съвместна работа на потребителите

Уики може да се използва като среда за съвместно стздаване на дигитално съдържание от потребителите по тема от определена област. Например на група ученици може да бъде възложено да разработят текст по дадена тема от учебния материал. Всеки от тях трябва да напише определен брой страници за предварително определени термини.

Освен това Уики съхранява пълна история на потребителските действия и измененията на страниците. Всяко изменение може да бъде отменено от администратора, ако се налага и да бъде възстановена предходната версия. Различните варианти на дадена страница лесно могат да бъдат сравнени и потребителските изменения да бъдат лесно проследени.

Административни настройки

Управление на страници

Административните настройки на уики включват: 

  • изтриване и редактиране на страници;
  • проверка за наличие на страници, към които няма входящи линкове и съответно са недостъпни от другите страници;
  • изтриване на стари версии на страници и др.