Truri

Untitled section

Untitled content 1

TRURI I NJERIUT / Pjesët Kryesore dhe Funksionet e tyre

NEOKORTEKSI

Truri racional

SISTEMI LIMBIK

Truri emocional

TRURI REPTILIAN

Truri instiktiv

Untitled content 2

NEOKORTEKSI

Truri racional

 • Logjika & Analiza
 • Mendimi abstrakt
 • Imagjinata
 • Gjuha

SISTEMI LIMBIK

Truri emocional

 • Memoriet
 • Emocionet
 • Instiktet

TRURI REPTILIAN

Truri instiktiv

 • Rrahja e zemrës,
 • Frymëmarrja,
 • Balansi,
 • Sjelljet instiktive

Untitled content 3