Praxair E-Learning Modul 2

Værdifokuseret afsætningsudvikling

Modul 2: 

BALA

Beskriv de 4 elementer i BALA

 

Dialogteknikker

Viedoklip

 

Åbne spørgsmål: Angiv hvilke udsagn der passer på brugen af åbne spørgsmål?

 • Ved åbne spørgsmål aktiveres kunden
 • Ved brug af åbne spørgsmål får du korte og præcise svar
 • Åbne spørgsmål kan afdække behov
 • Når du bruger åbne spørgsmål er du den der kontrollerer samtalen
Angiv de 2 rigtige udsagn

Lukke spørgsmål: Angiv hvilke udsagn, der passer på brugen af lukkede spørgsmål?

 • Lukkede spørgsmål giver ofte kun JA eller NEJ som svar
 • Ved lukkede spørgsmål viser du interesse for kunden
 • Lukkede spørgsmål kan virke som krydsforhør
 • Lukkede spørgsmål hjælper med til at styre samtalen
Angiv de 2 rigtige udsagn

Indvendingsbehandling

Videoklip - Indvendingsbehandling

 

Indvendingshåndtering

 • Hold fokus og lyt!!
 • Udvis forståelse
 • Stil spørgsmål - uddybende eller bekræftende
 • Giv løsning/forklaring
 • Afslut med accept
Sæt udsagnene i den rigtige rækkefølge ved at trække udsagnet til den rigtige plads

Nævn de 3 typer af indvendinger og giv eksempler på indvendinger (gerne en fra hver type)