Behovsanalys - nyckeln till framgång (testversion)

Detta är en minikurs som syftar till att ge lite inspiration och tankar till behovsanalysen och planering av lärandeinsatsen

Erbjud rätt lärandestöd vid rätt tillfälle (copy)

Lärande och förändring

Lärande och förändring

En lärandeinsats handlar ofta om någon form av förändring, det kan handla om nytt arbetssätt eller motivera till förändrat beteende. I en förändringsprocess har vi olika behov i olika faser. För att motivera och få med sig målgruppen är det viktigt att erbjuda rätt information och lärandestöd vid rätt tillfälle.

The Elephant and the rider

Denna film ger en tankeställare och inspiration till vad man behöver tänka på när man vill att en målgrupp ska ta sig från en punkt till en annan.

70:20:10 – kombinera och fördela lärandestöd för nå resultat

Erbjud lärandestöd utifrån 70:20:10

Synsättet 70:20:10 handlar om hur vi lär oss bäst och hur vi därför behöver se till att vi fördelar och ger lärandestöd där det ger mest effekt.

Välja rätt lärandemetod

Vad ska hända Före, Under och Efter?

För att få önskad effekt av en lärandeinsats behöver ofta digitala- såväl som andra lärandemetoder kombineras och användas på rätt sätt. Vi glömmer snabbt och för att förhindra den branta glömskekurvan behöver ny kunskap repeteras och stödmaterial behöver finnas lättillgängligt när man behöver det.

Vad ska hända Före, Under och Efter?

I behovsanalysmallen definiera du vad som ska uppnås, för att så småningom komma fram till vilka aktiviteter och metoder som passar just din målgrupp och insats.

Läs mer om olika lärmetoder och vad man bör tänka på. Klicka på respektive lärmetoder.

Test - planera lärandeinsats (copy)

Untitled text matching question

 • 1
  Information om vad som är på gång
 • 2
  Korta filmer - Goda exempel som visar på fördelar
 • 3
  Webinar
 • 4
  Workshop
 • 5
  Instruktionsvideor och FAQ