หน่วยอาเซียน

สวัสดีค่ะ!!!!!! พบกับครูกวาง เด็กๆเคยได้ยินคำว่า "อาเซียนไหมค่ะ" ..... ถ้าใครไม่เคยได้ยิน หรือรู้จักวันนี้เรามารู้จักอาเซียนกันค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังค่ะ ถ้าพร้อมเเล้วเราไปทำกิจกรรมสนุกๆกันเลยค่ะ!!!

หน่วยหนูน้อยอาเซียน

อาเซียนคืออะไร

อาเซียนคืออะไร

        อาเซียน หรือประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  คือ  การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง  สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย  ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิก  ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ

สมาชิกในประเทศอาเซียน

คำคล้องจอง อาเซียนร่วมใจ

     อาเซียนร่วมใจ                            ไทย ลาว พม่า    

 ฟิลิปปินส์ กัมพูชา                            เวียดนาม บรูไน 

 มาเลเซีย อินโดนีเซีย                       สิงค์โปร์ ร่วมใจ 

 สิบประเทศรวมไว้                             ประเทศไทยมั่นคง             

เพลงสวัสดีอาเซียน

คำทักทายอาเซียน

       เด็กเอ๋ย เด็กๆทักหลาย รู้จักทักทายพ่อ เเม่ ผู้ใหญ่ กล่าวคำว่า สวัสดี ชาวไทย สบายดี สำหรับชาวลาว 

หนีห่าว หนีห่าว ทักทายชาวสิงคโปร์ ซาลามัต เซียง ของชาวอินโดฯ เมียนมาร์ เพื่อนบ้านเราหนา มิงกาลาบา 


ศึกษาจากใบความรู้

ให้นักเรียนอ่านศึกษาคำทักทายอาเซียนจากใบความรู้

หลังจากศึกษาเเล้วให้นักเรียนทำแผนผังความรู้ ความรู้ที่ได้รับจากใบความรู้ลงในกระดาษ A4 เเล้วนำส่งคุณครูที่เมล์ [email protected]

ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ก่อนเที่ยง 

ค้นหาเพิ่มเติม

thai_aec3

แผนที่ตั้งประเทศในอาเซียน

แบบฝึกหัดข้อที่ 1 สมาชิกอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ

  • 10 ประเทศ
  • 12 ประเทศ
  • 14 ประเทศ

ข้อ 2 จากภาพเทศเวียดนามตั้งอยู่ใกล้ประเทศใด

  • สิงคโปร์
  • อินโดนีเซีย
  • ลาว