ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู

วิชานี้เป็นการเรียนการสอนการสอนออนไลน์ นักเรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรูู้เกี่ยวกับคำศัพท์หมวดต่างๆในระดับประถมศึกษา โดยนักเรียนสามารถเข้ามาหาความรู้ได้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามรถให้แก่ตนเอง และทบทวนความรู้ของตนเองกันนะคะ    ^^...................................... ^^

 

 

At home

At home


Bedroom

สะกด b-e-d-r-o-o-m

ห้องนอน

เรามาฝึกออกเสียง bedroom กันนะคะ


Bathroom

สะกด   b-a-t-h-r-o-o-m

ห้องน้ำ


เรามาฝึกออกเสียง bathroom กันเถอนนะะะ

Living room

สะกด l-i-v-i-n-g-r-o-o-m

ห้องรับแขก

เรามาฝึกออกเสียง living room กันนะคะ

Kitchen

สะกด  K-i-t-c-h-e-n

ห้องครัว

เรามาออกเสียง kitchen กันนะคะ

แบบฝึดหัดข้อที่ 1

  • bedroom
  • bathroom

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

  • bathroom
  • kitchen