test 1 Veilig Werken Met: de WOLFF

Veilig Werken Met:

de WOLFF

 

Doel: het risico op lichamelijk letsel tot een minimum beperken. Toepassing: Medewerker worstmakerij .

persoonlijke bescherming.

 • Tijdens de werkzaamheden zijn schoenen met stalen neuzen verplicht.
 • Gebruik (indien gewenst) gehoorbescherming.
 • Draag goed aansluitende niet kapotte kleding.
 • Controleer altijd of de beschermingsmiddelen passen, geen gebreken vertonen en correct gedragen worden.
 

wat voor schoenen moet ik tijdens het werk dragen?

 • Sportschoenen met een stroeve zool.
 • Werkschoenen met stalen neus

Wie moet controleren of de beschermingsmiddelen (PBM) passen, geen gebreken vertonen en correct gedragen worden?

 • Dat controleer ik zelf, iedere keer als ik de PBM aantrek
 • Dat hoeft niet gecontroleerd te worden.

Voordat er met de machine gewerkt wordt

 • De leidinggevende heeft de machine op gebreken gecontroleerd.
 • Controleer altijd of de beveiligingen werken.
 • Bij gebreken, direct de leidinggevende waarschuwen.
 • Controleer of er voldoende bewegingsruimte is.
 • Controleer de vloer op obstakels.
 • Alleen met de machine werken, na toestemming van de leidinggevende.
 • Gebruik de machine alleen waar deze voor bestemd is

Voordat je met een machine gaat werken controleer je altijd.........

 • Of de stekker in het stopcontact zit.
 • of de beveiligingen werken.

Je mag alleen met de machine werken , als.........

 • als je hier een instructie voor gehad hebt.
 • je heel erg voorzichtig bent en goed oplet.

Tijdens de werkzaamheden.

 • Open de beschermkap.
 • Vul de machine met vlees.
 • Sluit de beschermkap.
 • Plaats een kar onder de kop van de Wolff.
 • Schakel de machine in.
 • Kom nooit met de vingers aan de snijplaat als de machine draait.
 • Bij stagnatie, altijd de machine uitschakelen.
 • Laat je niet afleiden tijdens de werkzaamheden.
 • Denk aan je houding, houd je rug recht!

als de machine draait, mag je nooit.........

 • met je vingers aan de snijplaat komen.
 • de beschermkap openen.

Tijdens de werkzaamheden moet je.........

 • op je houding letten en je rug recht houden
 • op je houding letten en je rug iets gebogen houden.

Let op!

 • Laat de machine niet onnodig draaien.
 • Kom nooit met de vingers aan de snijplaat als de machine draait.
 • Maak altijd gebruik van de aanwezige beveiligingen!
 • Bij defecten aan de machine, uitschakelen en direct de leidinggevende waarschuwen!
 • Na werkzaamheden, machine uitschakelen!

Als de Wolff leeg is, dan.........

 • laat je de machine draaien.
 • dan schakel je de machine uit.

Bij defecten aan de machine.........

 • uitschakelen en direct de leidinggevende waarschuwen
 • uitschakelen en direct de Technische Dienst waarschuwen.

waar mag ik de machine voor gebruiken?

 • Voordat ik met de machine ga werken
  controleer ik de vloer op obstakels.
 • Als ik klaar ben met het werken met de machine
  schakel ik de machine uit.
 • Ik mag alleen met de machine werken als
  ik toestemming van mijn leidinggevende heb
 • Ik gebruik de machine alleen
  waar hij voor bestemd is

wat is fout?

wat hoort samen?

 • fout

je mag niet met een onbeschermd mes lopen

 • anders kan je je zelf of anderen verwonden
 • het mag wel

als ik naar huis ga, dan

 • ruim ik mijn rommel op
 • meld me af bij mijn chef
 • was mijn handen en spuit mijn schoenen schoon
 • doe mijn vuile kleding in de waszak
 • ik klok uit en rijdt stapvoets van het terrein af

Inhoud zonder titel