Rechtsfilosofie

rechtsfilosofie

Begrippentest

Hier gaan we uw kennis testen omtrent begrippen in de rechtsfilosofie

Waarop ziet de rechtsfilosofie?

Geef een beschrijving van rechtspositivisme, naturalisme en bespreek het verschil

Welke drie zuchten kent de mens?

Wat is nationalisme?

Wat is utilitarisme?

Wanneer is recht legitiem?

Welke twee mensvisies zijn er? noteer ook hun kenmerken

Wat is het idee van het maatschappelijk verdrag

Wat is het schadebeginsel?

Libertarisme: robert Nozick: leg dit begrip uit

Wie waren aanhangers van het maatschappelijk verdrag?

John Locke

We gaan het hier hebben over John Locke

Is ongehoorzaamheid gerechtvaardigd volgens Locke?

Wat is volgens Locke de rechtvaardiging van prive eigendom?

2 redenen: waarom is eigendom natuurrechterlijk recht?

Is er een maximum bij toe-eigening volgens Locke?

Hoe ontstaat prive eigendom volgens Locke?

Wat is de taak van de staat volgens Locke?

Helemaal uit je Plato

Wanneer kan je volgens plato een goed mens worden?

Is volgens plato democratie de beste manier om een land te besturen?

Wat zijn de vier kardinale deugden volgens plato?

Waarom wordt er naar die deugden gezocht?

Wat is het verschil tussen vakkundigheid en wijsheid volgens Plato

Wat is moed volgens plato?

Hoe blijkt dat plato aanhanger is van natuurrecht?

Wat is matigheid volgens Plato?

Wat is rechtvaardigheid volgens plato(2)

Wat is volgens Plato de reden om te gehoorzamen?

Seneca

Waarom is iedereen in gelijke mate slaaf(fortuna)

Waarom moeten slaven goed behandeld worden?

Iedereen kan slaaf worden. op welke manieren?

Wat is stoa?

Arristototototomatenplukkers

Welk mensbeeld heeft Aristoteles?

Wat is onrechtvaardig volgens Arristoteles?

Waarom is open discussie belangrijk volgens Aristoteles?

Oudheid en middeleeuwen

Wat is vrijheid volgens de Stoa?

Wat is stoa?

Wat was de magna carta en welk mensenrecht stond erin?

Waarom was het recht in de magna carta niet echt een mensenrecht?

Hoe ziet het oude christendom op waardigheid en gehoorzaamheid?

Bentham en Mill

Mill was utilitarist: Was hij dus tegen veel individuele vrijheid om zo beter te kunnen sturen?

Is gebonden zijn aan iets onrecht volgens Mill?

Wat was kenmerkend voor Bentham?

Kant nog wal

Wat is waardigheid volgens Kant(verschil met prijs)

Wat betekent het om een redelijk wezen te zijn?

Volgens Kant is van belang (intentie of gevolg)

  • Intentie
  • Gevolg

Waarom is in revolutie komen niet goed volgens Kant?

Mag je mensen volgens Kant gebruiken om tot jouw geluk te brengen?

Waarom hebben redelijke wezens waardigheid?

Wat is een Maxime?

Kant spreekt over twee Imperatieven, benoem ze en geef bij elk een voorbeeld

Onder de vleugels van een Arendt

Volgens Arendt is er eigenlijk maar een mensenrecht? Welke en waarom?

Welk mensbeeld ligt aan dat mensenrecht ten grondslag, waarom?

Marxie Marxie

Wat was Marx' kritiek op de franse onafhankelijkheidsverklaring?

Wat is de klassensamenstelling volgens marx?

Hoe zou de samenleving er uit moeten zien volgens marx?

Waarom wilde marx het eigendomsrecht afschaffen?

Waarom is het eigendomsrecht volgens Marx egoistisch?

Thomas van Aquino (ora pro nobis)

Waarom is prive eigendom gerechtvaardigd volgens TvA?

TvA geeft in combinatie met het eigendomsrecht wel twee plichten, welke zijn deze?

Waarom moet je niet tegen je tiran in opstand komen volgens tva?

John RAAAAAAAAAWLS

Rawls gaf een alternatief voor het utaliterisme, benoem deze.

Wat is de visie op ongehoorzaamheid van Rawls?

Welke rechten zijn het belangrijkst volgens rawls, en wanneer mogen deze ingeperkt worden?

Singer en Pogge

Singer spreekt over een moreel probleem, waarom noemt hij dit zo?

Wat zijn volgens Singer de twee redenen om te helpen?

Singer spreekt over morele plicht van geld geven: waarom gebeurt dit niet?

Singer geeft aan dat je je niet essentiele geld moet overmaken naar arme landen. Waarom werkt dit niet?

Waarom mag men zich niet beroepen op de psychologische barriere?

Pogge spreekt over een Institutionele benadering, leg uit wat is dit is?

Pogge spreekt over het schadebeginsel: hoe past dit in het armoede probleem?

Waarom zouden de rijke landen nog steeds verantwoordelijk zijn voor de schade, en wat is het probleem bij het oplossen van die schade?

Radbruch (raadbroek)

Wat betekent wettelijk onrecht in de zaak Gottig, wat is de oplossing volgens radbruch?

Beschrijf de drie fundamentele waarden voor het recht en beschrijf de verhoudingen volgens Radbruch

Wat is volgens radbruch geldig recht?

Wat is volgens radbruch de verhouding tussen de rechtstaat en de democratie?

Waarom werd puttfarken na de oorlog vervolgd?