Verzuim Management HR Core Beaufort o.b.v. Self Service

In deze e-learning training leer je werken met de applicatie Verzuim Management. Ook leer je hoe je verzuim- en hersteldmeldingen in Self Service verwerkt.

Introductie

Even voorstellen

Even voorstellen

Welkom bij deze e-learning training over Verzuim Management. Ik ben jouw gids.Verzuim Management is de applicatie binnen Youforce waarmee het verzuimbeleid en casemanagement ondersteund kan worden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Met de applicatie wordt verzuim gemanaged en geregistreerd.    In Self Service kunnen managers o.a. verzuim- en hersteldmeldingen invoeren. Deze meldingen worden vanuit Self Service doorgestuurd naar HR Core Beaufort. Vanuit HR Core Beaufort worden de verzuim- en hersteldmeldingen weer doorgestuurd naar Verzuim Management. Hierna is het mogelijk om in Verzuim Management op basis van een verzuimprotocol gerichte acties te ondernemen in het kader van re-integratie en verzuimbegeleiding.   In deze e-learning training leer je werken met de applicatie Verzuim Management. Ook leer je hoe je verzuim- en hersteldmeldingen in Self Service verwerkt. In deze training wordt geen gebruik gemaakt van audio.

Doel en opzet van de training

Doel en opzet training

Na afloop van deze training beschik je over algemene kennis van de functionaliteiten binnen Verzuim Management in combinatie met Self Service.  Tijdens deze training ligt de nadruk op het kunnen uitvoeren van de meest voorkomende handelingen op het gebied van verzuim.

Doelgroep

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor alle betrokkenen / medewerkers die uiteindelijk een rol krijgen binnen het verzuimbeleid en hierbij toegang dienen te krijgen tot de applicatie. Tevens is deze cursus de basis voor de cursus Verzuim Management Applicatiebeheer.

Untitled content

Inhoud van de training

Elke organisatie heeft te maken met verzuim. De medewerker en zijn werkgever zijn samen verantwoordelijk voor het re-integratietraject van de medewerker, met als doel zo snel mogelijk te re-integreren. In deze e-learning training leer je in vijf blokken hoe je met Verzuim Management en Self Service kunt werken, zodat je optimaal ondersteund wordt in het casemanagement. 

1. Maak kennis met Verzuim Management en Self Service

In blok 1 maak je kennis met de applicaties Self Service en Verzuim Management. 

2. Verzuim- en zwangerschapsverlof gerelateerde meldingen in Self Service

In blok 2 leer je hoe je verzuim- en zwangerschapsverlof gerelateerde meldingen kunt invoeren in Self Service. Denk hier bijvoorbeeld aan een verzuim- of hersteld melding of de registratie van zwangerschapsverlof. Deze meldingen worden uiteindelijk verzonden naar Verzuim Management. In Verzuim Management worden automatisch, op basis van de Wet verbetering Poortwachter en het organisatie-eigen verzuimprotocol, acties ingepland in jouw takenlijst en in de takenlijsten van andere personen die actief zijn binnen de re-integratie van de betreffende medewerker. 

3.  Dossiers in Verzuim Management

In blok 3 leer je hoe de verschillende dossiers zijn opgebouwd in Verzuim Management. Wat kun je terugvinden in een werknemersdossier, een preventiedossier, een verzuimdossier of een re-integratiedossier? 

4.  Acties afronden uit de takenlijst in Verzuim Management

In blok 4 leer je hoe je de acties in de actielijst kunt afhandelen door acties correct af te ronden en op te slaan. Denk hierbij aan de registratie van een periodiek telefonisch contactmoment of het opstellen van een Plan van Aanpak WIA. 

5. Overige handelingen in verzuim management

Daarnaast is het in Verzuim Management mogelijk om extra gesprekken, acties of handelingen uit te voeren. Denk hierbij aan het (preventief) inzetten van de bedrijfsarts, het toevoegen van een notitie aan een dossier, het aanmaken of delegeren van een actie en het inzien van verzuimcijfers. Deze overige handelingen leer je in blok 5.

Spelen met content en question types

Wwat is the advantage of a single choice question

 • there is no advantage
 • there is an advantage but this advantage is unclear

Wat is de hoodstad van Nederland

 • Middelburg
 • Groningen
 • Amsterdam
 • Den Helder

Wie van de twee vind je het mooist

De lekkerste koffie is

Welke zaken passen bij elkaar

 • Blauw wit en...
  Rood
 • Boos en....
  blij

Drag & drop

 • test
 • test 2

Moeders zijn altijd bezorgd

 • kja dit is waar
 • nee niet waar