Bil advanced - prov

Här får du testa dina kunskaper, du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd.

Vad betyder koden AVST i transaktionsregistret?

 • Fordonet avregistrerades
 • Fordonet ställdes ur trafik
 • Fordonet sattes i trafik
 • Fordonet registrerades

Vad betyder koden ÅTER i transaktionsregistret?

 • Fordonet avregistrerades
 • Fordonet ställdes ur trafik
 • Fordonet sattes i trafik
 • Fordonet registrerades

Vad betyder koden ÄB i transaktionsregistret?

 • Fordonet avregistrerades
 • Fordonet ställdes ur trafik
 • Fordonet bytte ägare
 • Nytt enskilt bevis registrerades

Vad betyder koden FE i transaktionsregistret?

 • Nytt enskilt bevis registrerades
 • Nytt generellt bevis registrerades
 • Nytt enskilt bevis avanmäldes
 • Nytt generellt bevis avanmäldes

Vad betyder koden FG/AUT i transaktionsregistret

 • Nytt enskilt bevis registrerades manuellt
 • Nytt enskilt bevis registrerades automatiskt
 • Nytt generellt bevis registrerades manuellt
 • Nytt generellt bevis registrerades automatiskt

Vad betyder koden FAE/AUT i transaktionsregistret?

 • Nytt enskilt bevis registrerades automatiskt
 • Nytt generellt bevis registrerades automatiskt
 • Nytt enskilt bevis avanmäldes automatiskt
 • Nytt generellt bevis avanmäldes automatiskt

Vad betyder koden FAE i transaktionsregistret?

 • Nytt enskilt bevis avanmäldes
 • Nytt enskilt bevis registrerades
 • Nytt generellt bevis avanmäldes
 • Nytt generellt bevis registrerades

Vad betyder koden PADRESS i transaktionsregistret?

 • Ägarbyte
 • Registrering av bevis
 • Avanmälan av bevis
 • Adressändring