Bil basic - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd

Vår bilförsäkring passar för den som...

 • bor i Stockholm
 • är 30-65 år
 • äger en sportbil
 • äger en bil med årsmodell 2017

Svedeas bilförsäkring gäller i...

 • Sverige
 • Norden
 • hela världen
 • Gröna Kort-området

För hur många dagar per försäkringsår utfärdar vi Grönt kort?

 • 14
 • 30
 • 180
 • 365

I vilka av följande omfattningar ingår försäkringsmomentet allrisk?

Du kan välja flera alternativ

 • trafikförsäkring
 • halvförsäkring
 • helförsäkring
 • helförsäkring + XL

Vad heter lagen som kräver att fordon måste ha en trafikförsäkring?

 • Försäkringsavtalslagen
 • Trafikskadelagen
 • Lagen om försäkringsförmedling
 • Personuppgiftslagen

Hur länge omfattas bilen av momenten maskin och elektronik?

 • 6 år och 8 000 mil
 • 8 år och 12 000 mil
 • 8 år och 10 000 mil
 • 6 år och 10 000 mil

Vad gäller vid djurkollision eller skadegörelse? (förutsatt att kunden inte har XL-tillägget)

 • Försäkringen gäller inte för vagnskada
 • Försäkringen gäller med dubbel självrisk på vagnskada
 • Försäkringen gäller med halv självrisk på vagnskada
 • Försäkringen gäller med ordinarie självrisk på vagnskada

Vad kostar tilläggsförsäkringen XL?

 • 290 kr/år
 • 390 kr/år
 • 490 kr/år
 • 595 kr/år

Vilka bilar erbjuder vi försäkring för på privatsidan?

 • Privatägd personbil klass I
 • Privatägd personbil klass I + II
 • Privatägd personbil klass I samt lätt lastbil

Om man äger ett fordon som är i trafik men som man inte har tecknat trafikförsäkring för drabbas man av en straffavgift. Vilka driver in denna straffavgift?

 • Transportstyrelsen
 • Trafikförsäkringsföreningen
 • Det bolag som senast hade fordonet försäkrat

Vilken/vilka av följande faktorer påverkar bilförsäkrings pris?

 • Kundens ålder och hur man bor (lägenhet/villa/radhus)
 • Var man bor
 • Bilens modell och ålder
 • Var man parkerar bilen.

Vilka betalningssätt erbjuder vi?

 • Vanlig faktura samt autogiro
 • Autogiro samt E-faktura
 • Vanlig faktura samt E-faktura

En kund ringer in och vill ställa av sin bil under sommaren, och därmed avsluta sin försäkring. Vad gör du?

 • Förklarar för kunden att vår bilförsäkring inte är avställningsbar, utan gäller med samma villkor året runt. Den kan sägas upp först vid förnyelse.
 • Förklarar att försäkringen automatiskt övergår i en avställningsförsäkring när kunden ställer av bilen. Vill kunden inte ha detta kan den höra av sig.
 • Förklarar för kunden att bilen måste ha körförbud för att kunna ställas av, annars är det lag på att minst ha en trafikförsäkring enligt trafikskadelagen.
 • Bilar kan endast ställas av årsvis, kunden måste därför vänta till förnyelse.

En kund ringer in och har varit med om en parkeringsskada där motparten smitit, vad gäller?

 • Förklarar att försäkringen inte gäller vid parkeringsskada.
 • Förklarar att en parkeringsskada inte räknas som skadegörelse och försäkringen gäller därför med ordinarie självrisk på vagnskada.
 • Ber kunden polisanmäla händelsen och söka ersättning från trafikförsäkringsföreningen.
 • Förklarar att en parkeringsskada räknas som skadegörelse, och kunden behöver därför endast betala halva självrisken på vagnskada.